*

*

Hiện tượng chênh lệch độ nhiều năm ngày – đêm trong những ngày 21/3, 22/6, 23/9, 22/12 ngơi nghỉ Xích đạo, những chí đường và những vòng cực diễn ra như nạm nào...?


Câu 32: hiện tượng chênh lệch độ nhiều năm ngày – đêm trong các ngày 21/3, 22/6, 23/9, 22/12 sinh hoạt Xích đạo, những chí con đường và những vòng cực diễn ra như cụ nào? tại sao?

Lời giải

* Ở Xích đạo: toàn bộ các ngày (21-3, 22-6, 23-9, 22-12) đều phải sở hữu số giờ thắp sáng là 12 giờ. Vì chưng trục Trái Đất cùng mặt phẳng phân chia sáng tôi luôn luôn gặp

* Ở các chí con đường và các vòng cực:

– Ngày 21-3 với ngày 23-9 đều phải sở hữu số giờ đồng hồ chiếu sáng trong thời gian ngày là 12 giờ. Bởi vì vào các ngày này, Trái Đất hướng cả nhị nửa mong về phía mặt Trời như nhau, tia sáng khía cạnh trời luôn chiếu vuông góc cùng với Xích đạo, yêu cầu mọi nơi đều phải có số giờ đồng hồ chiếu sáng đồng nhất (12 giờ), ngày với đêm dài bởi nhau.

Bạn đang xem: Ở chí tuyến bắc ngày 22-6 và ngày 22-12 độ dài ngày đêm thay đổi như thế nào

– Ngày 22-6 với 22-12, sô” giờ chiếu sáng trên những chí tuyến đường và các vòng rất ở nhị nửa cầu trái ngược nhau.

– Ngày 22-6:

+ Chí con đường Bắc: khoảng thời gian chiếu sáng trong thời gian ngày là 13,5 giờ, ngày dài ra hơn nữa đêm. Chí đường Nam, số giờ chiếu sáng trong thời gian ngày là 10,5 giờ, đêm dài hơn nữa ngày.

+ Ở vòng rất Bắc, sô” giờ đồng hồ chiếu sáng trong thời gian ngày là 24 giờ, không có đêm. Ớ vòng cực Nam, khoảng thời gian chiếu sáng trong ngày là 0 giờ, không có ngày.

+ Nguyên nhân: ngày 22-6, nửa ước Bắc ngả về phía phương diện Trời, diện tích s chiếu sáng lớn hơn diện tích tắt thở trong bóng tối, đề xuất ngày dài hơn nữa đêm. Nửa mong Nam hôm nay chếch xa phía phương diện Trời nên diện tích chiếu sáng không nhiều hơn diện tích s khuất trong nhẵn tối, đêm dài hơn nữa ngày. Vòng rất Bắc hoàn toàn nằm trước đường phân loại sáng tối, yêu cầu có hiện tượng kỳ lạ ngày dài 24 giờ. Trong những lúc đó, vòng rất Nam trọn vẹn nằm sau đường phân chia sáng tối yêu cầu có hiện tượng đêm dài 24 giờ.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Những Điều Giản Dị Trong Cuộc Sống Con Người, Nghị Luận Xã Hội 200 Chữ Bàn Về Giản Dị

– Ngày 22-12: hiện tượng lạ chênh lệch sớm hôm ở các chí đường và vòng cực diễn ra ngược lại cùng với ngày 22-6.