Đề thi Toán lớp 5 giữa kì 1 nâng cấp năm 2021 - 2022 có đáp án (5 đề)

romanhords.com biên soạn và xem tư vấn Đề thi Toán lớp 5 giữa kì 1 cải thiện năm 2021 - 2022 tất cả đáp án (5 đề) được tổng hợp tinh lọc từ đề thi môn Toán 5 của những trường trên cả nước sẽ giúp học sinh có kế hoạch ôn luyện từ đó được điểm cao trong các bài thi Toán lớp 5.

Bạn đang xem: Những đề toán lớp 5

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 40 phút

(nâng cao - Đề 1)

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng :

Câu 1: (0,5 điểm) Số "Mười tám phẩy bốn mươi hai" viết như sau:

A. 108,402 B. 18, 402

C. 18,42 D. 108, 42

Câu 2: (0,5 điểm) Viết

*
dưới dạng số thập phân được:

A. 1,0 B. 10.0

C. 0,01 D. 0,1

Câu 3: (1điểm) Để viết số trang một cuốn sách đề nghị dùng tất cả 1995 chữ số. Hỏi cuốn sách gồm bao nhiêu trang?

A. 601 trang B. 701 trang

C. 602 trang D. 702 trang

Câu 4: ( 1điểm) Một khu đất hình chữ nhật gồm chiều dài 400m, chiều rộng lớn 250m. Diện tích của khu đất nền đó là:

A. 10ha B. 1km2

C. 1ha D. 0,01km2

Câu 5: (0,5 điểm) Số nhỏ nhắn nhất trong các số 9,09; 9,89; 8.99; 8,9 là:

A. 9,09 B. 9,89

C. 8,99 D. 8,9

Câu 6: ( 0,5 điểm) 9cm2 8 mm2 = ...mm2

Số tương thích để viết vào nơi chấm là:

A. 98 B. 908

C. 980 D. 9800

Phần II. Trường đoản cú luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính:

*
*

*
*

Câu 2: (2 điểm ) đến phân số. Hãy tìm một trong những để khi cùng thêm số kia vào tử số và mẫu mã số của phân số đã cho thì được phân số mới có giá trị bởi phân số

*
.

Câu 3: (2điểm) Trong trào lưu thi đua trồng cây khiến rừng, gia đình bạn Lan đang trồng được một vài cây. Ngày trước tiên gia đình Lan trồng được

*
số cây và 15 cây; ngày sản phẩm hai trồng được
*
số cây sót lại và 30 cây; ngày thứ cha trồng đượcsố cây còn sót lại sau cả nhì ngày và trồng nốt 52 cây thì vừa không còn số cây. Hỏi số cây mái ấm gia đình Lan trồng trong bố ngày là bao nhiêu?

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi câu đến 0,5 điểm riêng biệt câu 3, 4 cho một điểm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6CCBADB

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính :( mỗi phép tính chuẩn cho 0,5 điểm)

*
*
*
*
*
*
*

Câu 2:

Hiệu số giữa mẫu mã số và tử số của phân sốlà: 13 - 7 = 6 ( 0,25 điểm )

Khi cùng phân phối tử số và mẫu mã số của một phân số với cùng một số tương đồng thì hiệu của tử số và mẫu mã số không thay đổi vẫn bởi 6. ( 0,25 điểm )

Ta gồm sơ đồ:

Tử số mới:

*

Mẫu số mới: (0,25 điểm )

*

Tử số của phân số bắt đầu là:

6 : (3 - 2 ) x 2 = 12 (0,5 điểm)

Số buộc phải tìm là: 12 - 7 = 5 (0,5 điểm)

Đáp số : 5 (0,25 điểm)

Câu 3:

Vì ngày thứ cha trồng đượcsố cây còn sót lại sau cả hai ngày với trồng nốt 52 cây thì vừa không còn số cây nên

*
số cây còn lại là 52 cây. ( 0,25 điểm )Số cây trồng được trong thời gian ngày thứ tía là:

52 x 4 = 208 (cây) ( 0,5 điểm )

Số cây cỏ được trong ngày thứ hai cùng ngày thứ tía là:

( 208 + 30) : 2 x 3 = 357 (cây) ( 0,5 điểm )

Tổng số cây trồng được trong tía ngày là:

( 357 + 15) : 4 x 5 = 465( cây) ( 0,5 điểm )

Đáp số : 465 cây ( 0,25 điểm )

*

Phòng giáo dục và Đào chế tác .....

Đề khảo sát unique Giữa học tập kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 40 phút

(nâng cao - Đề 2)

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng :

Câu 1: (0,5 điểm) trong các số 512,34 ; 432,15 ; 235,41 ; 423,51 số có chữ số 5 sống hàng phần trăm là:

A. 512,34B. 432,15

C. 235,41D. 423,51

Câu 2: (0,5 điểm) Viết số

*
dưới dạng số thập phân được:

A. 3,0 B. 0,03

C. 30,0 D. 0,3

Câu 3: (1điểm) vào một buổi họp có toàn bộ 20 đại biểu tham dự. Toàn bộ các đại biểu đều bắt tay lẫn nhau. Hỏi có tất cả bao nhiêu dòng bắt tay?

A. 190 dòng B. 109 cái

C. 200 dòng D. 380 cái

Câu 4: ( 1điểm) Một khu đất hình chữ nhật có tỉ lệ trên phiên bản đồ là

*
có chiều lâu năm 4cm, chiều rộng lớn 2cm. Diện tích của khu đất đó ngoài thực tế là:

A. 8 mét vuông B. 8 cm2

C. 80 mét vuông D. 800 m2

Câu 5: (0,5 điểm) Số bé nhất trong số số : 5,25 ; 5,54 ; 4,99 ; 4,89 là:

A. 5,25 B. 5,54

C. 4,89 D. 4,99

Câu 6: ( 0,5 điểm) 5,05 ha = ... M2. Số tương thích để điền vào địa điểm chấm là:

A. 55000B. 50500

C. 50050D. 50005

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính :

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 2: (2 điểm ) Một nhỏ trâu nạp năng lượng hết một bó cỏ vào 16 phút. Mà lại trâu mới nạp năng lượng được 4 phút thì có thêm một con bê đến ăn uống cùng. Cả hai ăn trong 10 phút nữa thì không còn cỏ. Hỏi nếu con bê ăn 1 mình thì sau bao lâu ăn uống hết bó cỏ?

Câu 3: (2điểm) Một hình vuông có diện tích 196cm2 và bao gồm chu vi bằng chu vi hình chữ nhật tất cả chiều rộng bằng

*
chiều dài. Tính diện tích s hình chữ nhật ?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi câu cho 0,5 điểm riêng biệt câu 3,4 cho 1 điểm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6BDADCB

Phần II. Trường đoản cú luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: ( từng phép tính đúng cho 0,5 điểm)

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 2: (2 điểm)

Trong 1 phút nhỏ trâu nạp năng lượng hết

*
bó cỏ đề xuất trong 4 phút bé trâu nạp năng lượng được
*
bó cỏ hay
*
bó cỏ. (0,25 điểm )

Trong 10 phút hai con ăn hết:

*
(bó cỏ) (0,25 điểm)

Trong 1 phút nhì con ăn uống hết:

*
(bó cỏ) ( 0,25 điểm )

Trong 1 phút bé bê ăn hết:

*
(bó cỏ) ( 0,5 điểm )

Con bê ăn uống hết bó cỏ trong:

*
(phút) ( 0,5 điểm )

Đáp số: 80 (phút) (0,25 điểm)

Câu 3: (2 điểm)

Vì: 14 x 14 = 196 đề nghị cạnh hình vuông vắn là 14cm

Chu vi hình vuông ( hay chu vi hình chữ nhật là )

14 x 4 = 56 ( cm)

Nửa chu vi hình chữ nhật là :

56 : 2 = 28 (cm)

Ta có sơ vật :

Chiều rộng :

*

Chiều lâu năm :

*

Chiều rộng hình chữ nhật là: 28: (1 + 3) = 7(cm)

Chiều dài hình chữ nhật là: 28 – 7 = 21 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là: 21 x 7 = 147 (cm2)

Đáp số : 147 cm2

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học tập kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm cho bài: 40 phút

(nâng cao - Đề 3)

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng :

Câu 1: (0,5 điểm) Chữ số 3 trong số 459,003 trực thuộc hàng:

A. đơn vị B. Sản phẩm phần mười

C. Hàng tỷ lệ D. Sản phẩm phần nghìn

Câu 2: (0,5 điểm)

*
thế kỉ = …. Năm . Số phù hợp để viết vào vị trí chấm là :

A. 25 năm B. 75 năm

C. 250 năm D. 750 năm

Câu 3: (1điểm) hiện thời cha hơn nhỏ 30 tuổi với gấp 7 lần tuổi con. Hỏi sau từng nào năm nữa, tuổi phụ vương gấp 3 lần tuổi con?

A. 3 năm B. 4 năm

C. 15 năm D. 10 năm

Câu 4: ( 1điểm) Một máy bay cứ 15phút cất cánh được 240 km. Hỏi trong một giờ máy bay đó bay đ¬ược bao nhiêu ki-lô-met?

A. 960 km B. 16km

C. 690km D. 160km

Câu 5: (0,5 điểm) tìm kiếm x, biết x là số tự nhiên và thoải mái và 28,64 2. Số thích hợp để điền vào địa điểm chấm là:

A. 2000 mét vuông B. 4000 m2

C. 10000 m2 D. 25000 m2

Phần II. Từ luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính:

*

Câu 2: (2 điểm) Một tín đồ thợ mộc cưa một khúc gỗ dài 12m thành hầu hết đoạn dài 15dm. Những lần cưa hết 6 phút. Hỏi fan ấy cưa dứt khúc gỗ kia hết bao thọ ?

Câu 3: (2 điểm) tất cả học viên của một trường Tiểu học đi thăm quan bằng ô tô. Trường hợp mỗi xe chở 45 bạn thì gồm 20 học sinh không được lên xe. Trường hợp đổi những xe kia thành xe 60 chỗ thì cố thể chở thêm được 55 học sinh nữa. Hỏi ngôi trường đó bao gồm bao nhiêu học tập sinh?

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi câu đến 0,5 điểm riêng câu 3,4 cho 1 điểm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6DBDACB

Phần II. Trường đoản cú luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính:( từng phép tính chuẩn cho 0,5 điểm)

a)

b)

c)

d)

Câu 2: (2 điểm)

Đổi: 12m = 120dm . ( 0,25 điểm )

bạn ta cắt ra được số đoạn gỗ là:

120 : 15 = 8 ( đoạn) (0,5 điểm )

Để cắt được 8 đoạn phải cưa 7 yếu cưa, mỗi yếu cưa nên 6 phút.(0,5 điểm )

Vậy bạn ấy cưa dứt khúc gỗ hết số thời hạn là:

7 x 6 = 42 ( phút) (0,5 điểm )

Đáp số : 42 phút ( 0,25 điểm )

Câu 3: (2 điểm)

Số học sinh ngồi trên tất cả các xe pháo 60 chỗ nhiều hơn thế số học sinh ngồi trên tất cả các xe 45 địa điểm là:

20 + 55 = 75 ( học sinh) ( 0,25 điểm )

Một xe cộ 60 chỗ nhiều hơn một xe pháo 45 địa điểm số ngồi là;

60 – 45 = 15 ( chỗ) ( 0,5 điểm )

Số xe cộ có tất cả là:

75 : 15 = 5 ( xe) ( 0,5 điểm )

ngôi trường đó có số học viên đi tham quan là:

60 x 5 – 55 = 245 ( học tập sinh) ( 0,5 điểm )

Đáp số: 245 học sinh ( 0,25 điểm )

*

Phòng giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát unique Giữa học tập kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 40 phút

(nâng cao - Đề 4)

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: (0,5 điểm) hiệu quả của phép tính

*
là :

*

Câu 2: (0,5 điểm) tư và bố phần năm viết là

*

Câu 3: (1điểm) Trong cuộc thi bắn súng, số điểm của một sạ thủ là 134, 143, 144. Sinh sống lần phun thứ tư sạ thủ đó đề nghị đạt từng nào điểm nhằm qua 4 lần bắn điểm trung bình đạt được là 145.

A. 580 điểm B. 303 điểm

C. 293 điểm D. 159 điểm

Câu 4: ( 1điểm) Tìm một vài có bố chữ số, hiểu được khi viết thêm chữ số 9 vào phía trái số kia ta được một vài lớn vội vàng 26 lần số yêu cầu tìm.

Xem thêm: Viết Phương Trình Điện Li Của Agno3, Phương Trình Điện Li

A. 306 B. 360

C. 630 D. 603

Câu 5: (0,5 điểm) kiếm tìm a: a x 11 + a x 9 = 400

A. A = trăng tròn B. A = 200

C. A = 10 D. A = 100

Câu 6: (0,5 điểm) Tính giá trị biểu thức

*
:

*

Phần II. Từ bỏ luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính :

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 2: (2 điểm) hiện nay trung bình cộng tuổi của chị em và nhỏ là 24 tuổi . Biết 5 thời gian trước mẹ hơn con 26 tuổi. Hỏi bây giờ mẹ bao nhiêu tuổi, con từng nào tuổi?

Câu 3: (2 điểm) Tổng nhì số tự nhiên bằng 535. Tìm nhì số đó, biết thân chúng bao gồm 12 số tự nhiên khác

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi câu mang lại 0,5 điểm riêng câu 3,4 cho một điểm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6DCDBAB

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính (Mỗi phép tính chuẩn cho 0,5 điểm)

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 2: 2 điểm

tổng số tuổi chị em và tuổi con hiện nay là: 24 x 2 = 48 (tuổi). ( 0,5 điểm)

bởi mỗi năm mỗi người tăng 1 tuổi nên bây chừ mẹ vẫn hơn nhỏ 26tuổi. ( 0,25 điểm)

Tuổi người mẹ là: (48 + 26) : 2 = 37 (tuổi). ( 0,5 điểm)

Tuổi bé là: 37 – 26 = 11 (tuổi). ( 0,5 điểm)

Đáp số: người mẹ 37 tuổi; nhỏ 11 tuổi ( 0,25 điểm)

Câu 3: (2 điểm)

Giữa hai số tự nhiên có 12 số từ bỏ nhiên, đề xuất giữa chúng tất cả 13 khoảng cách. Vậy hiệu nhì số là 13. ( 0,5 điểm)

Số lớn là: (535 + 13) : 2 = 274 ( 0,5 điểm)

Số nhỏ xíu là: 275 – 13 = 261. ( 0,5 điểm)

Đáp số: Số bự 274; số nhỏ xíu 261 ( 0,5 điểm)

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(nâng cao - Đề 5)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: (0,5 điểm) Phép tính như thế nào đúng :

A. 80 x 100 = 800 B. 300 : 10 x10 = 3

C. 132 x 1000 = 132 000 D. 35 x 100 : 100 = 3 500

Câu 2: (0,5 điểm) bí quyết viết như thế nào đúng ?

A. 1ha =

*
hm2

B. 1ha =

*
km2

C. 1ha = 100m2

D. 1ha = 1hm2

Câu 3: 0,5điểm) Năm học sinh nam câu được 5 bé cá vào 5 phút. Hỏi thuộc với vận tốc câu bởi thế thì 100 học sinh nam câu đ¬ược 100 nhỏ cá vào bao lâu?

A. 5 phút B. 100 phút

C. 25 phút D. 1 phút

Câu 4: (0,5 điểm) đề xuất nhân 45 cùng với số nào để được tác dụng là một vài có chín chữ số 5 ?

A. 12 345 678 B. 12 345 769

C. 12 345 679 D. 12 345 769

Câu 5: (0,5 điểm) tra cứu x:

*
*

Câu 6: ( 0,5 điểm) tìm phân số bé dại nhất trong những phân số sau:

*
*

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính :

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 2: (2 điểm ) Để làm một công việc, nếu người trước tiên làm riêng một mình thì yêu cầu mất 7 giờ new xong. Nếu người thứ hai làm riêng một mình thì phải mất 3 giờ mới xong. Hỏi giả dụ cả hai người cùng làm các bước đó thì sau bao lâu sẽ xong xuôi ?

Câu 3: (3điểm) bác An sở hữu 3 chiếc bàn và 7 chiếc ghế với tổng thể tiền yêu cầu trả là 1598000 đồng. Giá bán một bộ bàn đắt hơn một chiếc ghế là 226000đồng. Hỏi tổng kinh phí một bộ bàn ghế là bao nhiêu?

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu mang đến 0,5 điểm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6CDACBC

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính( mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm)

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 2: (2 điểm)

1 giờ người thứ nhất làm được số phần quá trình là :

(công việc) ( 0,5 điểm)

1 giờ tín đồ thứ hai làm được số phần quá trình là :

(công việc) ( 0,25 điểm)

1 tiếng cả hai người làm được số phần công việc là :

*
(công việc) ( 0,5 điểm)

ví như cả hai fan cùng làm công việc đó thì cần số thời hạn để hoàn thành là :

*
(giờ) = 2 tiếng 6 phút ( 0,5 điểm)

Đáp số : 2 tiếng 6 phút ( 0,25 điểm)

Câu 3: (2 điểm)

Theo bài xích ra ta tất cả : sở hữu 3 bàn + 7 ghế = 1 598 000 đồng ( 1)

giá bán 1 bàn đắt hơn 1 ghế là 226 000 đồng ( 0,25 điểm)

Thay mua 3 bàn bởi mua 3 ghế ta tất cả :

3 bàn = 3 ghế + 226 000 đồng x3 = 3 ghế +678 000 đồng(2) ( 0,25 điểm)

nắm (2) vào (1) ta có: 3 ghế + 678 000 đồng + 7 ghế = 1 598 000 đồng ( 0,25 điểm)

Hay: mua 10 ghế = 1 598 000 đồng - 678 000 đồng = 920 000 đồng( 0,25 điểm)

giá tiền download 1 chiếc ghế là: