Bài tập toán nâng cao lớp 8 là tư liệu vô cùng có ích tổng hợp các dạng bài xích tập nâng cấp trọng trung tâm trong công tác Toán 8.

Bạn đang xem: Những bài toán nâng cao lớp 8 có đáp án

nhằm trợ giúp quý phụ huynh học sinh tự rèn luyện củng cố, tu dưỡng và kiểm tra vốn kiến thức và kỹ năng toán của phiên bản thân.

Đồng thời những dạng bài xích tập Toán cải thiện lớp 8 còn giúp các em học tập sinh hoàn toàn có thể làm thân quen từng dạng bài, dạng câu hỏi hay đông đảo chủ đề đặc biệt quan trọng môn Toán lớp 8. Tài liệu này sẽ là trợ thủ tâm đầu ý hợp giúp những em đạt nhiều kết quả cao trong những kì thi tại trường và đông đảo kì thi học viên giỏi. Nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.


Các dạng bài tập Toán cải thiện lớp 8


Dạng 1: Nhân các đa thức

1. Tính giá trị:

B = x15 - 8x14 + 8x13 - 8x2 + ... - 8x2 + 8x – 5 cùng với x = 7

2. Cho cha số thoải mái và tự nhiên liên tiếp. Tích của nhì số đầu nhỏ dại hơn tích của nhì số sau là 50. Hỏi đã cho bố số nào?

3. chứng tỏ rằng nếu: thì (x2 + y2 + z2) (a2 + b2 + c2) = (ax + by + cz)2

Dạng 2: các hàng đẳng thức đáng nhớ

*Hệ quả với hằng đẳng thức bậc 2

*

*

*

*

*

*

*Hệ trái với hằng đẳng thức bậc 3

*

*

*

*

*

*

*

1. Rút gọn các biểu thức sau:


a. A = 1002 - 992+ 982 - 972 + ... + 22 - 12

b. B = 3(22 + 1) (24 + 1) ... (264 + 1) + 12

c. C = (a + b + c)2 + (a + b - c)2 - 2(a + b)2

2. Minh chứng rằng:

a. A3 + b3 = (a + b)3 - 3ab (a + b)

b. A3 + b3 + c3 - 3abc = (a + b + c) (a2 + b2 c2 - ab - bc - ca)

Suy ra những kết quả:

i. Nếu như a3 + b3 + c3 = 3abc thì a + b + c = 0 hoặc a = b = c

ii. Cho

*
tính
*

iii. đến

*

Tính

*

3. Tìm giá chỉ trị bé dại nhất của các biểu thức

a. A = 4x2 + 4x + 11

b. B = (x - 1) (x + 2) (x + 3) (x + 6)

c. C = x2 - 2x + y2 - 4y + 7

4. Tìm giá trị to nhất của những biểu thức

a. A = 5 - 8x - x2

b. B = 5 - x2 + 2x - 4y2 - 4y

5. A. đến a2 + b2 + c2 = ab + bc + ca chứng minh rằng a = b = c


b. Kiếm tìm a, b, c biết a2 - 2a + b2 + 4b + 4c2 - 4c + 6 = 0

6. Chứng minh rằng:

a. X2 + xy + y2 + 1 > 0 với đa số x, y

b. X2 + 4y2 + z2 - 2x - 6z + 8y + 15 > 0 với đa số x, y, z

7. Chứng tỏ rằng:

x2 + 5y2 + 2x - 4xy - 10y + 14 > 0 với mọi x, y.

8. Tổng ba số bằng 9, tổng bình phương của chúng bởi 53. Tính tổng các tích của hai số trong tía số ấy.


9. Minh chứng tổng các lập phương của cha số nguyên liên tiếp thì chia hết cho 9.

10. Rút gọn biểu thức:

A = (3 + 1) (32 + 1) (34 + 1) ... (364 + 1)

11. a. Chứng minh rằng ví như mỗi số trong nhị số nguyên là tổng các bình phương của nhì số nguyên nào kia thì tích của chúng có thể viết dưới dạng tổng nhì bình phương.

b. Minh chứng rằng tổng những bình phương của k số nguyên thường xuyên (k = 3, 4, 5) ko là số bao gồm phương.

Dạng 3: Phân tích nhiều thức thành nhân tử

1. Phân tích nhiều thức thành nhân tử:

a. X2 - x - 6

b. X4 + 4x2 - 5

c. X3 - 19x - 30

2. So sánh thành nhân tử:

a. A = ab(a - b) + b(b - c) + ca(c - a)

b. B = a(b2 - c2) + b(c2 - a2) + c(a2 - b2)

c. C = (a + b + c)3 - a3 - b3 - c3

3. đối chiếu thành nhân tử:

a. (1 + x2)2 - 4x (1 - x2)

b. (x2 - 8)2 + 36

c. 81x4 + 4

d. X5 + x + 1

4. a. Minh chứng rằng: n5 - 5n3 + 4n phân tách hết mang đến 120 với tất cả số nguyên n.

Xem thêm: Cây Tiên Ông Thủy Sinh Đơn Giản, Củ Hoa Tiên Ông Thủy Canh

b. Chứng minh rằng: n3 - 3n2 - n + 3 phân tách hết mang lại 48 với đa số số lẻ n.

5. Phân tích các đa thức dưới đây thành nhân tử

1. A3 - 7a - 6

2. A3 + 4a2 - 7a - 10

3. A(b + c)2 + b(c + a)2 + c(a + b)2 - 4abc

4. (a2 + a)2 + 4(a2 + a) - 12

5. (x2 + x + 1) (x2 + x + 2) - 12

6. X8 + x + 1

7. X10 + x5 + 1

6. Minh chứng rằng với tất cả số tự nhiên và thoải mái lẻ n:

1. N2 + 4n + 8 phân tách hết mang lại 8

2. N3 + 3n2 - n - 3 phân tách hết đến 48

7. Tìm tất cả các số tự nhiên và thoải mái n để:

1. N4 + 4 là số nguyên tố

2. N1994 + n1993 + 1 là số nguyên tố

8. Kiếm tìm nghiệm nguyên của phương trình:

1. X + y = xy

2. P(x + y) = xy với phường nguyên tố

3. 5xy - 2y2 - 2x2 + 2 = 0

Dạng 4: phân chia đa thức

1. Xác minh a làm cho đa thức x3- 3x + a phân chia hết cho (x - 1)2