tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Ở cấp độ phân tử, phương pháp khuôn mẫu mã được biểu lộ trong cơ chế:

A. Tổng hòa hợp ADN, dịch mã.

B. Từ sao, tổng hợp ARN.

Bạn đang xem: Ở cấp độ phân tử nguyên tắc khuôn mẫu được thể hiện trong cơ chế

C. Tổng hòa hợp ADN, mARN.

D. Tự sao, tổng hợp ARN, dịch mã


*

Đáp án D

-Các nguyên lý di truyền ở lever phân tử bao gồm: quy trình tự sao của ADN, quy trình phiên mã tổng vừa lòng ARN, quá trình dịch mã tổng phù hợp protein

- cách thức khuôn mẫu trình bày trong quá trình tự sao: 1 mạch AND lúc đầu làm khuôn nhằm tổng hợp đề xuất mạch bắt đầu theo qui định bổ sung: A-T, G-X và ngược lại

- chính sách khuôn mẫu mô tả trong quy trình tổng thích hợp ARN: mạch gốc của and làm khuôn nhằm tổng vừa lòng mạch ARN theo nguyên tắc bổ sung Ag – Umt, Tg – Amt, Gg – Xmt, Xg – Gmt

- cách thức khuôn mẫu miêu tả trong quá trình dịch mã: mARN làm khuôn để ribosome dịch chuyển trên kia đồng thời tARN gồm bộ tía đối mã tương xứng với bộ tía mã hóa trên mARN đến khớp bổ sung.

→ Cả 3 quy trình đều theo nguyên lý khuôn mẫu


Đúng 0
comment (0)
*

 Ở cấp độ phân tử cơ chế khuôn chủng loại được mô tả trong qui định :


Lớp 12 Sinh học quá trình tổng đúng theo Protein
2
0
Gửi hủy

A : từ sao , tổng vừa lòng ẢN , dịch mã 


Đúng 0

bình luận (0)

Chọn A. Bề ngoài khuôn mẫu được diễn đạt trong hiệ tượng tự sao tổng hợp ADN (khuôn là 2 mạch của phân tử ADN mẹ) và sao mã tổng phù hợp ARN (khuôn là mạch nơi bắt đầu của phân tử ADN), dịch mã tổng phù hợp protein (khuôn là phân tử mARN). 


Đúng 0
bình luận (0)

Trong phương pháp di truyền thì ở lever phân tử nguyên tắc bổ sung cập nhật và vẻ ngoài khuôn chủng loại đượcthể hiện như thế nào?


Lớp 12 Sinh học
1
1
nhờ cất hộ Hủy

Đáp án: - Nhân đôi của ADN một mạch làm cho khuân mẫu mã để tổng hợ bắt buộc mạch còn lại

ý nghĩa : Đảm bào tin tức di truyền chủ yếu xác

 

- phiên mã : một mạch của ADN được thực hiện để tổng hợp bắt buộc mARN

- dịch mã : mARN có tác dụng mạch nhằm tổng đúng theo chuỗi aa

nếu gồm gì thiếu hụt hoặc sai ước ao bạn thông cảm


Đúng 1

comment (0)

Trong các cơ chế dt ở cấp độ phân tử, nguyên tắc bổ sung cập nhật theo từng cặp nuclêôtit được biểu lộ ở hình thức nào?

A. Hiệ tượng tự sao 

B. Qui định phiên mã 

C. Bề ngoài giải mã 

D. Cả 3 vẻ ngoài trên


Lớp 12 Sinh học
1
0
Gửi diệt

Đáp án D

Cả 3 hiệ tượng trên đều sở hữu sự khớp những nuclêôtit cùng nhau theo NTBS.


Đúng 0

phản hồi (0)

Trong các cơ chế dt ở lever phân tử, nguyên tắc nào được biểu hiện ở cả 3 quá trình nhân đôi, phiên mã, dịch mã?

A. Nguyên tắc cung cấp bảo toàn 

B. Cách thức bổ sung 

C. Phương pháp nửa loại gián đoạn 

D. Cả 3 cơ chế trên


Lớp 12 Sinh học
1
0
Gửi diệt

Đáp án B

Cả 3 lý lẽ trên đều phải sở hữu sự khớp các nuclêôtit cùng nhau theo NTBS


Đúng 0

bình luận (0)

Những cấu tạo di truyền nào tất cả tồn tại NTBS? Từ lý lẽ đó hoàn toàn có thể suy ra được hầu như điều gì?

Vẽ sơ thiết bị thể hiện qui định di truyền ở cấp độ phan tử với nêu ý nghĩa của từng khâu trong sơ đồ đó.


Lớp 9 Sinh học di truyền và biến dạng - Chương III. ADN cùng gen
1
0
Gửi hủy

- Hệ trái của nguyên tắc bổ sung được mô tả ở phần lớn điểm sau:

+ Tính chất bổ sung của nhì mạch, vì vậy khi biết trình tự đối chọi phân cùa một mạch thì suy ra được trình tự các đơn phân của mạch còn lại.

+ Về mặt số lượng và tỉ lệ các loại đơn phân trong ADN:

A = T, G = x=> A + G = T + X


Đúng 0

bình luận (0)

Nguyên tắc bổ sung theo những cặp nucleotit được biểu thị trong nguyên tắc tự nhân song của phân tử ADN, trong hình thức tổng hợp phân tử ARN như vậy nào?


Lớp 9 Sinh học bài bác 15. ADN - ADN và bản chất của gene
1
0
Gửi hủy

Các các bạn giúp mình cấp tốc nha!


Đúng 0

bình luận (0)

Ở cấp độ phân tử, có những cơ chế nào dưới đây thực hiện theo nguyên tắc bổ sung?

1. Từ nhân song ADN; 2. Tổng hòa hợp ARN; 3. Dịch mã.

A. 2, 3.

B. 1, 2.

C.1, 3.

D. 1, 2, 3.


Lớp 0 Sinh học
1
0
Gửi diệt

Chọn câu trả lời D

Ở quy trình tự nhân song ADN thực hiện nguyên tắc vấp ngã sung: A- T, G – X

Ở quá trình phiên mã: A môi trường bổ sung cập nhật với T mạch gốc, U môi trường bổ sung với A mạch gốc, G môi trường bổ sung với X mạch gốc, X môi trường bổ sung với G mạch gốc.

Xem thêm: Viết Phương Trình Đường Thẳng Song Song D1 Cắt D2 D3, Dạng Bài Toán Viết Phương Trình Đường Thẳng

Ở quy trình dịch mã: những anticodon bên trên tARN bổ sung cập nhật với những codon trên mARN theo qui định bổ sung


Đúng 0

comment (0)

Nguyên tắc bổ sung bộc lộ trong phương pháp di truyền diễn tả ở cấp độ phân tử

giúp mk vs ?


Lớp 9 Sinh học dt và biến dạng - Chương III. ADN cùng gen
1
0
Gửi hủy

NTBS là nguyên tắc link giữa 2 bazơ nitơ của 2 nu đối diện trên 2 mạch bằng lk hidro: 1 bazơ (kích thước lớn) liên kết với một bazơ bé. Ví dụ A (lớn) lk với T hoặc U (nhỏ) = 2lk H, G béo lk với X nhỏ dại = 3lk H. NTBS diễn đạt trong phương pháp di truyền ở lever phân tử: - Trong cấu tạo ADN, tARN, rARN. - Trong quy trình nhân song ADN, phiên mã (giữa mạch mới tổng hợp với mạch mã khuôn), dịch mã (giữa mạch mARN với đối mã trên tARN)


Đúng 2

bình luận (1)

Trình bày nguyên tắc bổ sung thể hiện trong số cơ chế dt ở cấp độ phân tử


Lớp 9 Sinh học dt và biến tấu - Chương III. ADN với gen
2
0
Gửi diệt

Em tham khảo nội dung bài giảng ở link dưới để hiểu thêm về NTBS trong các cơ chế di truyền nha!

https://www.youtube.com/watch?v=RRvVpicjHu0&t=38s


Đúng 0

bình luận (0)

NTBS diễn đạt ở lever phân tử trong nguyên lý di truyền. Cụ thể là trong cả ba quá trình là nhân song của ADN phiên mã và dịch mã theo nguyên tăc1 bazo to bổ xung cho một bazo nhỏ xíu nu các loại A bổ sung cho nu các loại T , một số loại G thêm với loại X, nhiều loại A- U trong phiên mã và dịch mã.


Đúng 0
comment (2)
olm.vn hoặc hdtho
romanhords.com