toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Nhiệt lượng toả ra trên trang bị dẫn khi gồm dòng năng lượng điện chạy qua

A.

Bạn đang xem: Nhiệt lượng tỏa ra trên vật dẫn khi có dòng điện chạy qua

tỉ lệ thành phần thuận cùng với cường độ mẫu điện chạy qua thứ dẫn

B. tỉ lệ thuận cùng với bình phương cường độ dòng điện chạy qua đồ dùng dẫn

C. tỉ lệ thành phần nghịch với cường độ cái điện chạy qua đồ dẫn

D. tỉ lệ thành phần nghịch cùng với bình phương cường độ mẫu điện chạy qua trang bị dẫnCâu tuyên bố nào dưới đây không đúng ?

Nhiệt lượng lan ra nghỉ ngơi dây dẫn khi bao gồm dòng năng lượng điện chạy qua:

A. Tỉ lệ thuận với cường độ chiếc điện với điện trở của dây dẫn cùng với thời gian dòng điện chạy qua

B. Tỉ trọng thuận với bình phương cường độ chiếc điện, với điện trở dây dẫn với với thời hạn dòng năng lượng điện chạy qua

C. Tỉ lệ thành phần thuận với bình phương hiệu điện nuốm giữa nhì đầu dây dẫn, với thời hạn dòng điện chạy qua với tỉ lệ nghịch với năng lượng điện trở dây dẫn

D. Tỉ lệ thuận với hiệu điện gắng giữa hai đầu dây dẫn, cùng với cường độ cái điện cùng với thời gian dòng năng lượng điện chạy qua


Lớp 9 vật dụng lý
1
0
*

Chọn A. Phân phát biểu không đúng : nhiệt độ lượng tỏa ra sinh sống dây dẫn khi gồm dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận cùng với cường độ chiếc điện, với năng lượng điện trở của dây dẫn cùng với thời gian dòng điện chạy qua

Nhiệt lượng lan ra ở dây dẫn khi tất cả dòng năng lượng điện chạy qua phần trăm thuận cùng với bình phương cường độ loại điện, với năng lượng điện trở của dây dẫn và thời hạn dòng năng lượng điện chạy qua.

Hệ thức: Q = I 2 .R.t (trong đó: I là cường độ cái điện (A), R là năng lượng điện trở dây dẫn (Q), t là thời gian dòng năng lượng điện chạy qua (s), Q là nhiệt ìượng tỏa ra (J)).

Mặt khác

*


Đúng 0
phản hồi (0)

Điện trở của một dây dẫn độc nhất vô nhị định tất cả mối quan tiền hệ dựa vào nào dưới đây?

A. Tỉ lệ thành phần thuận với hiệu điện vậy đặt vào hai đầu dây dẫn

B. Tỉ trọng nghịch cùng với cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn

C. Không dựa vào vào hiệu điện cố đặt vào nhì đầu dây dẫn

D. Giảm khi cường độ mẫu điện chạy qua dây dẫn giảm


Lớp 9 vật dụng lý
1
3
Gửi hủy

Chọn C. Không dựa vào vào hiệu điện rứa đặt vào hai đầu dây dẫn


Đúng 0

comment (0)

Câu 1: Nội dung định cách thức Ôm là:

A. Cường độ chiếc điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ với hiệu điện cầm giữa nhị đầu dây dẫn cùng tỉ lệ với điện trở của dây.

B. Cường độ mẫu điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện cầm giữa hai đầu dây dẫn cùng không tỉ trọng với năng lượng điện trở của dây.

C. Cường độ chiếc điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện chũm giữa nhị đầu dây dẫn và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây.

D. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thành phần nghịch với hiệu điện rứa giữa nhì đầu dây dẫn với tỉ lệ thuận với năng lượng điện trở của dây.

Câu 2: Lựa chọn từ tương thích điền vào khu vực trống.

…………. Của dây dẫn càng nhỏ tuổi thì dây dẫn đó dẫn điện càng tốt.

A. Điện trở B. Chiều dài C. độ mạnh D. Hiệu điện thế


Lớp 9 đồ gia dụng lý
1
0
Gửi bỏ

Bài 1: C

Bài 2: A


Đúng 0

phản hồi (0)

Hãy ghép mỗi đoạn câu a), b), c), d) với một quãng câu ngơi nghỉ 1, 2, 3, 4, 5 sẽ được một câu hoàn chỉnh và tất cả nội dung đúng.

a) Hiệu điện cầm giữa hai đầu đoạn mạch

b) Điện trở của dây dẫn

c) Đối cùng với đoạn mạch nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở

d) Đối cùng với đoạn mạch tuy nhiên song, cường độ chiếc điện chạy qua mỗi mạch rẽ

1. Tỉ lệ thuận với những điện trở

2. Tỉ trọng nghịch với những điện trở

3. Tỉ trọng thuận với chiều dài, tỉ lệ thành phần nghịch với ngày tiết diện của dây và phụ thuộc vào vào vật liệu làm dây

4. Bằng tích thân cường độ mẫu điện chạy qua đoạn mạch và điện trở của đoạn mạch

5. Tỉ lệ thuận cùng với hiệu điện thế giữa hai đầu dây với tỉ lệ nghịch cùng với cường độ loại điện chạy qua dây đó


Lớp 9 vật lý
1
0
Gửi diệt

a – 4

b – 3

c – 1

d – 2


Đúng 0

comment (0)

Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ nghịch cùng với hiệu điện cụ giữa nhì đầu dây và tỉ lệ thuận với năng lượng điện trở của dây dẫn đó *

A. Đúng

B. Sai


Lớp 9 vật dụng lý
3
1
Gửi bỏ

Đ


Đúng 0

bình luận (1)

sai 


Đúng 0
comment (0)

thuận trước nghịch sau nha 


Đúng 0
bình luận (0)

Phát biểu làm sao sau đây là đúng cùng với định phương tiện Jun - Len xơ? *

A. Sức nóng lượng lan ra vào một dây dẫn tỉ lệ thành phần thuận cùng với cường độ cái điện, tỉ lệ thuận với năng lượng điện trở và thời gian dòng điện chạy qua.

B. Nhiệt độ lượng lan ra vào một dây dẫn tỉ lệ thuận cùng với bình phương cường độ chiếc điện, tỉ trọng nghịch với năng lượng điện trở và thời gian dòng điện chạy qua.

C. Sức nóng lượng lan ra trong một dây dẫn tỉ lệ thành phần thuận cùng với bình phương cường độ loại điện, tỉ lệ thuận với hiệu điện cầm cố giữa hai đầu điện trở và thời gian dòng điện chạy qua.

D. Sức nóng lượng lan ra vào một dây dẫn tỉ trọng thuận cùng với bình phương cường độ dòng điện, tỉ lệ thuận với điện trở và thời hạn dòng điện chạy qua.


Lớp 9 vật dụng lý
2
0
Gửi bỏ

Chọn D


Đúng 0

phản hồi (0)

D


Đúng 0
comment (0)

 Khi hiệu điện cố giữa nhị đầu dây dẫn bớt thì:

A. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn không cố kỉnh đổi.

B. Cường độ chiếc điện chạy qua dây dẫn sút tỉ lệ cùng với hiệu điện thế.

C. Cường độ cái điện chạy qua dây dẫn có lúc tăng, cơ hội giảm.

D. Cường độ mẫu điện chạy qua dây dẫn tăng tỉ lệ với hiệu năng lượng điện thế


Lớp 9 Địa lý Địa lý cư dân
6
0
Gửi diệt

B ạ


Đúng 0

bình luận (2)

D


Đúng 1
comment (0)

C

 


Đúng 0
bình luận (0)

Câu 1: Khi biến đổi hiệu điện vậy giữa hai đầu dây dẫn thì cường độ cái điện chạy qua dây dẫn đó tất cả mối quan hệ:

A. tỉ lệ thuận với hiệu điện nỗ lực giữa nhị đầu dây dẫn đó.

B. tỉ lệ nghịch cùng với hiệu điện rứa giữa hai đầu dây dẫn đó.

C. chỉ tỉ lệ lúc hiệu điện cầm giữa nhị đầu dây dẫn đó tăng.

D. chỉ tỉ lệ khi hiệu điện ráng giữa nhị đầu dây dẫn kia giảm.


Lớp 9 đồ dùng lý
2
0
Gửi hủy

A. tỉ lệ thuận cùng với hiệu điện nạm giữa nhị đầu dây dẫn đó.


Đúng 0
bình luận (0)

a


Đúng 0
bình luận (0)

Cường độ mẫu điện chạy qua một dây dẫn phụ thuộc vào như nuốm nào vào hiệu điện cầm cố giữa hai đầu dây dẫn đó

A. Không biến hóa khi đổi khác hiệu điện thế

B. Tỉ lệ nghịch cùng với hiệu năng lượng điện thế

C. Tỉ lệ thuận cùng với hiệu điện thế

D. Sút khi tăng hiệu năng lượng điện thế


Lớp 9 đồ lý
1
0
Gửi diệt

Chọn C.

Cường độ chiếc điện chạy sang 1 dây dẫn nhờ vào vào hiệu điện cầm giữa hai đầu dây dẫn đó vày công thức: I = U/R

Trong kia R là năng lượng điện trở của dây dẫn cùng là hằng số với dây dẫn đó.

Vì vậy cường độ chiếc điện chạy qua 1 dây dẫn tỉ lệ thuận cùng với hiệu điện chũm đặt vào đầu hai dây dẫn đó.


Đúng 0

phản hồi (0)

Câu 1:Khi biến đổi hiệu điện cầm giữa nhị đầu dây dẫn thì cường độ mẫu điện chạy qua dây dẫn đó bao gồm mối quan tiền hệ:

A.tỉ lệ thuận với hiệu điện cụ giữa nhì đầu dây dẫn đó.

B.tỉ lệ nghịch với hiệu điện cụ giữa nhì đầu dây dẫn đó.

C.chỉ tỉ lệ lúc hiệu điện cầm cố giữa hai đầu dây dẫn đó tăng.

Xem thêm: Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư ( Irc Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

D.chỉ tỉ lệ khi hiệu điện vắt giữa nhị đầu dây dẫn kia giảm.

Câu 2:Hiệu điện thay giữa hai đầu dây dẫn giảm từng nào lần thì cường độ cái điện chạy qua dây dẫn sẽ

A.luân phiên tăng giảm

B.không ráng đổ

iC.giảm từng ấy lần

D.tăng từng ấy lần

Câu 3:Nếu tăng hiệu điện gắng giữa hai đầu một dây dẫn lên 3 lần thì cường độ loại điện chạy qua dây dẫn này biến hóa như cố kỉnh nào?

A.Giảm 3 lần

B.Tăng 3 lần

C.Không cầm cố đổi

D.Tăng 1,5 lần

Câu 4:Đồ thị a với b được hai học sinh vẽ khi làm cho thí nghiệm xác định liên hệ giữa cường độ chiếc điện với hiệu điện cố đặt vào nhị đầu dây dẫn. Nhấn xét nào là đúng?

A.Cả hai kết quả đều đúng

B.Cả hai tác dụng đều sai

C.Kết trái của b đúng

D.Kết trái của a đúng


Lớp 9 trang bị lý
1
0
Gửi diệt

1-A

2-C

3-B

C4 cho mình hỏi là thứ thị a tác dụng như cầm nào, đồ dùng thị b như thế nào ạ chứ câu hỏi hơi lạ


Đúng 0

bình luận (0)

Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
romanhords.com