tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Chọn từ ham mê hợp: 70oC, 80oC, 90oC, không đổi khác để điền vào vị trí trống của những câu sau:

- Băng phiến nóng chảy sinh sống (1) ... ánh sáng này call là nhiệt độ nóng chay của băng phiến.

Bạn đang xem: Nhiệt độ nóng chảy của băng phiến là

- Trong thời gian nóng chảy, ánh nắng mặt trời của băng phiến (2) ...


*

- Băng phiến rét chảy làm việc (1) 80oC ánh sáng này hotline là ánh nắng mặt trời nóng chảy của băng phiến.

- Trong thời hạn nóng chảy, ánh nắng mặt trời của băng phiến (2) không cố gắng đổi


*

a) Băng phiến nóng chảy sinh sống (1) ...... ánh nắng mặt trời này gọi là ánh sáng nóng rã của băng phiến.

b) Trong thời hạn nóng chảy, ánh sáng của băng phiến (2) ...............................

( -7oC, 80oC, 90oC, nắm đổi, không vậy đổi)


Băng phiến lạnh chảy ở................nhiệt độ này hotline là.....................................của băng phiến Trong thời gian .......................nhiệt độ của băng phiến không nỗ lực đổi


Băng phiến nóng chảy ở.........800C.......nhiệt độ này gọi là.............nhiệt độ nóng chảy........................của băng phiến Trong thời hạn ......nóng chảy.................nhiệt độ của băng phiến không chũm đổi


Băng phiến nóng chảy ở(80^oC).nhiệt độ này hotline là chiệt nhiệt độ chảycủa băng phiến Trong thời hạn nóng chảy ,nhiệt độ của băng phiến không nuốm đổi


Chọn từ ham mê hợp: 70oC, 80oC, 90oC, bằng, không biến đổi để điền vào ô trống của câu sau:

Băng phiến đông quánh ở (1)... ánh nắng mặt trời này gọi là nhiệt độ đông sệt của băng phiến. ánh sáng đông đặc (2)... ánh nắng mặt trời nóng chảy.


Chọn từ phù hợp để điền vào vị trí trống trong những câu sau:

a) Băng phiến rét chảy sinh sống (1)............. ánh nắng mặt trời này call là nhiệt độ nóng tan của băng phiến.

b) Trong thời hạn nóng chảy, ánh nắng mặt trời của băng phiến (2)...............

- 700C, 800C, 900C

- rứa đổi, không cố kỉnh đổi


a ) Băng phiến lạnh chảy sống (1) 80oC, ánh sáng này điện thoại tư vấn là ánh sáng nóng chảy của băng phiến.

b ) Trong thời hạn nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến (2) không nắm đổi


- Băng phiến nóng chảy làm việc (1) 80oC ánh sáng này điện thoại tư vấn là ánh sáng nóng tung của băng phiến.

- Trong thời hạn nóng chảy, ánh sáng của băng phiến (2) không nắm đổi


Chọn từ phù hợp điền vào vị trí trống của những câu sau:

a) Băng phiến đông sệt ở (1)................ ánh nắng mặt trời này gọi là nhiệt độ đông quánh của băng phiến. Nhiệt độ đông đặc (2)................ ánh nắng mặt trời nóng chảy.

b) Trong thời hạn đông đặc, ánh nắng mặt trời của băng phiến (3).................

Các từ để điền:

- 700C, 800C, 900C

- Bằng, bự hơn, bé dại hơn

- cụ đổi, không thế đổi.


a) Băng phiến đông đặc ở (1) (80^0)C nhiệt độ này call là ánh sáng đông đặc của băng phiến. Nhiệt độ đông quánh (2) bằng nhiệt độ nóng chảy.

b) Trong thời gian đông đặc, ánh nắng mặt trời của băng phiến (3) không vắt đổi


Khi băng phiến sẽ nóng chảy không còn thì ánh sáng của băng phiến sẽ chuyển đổi như cố nào theo thời gian? Đường màn trình diễn từ phút 11 mang đến phút 15 là đoạn thẳng ở ngang xuất xắc nằm nghiêng?


Khi băng phiến sẽ nóng chảy không còn thì nhiệt độ của băng phiến liên tục tăng, đường trình diễn từ phút thiết bị 11 mang lại phút thiết bị 15 là đoạn nằm nghiêng lên (đoạn CD).


Trong suốt thời gian nóng chảy, ánh sáng của băng phiến có biến đổi không? Đường biếu diễn từ phút 8 mang lại phút 11 là đoạn thẳng ở nghiêng hay nằm ngang?


Trong suốt thời hạn nóng chảy, ánh sáng của băng phiến không cố đổi, đường màn trình diễn từ phút trang bị 8 mang đến phút sản phẩm công nghệ 11 là đoạn thẳn nằm hướng ngang (đoạn BC).


Khi băng phiến đã nóng chảy không còn thì ánh nắng mặt trời của băng phiến biến hóa như thay nào theo thời gian? Đường màn trình diễn từ phút sản phẩm công nghệ 11 đến phút máy 15 là đoạn thẳng nằm ngang hay nằm nghiêng?


Trả lời:

- khi băng phiến vẫn nóng chảy hết thì ánh nắng mặt trời của băng phiến tăng theo thời gian. Đường màn biểu diễn từ phút 11 cho phút trang bị 15 là đoạn thẳng ở nghiêng.

Xem thêm: Bảng Công Thức Nguyên Hàm, Bảng Nguyên Hàm Đầy Đủ & Mở Rộng, Bảng Công Thức Nguyên Hàm Cơ Bản Và Mở Rộng


- lúc băng phiến sẽ nóng chảy không còn thì ánh nắng mặt trời của băng phiến tăng theo thời gian. Đường trình diễn từ phút 11 cho phút trang bị 15 là đoạn thẳng ở nghiêng.


Nhiệt kế nào bên dưới đây hoàn toàn có thể dùng để đo nhiệt độ của băng phiến đã nóng chảy? Biết nhiệt độ nóng tan của băng phiến là 80 ° C