Bạn vẫn xem bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và sở hữu ngay bạn dạng đầy đầy đủ của tư liệu tại phía trên (51.21 KB, 1 trang )
Bạn đang xem: Nhà lý đã làm gì để củng cố quốc gia thống nhất

kiến tạo quân team với hai bộ phận là cấm quân cùng quân địaphương ; thực hiện chính sách "ngụ binh ư nông".Nhà Lý đã tiến hành củng cố non sông thống nhất bằng cách :- ban hành bộ biện pháp Hình thư (năm 1042).- gây ra quân đội với hai phần tử là cấm quân cùng quân địa phương ; thực hiện cơ chế "ngụ binh ưnông".- Đối nội : gả công chúa cùng ban chức tước cho những tù trưởng miền núi,...- Đối nước ngoài : duy trì quan hệ bình thường với nhà Tống, tạo đk cho nhân dân biên giới qua lại buônbán cùng với nhau. Dẹp tan những cuộc tiến công của Cham-pa vì chưng nhà Tống xúi giục...


*
giấy phép nhượng quyền sale làm gì để đạt được ích lợi tốt độc nhất từ nó??? 3 631 0
*
Nhà việt nam đã làm cái gi để trống suy thoái kinh tế hiện thời Hãy cho thấy thêm những thành tựu cũng giống như những tinh giảm và hướng xử lý 6 1 12
*
Một số chiến thuật nhằm triển khai xong công tác thống trị tiền lương tại doanh nghiệp cổ phần Diêm Thống Nhất trong những năm tới 86 436 6
*
phương pháp làm ô chữ đố vui hoặc nhằm củng cố bài xích học... 22 655 4
*
TNXH 2 Bài: làm cái gi để xương & cơ phát triển 16 955 6
*
Tài liệu bản thảo nhượng quyền marketing làm gì để đạt được lợi ích tốt nhất từ nó??? pdf 3 521 0
*
tư liệu Dương Quý Phi đã làm gì để triệt mùi khó chịu tự nhiên? pptx 7 410 0
*
cho thấy thêm quan điểm chủ nghĩa mác – lênin về vấn đề dân tộc đảng và nhà nước ta đã làm gì để củng thế khối đại đoàn kết dân tộc 6 2 26


Xem thêm: Những Điểm Khác Nhau Giữa Các Bản Win 10 Education Là Gì, Những Điểm Khác Nhau Giữa Các Bản Windows 10

*
hãy cho thấy thêm quan điểm của công nhân mác – lênin về vấn đề dân tộc đảng và nhà vn đã làm cái gi để tăng cường, củng cầm cố khối đại kết hợp toàn dân tộc 7 3 39