NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn hướng dẫn các bạn học sinh viết và thăng bằng phản ứng nhiệt phân NaHCO3 ra Na2CO3, kèm theo câu hỏi bài tập áp dụng liên quan. Giúp củng cố nâng cấp kiến thức. Mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Tất cả phương trình điều chế từ nahco3 ra h2o, na2co3, co2


2NaHCO3
*
Na2CO3 + CO2 + H2O


2. Điều khiếu nại phản ứng xẩy ra phản ứng nhiệt độ phân NaHCO3

Nhiệt độ cao.

3. Thông tin thêm về NaHCO3

NaHCO3 là hóa học rắn color trắng, không nhiều tan vào nước dễ dẫn đến nhiệt phân hủy tạo ra Na2CO3 với khí CO2

Bạn vẫn xem: NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O


4. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. lúc nhiệt phân hoàn toàn NaHCO3 thì thành phầm của phản nghịch ứng sức nóng phân là:

A. Na2CO3, CO2, H2O.

B. Na2O, CO2, H2O.

C. NaOH, CO2, H2O

D. NaOH, CO2, H2.


Đáp án A: 2NaHCO3
*
Na2CO3 + CO2 + H2O

Câu 2.  nhiệt phân trọn vẹn 16,8 gam NaHCO3, thu được m gam Na2CO3. Cực hiếm của m là

A. 21,2.

B. 12,4.

C. 13,2.

D. 10,6.


Đáp án

2NaHCO3

*
Na2CO3 + H2O + CO2

Theo PTHH: nNa2CO3 = 0,5.nNaHCO3 = 0,5(16,8/84) = 0,1 mol

=> m = mNa2CO3 = 0,1.106 = 10,6 gam

Đáp án D


Câu 3. Trường hòa hợp không xảy ra phản ứng với NaHCO3 khi

A. Tính năng với CO2

B. Tính năng với axit

C. đun nóng

D. Công dụng với kiềm


Đáp án A

NaHCO3 công dụng với kiềm: NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O.

Đun lạnh NaHCO3: 2NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O

NaHCO3 tính năng với axit: NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O


Câu 5. Nhỏ từ tốn từng giọt đến hết 30 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch cất Na2CO3 0,2M và NaHCO3 0,2M, sau phản bội ứng thu được số mol CO2 là

A. 0,020.

B. 0,030.

C. 0,015.

D. 0,010.


Đáp án D

nHCl = 0,03 (mol)

nNa2CO3 = 0,1.0,2 = 0,02 (mol);

nNaHCO3 = 0,1.0,2 = 0,02 (mol)

Khi bé dại từ tự H+ vào dd tất cả hổn hợp CO32- và HCO3– xẩy ra phản ứng:

H+ + CO32- → HCO3– (1)

H+ + HCO3– → CO2 + H2O (2)

=> n­CO2 (2) = ∑nH+ – nCO32- = 0,03 – 0,02 = 0,01 (mol)


Câu 6. Thực hiện thí nghiệm sau: cho mảnh đồng sắt kẽm kim loại vào hỗn hợp HNO3 loãng. Sau bội phản ứng có hiện tượng gì xảy ra:

A. Không tồn tại hiện tượng gì

B. Dung dịch bao gồm màu xanh, H2 bay ra

C. Dung dịch bao gồm màu xanh, gồm khí màu nâu bay ra

D. Dung dịch có màu xanh, bao gồm khí không màu cất cánh ra, bị hoá nâu trong ko khí.


Câu 7. Phản ứng nhiệt phân muối nitrat nào tiếp sau đây sai:

A. NH4NO3

*
N2O + 2H2O

B. 2NaNO3

*
2NaNO2 + O2

C. 2AgNO3

*
2Ag + 2NO2 + O2

D. 2Fe(NO3)2

*
2FeO + 4NO2 + O2


Câu 8. Nung 33,6g các thành phần hỗn hợp Fe(NO3)3, Cu(NO3)2 sau phản nghịch ứng nhận được 2,24 lit khí oxi (đktc). Hóa học rắn sau khoản thời gian nung có khối lượng là:

A. 12 g

B. 24 g

C. 34 g

D. 46 g


…………………………………….

Trên đây thpt Sóc Trăng đã đưa tới các bạn bộ tư liệu rất có ích NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O. Để có kết quả cao hơn trong học tập, trung học phổ thông Sóc Trăng xin trình làng tới các bạn học sinh tài liệu chuyên đề Toán 9, chăm đề vật Lí 9, triết lý Sinh học 9, Giải bài tập hóa học 9, Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 9 mà trung học phổ thông Sóc Trăng tổng hợp cùng đăng tải.

Xem thêm: Vai Trò Của Ngôn Ngữ Đối Với Sự Phát Triển Của Trẻ, Tầm Quan Trọng Của Ngôn Ngữ*
*

*

Mở bài và kết bài xích Tràng Giang của Huy Cận


*

Viết 4 – 5 câu kể lại hoạt động ở ngôi trường hoặc lớp em (biểu diễn văn nghệ, đi tham quan, đồng diễn thể dục,…)


Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường buộc phải được lưu lại *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang website

lưu tên của tôi, email, và website trong trình coi xét này mang lại lần bình luận kế tiếp của tôi.