Bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại

1. Sự phát triển của nền văn hóa mới trong buổi đầu thời cận đại đến giữa thế kỉ XIX

- Sau các cuộc cách mạng tư sản và cách mạng công nghiệp, kinh tế các nước có điều kiện phát triển.

Bạn đang xem: Những thành tựu văn hóa thời cận đại

- Trong xã hội tồn tại những mối quan hệ cũ, mới chồng chéo phức tạp, đây là hiện thực để các nhà văn, thơ, kịch có điều kiện sáng tác.

- Văn học, nghệ thuật, tư tưởng có vai trò quan trọng trong việc tấn công vào thành trì của chế độ phong kiến và hình thành quan điểm, tư tưởng của con người tư sản.

a, Văn học

* Ở Phương Tây

- Xuất hiện những nhà tư tưởng tiến bộ, những nhà văn, thơ, nhà viết kịch nổi tiếng.

*

* Ở châu Á

- Trung Quốc: Tào Tuyết Cần (1716 - 1763).

- Nhật Bản: nhà thơ, nhà soạn kịch xuất sắc Chi-ka-mát-xư Môn-đa-ê-môn (1653 - 1725).

- Việt Nam: thế kỉ XVIII có nhà bác học Lê Quý Đôn (1726 - 1784), …

b. Âm nhạc

- Bét tô ven (Đức): sáng tác thấm đượm tinh thần dân chủ cách mạng; nổi tiếng vói bản giao hưởng số 3,5,9.

*

- Mô da (1756-1791): người Áo, có những cống hiến vĩ đại cho nghệ thuật hợp xướng.

c, Hội họa

Rem-bran (1606-1669) - Hà Lan, vẽ chân dung, phong cảnh với chất liệu sơn dầu, khắc kim loại.

d, Những thành tựu về mặt tư tưởng, văn hóa đến thế kỉ XIX

- Trào lưu Triết học Ánh sáng thế kỉ XVII - XVIII ở Pháp, tiêu biểu như: Mông-te-xki-ơ (1689 - 1755); Vôn-te (1694 - 1778); G. Rút-tô (1712 - 1778)

- Nhóm Bách khoa toàn thư do Đi-đơ-rô đứng đầu. Được ví “Như những khẩu đại bác, mở đường cho bộ binh xuất kích”.

2. Thành tựu của văn học, nghệ thuật từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

a, Điều kiện lịch sử

- Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi toàn thế giới và bước sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc.

- Giai cấp tư sản nắm quyền thống trị, mở rộng và xâm lược thuộc địa thì đời sống nhân dân lao động bị áp bức ngày càng khốn khổ.

b, Thành tựu tiêu biểu về văn học, nghệ thuật đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

* Văn học

- Ở phương Tây:

*

- Ở phương Đông: phản ánh cuộc sống của nhân dân dưới ách thực dân phong kiến, lòng khát khao và ý chí anh hùng quật khởi trong đấu tranh cho độc lập tự do.

+ Lỗ Tấn (1881 - 1936): AQ Chính chuyện; Nhật kí người điên, Thuốc, …

+ Ra-bin-đra-nát Ta-go - Ấn Độ, thơ, kịch, tiểu thuyết, truyện ngắn...tập Thơ Dâng...thể hiện lòng yêu nước, yêu hoà bình và tình nhân đạo...

+ Hô – xê Ri-dan: nhà văn, nhà thơ lớn Philippin với tác phẩm “Đừng động vào tôi”: tố cáo tội ác của kẻ thù xâm lược và miêu tả cuộc kháng chiến giành độc lập của nhân dân Philippin.

+ Hô-xê Mác-ti (1823 - 1893): nhà thơ nổi tiếng của Cuba, tiêu biểu cho tình thần đấu tranh, niềm tin thắng lợi của cuộc đấu tranh cho độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội của nhân dân Cuba và khu vực Mĩ Latinh.

*
*

* Nghệ thuật

- Kiến trúc: Cung điện Véc xai được hoàn thành vào năm 1708; Bảo tàng Anh; Viện bảo tàng Ec-mi-ta-giơ; Bảo tàng Lu-vrơ (Pa-ri-Pháp), là bảo tàng bằng hiện vật lớn nhất thế giới.

- Hội hoạ: họa sĩ Van Gốc (Hà Lan) với tác phẩm Hoa hướng dương, Phu-gita (Nhật Bản), Pi-cát-xô (Tây Ban Nha), Lê-vi-tan (Nga), …

- Âm nhạc: Trai-cốp-ki với Hồ thiên nga, Người đẹp ngủ trong rừng, ….

Xem thêm: ▷ Cách Khôi Phục Cài Đặt Gốc Cho Sony Xperia Z Premium, Cách Reset Sony Xperia Bằng Phím Cứng

=> Tác dụng: phản ánh hiện thực xã hội, mong ước xây dựng một xã hội mới tốt đẹp hơn.