Silic (nguyên tử khối trung bình bởi 28,11) là các thành phần hỗn hợp 3 đồng vị: 28Si, 29Si, 30Si; trong những số ấy 28Si chỉ chiếm 92,2% số nguyên tử. Tính yếu tố % số nguyên tử của đồng vị 30Si?


Áp dụng bí quyết tính nguyên tử khối trung bình:

 (overline A_X = A.x + B.y + C.z over 100)

Trong kia đồng vị A tất cả x% số nguyên tử, đồng vị B có y% số nguyên tử, đồng vị C bao gồm z% số nguyên tử.

Bạn đang xem: Nguyên tử khối của silic

Thay những dữ kiện đề bài bác vào phương trình bên trên ta kiếm được % số nguyên tử của đồng vị 30Si.


Gọi % số nguyên tử của đồng vị 29Si là x%

Suy ra % số nguyên tử của đồng vị 30Si là 100%- %28Si - %29Si= 100% - 92,2%-x% = (7,8 – x)%

Nguyên tử khối vừa đủ của mê say là: (overline A_Si = 28.92,2 + 29.x + 30.(7,8 - x) over 100 = 28,11)

Giải phương trình bên trên ta được x= 4,6

Vậy % số nguyên tử của đồng vị 30Si là (7,8-4,6)% = 3,2%


*
*
*
*
*
*
*
*

Trong những dãy kí hiệu nguyên tử sau: (_7^14A,,,_9^19B,,,_26^56E,,,_27^56F,,,_8^17G,,,_10^20H,,,_11^23I,,,_10^22M)

Các kí hiệu nào cùng chỉ thuộc 1 nguyên tố hóa học ?


Biết trọng lượng của nguyên tử cacbon 12 cấp 11,9059 lần khối lượng của nguyên tử hiđro. Hỏi trọng lượng của nguyên tử hiđro bởi bao nhiêu u?


Cho biết khối lượng của nguyên tử cacbon 12 là 19,9265 . 10-27kg; trọng lượng nguyên tử của Be là 9,012u. Khối lượng của Be là bao nhiêu gam?


Agon tách ra từ bầu không khí là các thành phần hỗn hợp của 3 đồng vị: 99,6%40Ar, 0,063%38Ar, 0,337%36Ar. Tính thể tích của 10 gam Ar ở đk tiêu chuẩn.

Xem thêm: Hố Sâu Nhất Thế Giới - Những Nơi Chốn Sâu Nhất Trên Trái Đất


Đồng gồm 2 đồng vị (_29^63Cu)và (_29^65Cu). Nguyên tử khối vừa phải của đồng là 63,54. Thành phần phần trăm số nguyên tử của mỗi đồng vị là


Khối lượng nguyên tử trung bình của bo (B) là 10,812. Số nguyên tử (_5^11B) khi có 94 nguyên tử (_5^10B) là


Hai đồng vị bao gồm số khối vừa đủ 40,08 đvC. Nhị đồng vị này có số nơtron hơn yếu nhau là 2. Đồng vị có số khối nhỏ tuổi chiếm 96%. Số khối từng đồng vị là


Hiđro bao gồm nguyên tử khối là 1,008. Hỏi tất cả bao nhiêu nguyên tử của đồng vị (_1^2H)trong 1 ml nước (cho rằng trong nước chỉ có 2 đồng vị (_1^2H,,,_1^1H)), mang lại M = 18, khối lượng riêng của nước là 1 trong những g/ml ?


Nguyên tử khối của B là 10,81. B gồm 2 đồng vị 10B với 11B. Xác suất đồng vị 11B vào H3BO3 (biết MH = 1 và MO = 16) là


Một láo lếu hợp bao gồm hai đồng vị có số khối vừa phải 31,1 và tất cả tỉ lệ tỷ lệ các đồng vị là 90% với 10%. Tổng số phân tử trong nhị đồng vị là 93 với tổng số phân tử không có điện bằng 0,55 lần tổng thể hạt sở hữu điện. Số nơtron của đồng vị tất cả số khối to hơn là


Nguyên tố X có 3 đồng vị là X1 chiếm 92,23%, X2 chiếm 4,67% cùng X3 chỉ chiếm 3,1%. Tổng thể khối của 3 đồng vị bằng 87. Số nơtron vào X2 nhiều hơn thế nữa X1 1 hạt. Nguyên tử khối vừa phải của X là 28,0855. Số khối của X3 là


Trong tự nhiên, nguyên tố Clo tất cả 2 đồng vị 35Cl với 37Cl có xác suất số lượng tương xứng là 75% và 25%. Thành phần Cu bao gồm 2 đồng vị trong đó 63Cu chiếm 73% số lượng. Biết Cu và Cl tạo được hợp hóa học CuCl2 trong số ấy Cu chiếm 47,228% khối lượng. Đồng vị sót lại của Cu là


Cacbon tất cả 2 đồng vị: 12C với 13C. Oxi gồm 3 đồng vị: 16O, 17O, 18O. Số phân tử CO khác biệt được tạo cho từ những đồng vị bên trên là


Trong tự nhiên và thoải mái brom bao gồm hai đồng vị là (_35^79 extBr) và (_35^81 extBr), nguyên tử khối vừa đủ của brom là 79,986. Nếu nguyên tử khối từng đồng vị có mức giá trị bằng số khối thì tỉ lệ thành phần % số nguyên tử đồng vị (_35^79 extBr) là


Nguyên tử khối vừa phải của Cu là 63,546. Đồng trường tồn trong thoải mái và tự nhiên với 2 một số loại đồng vị là (_29^65Cu) và (_29^63Cu). Thành phần xác suất về nguyên tử của (_29^63Cu) là:


Cabon trong tự nhiên là hỗn hợp của hai đồng vị 12C với 13C, trong số ấy đồng vị 12C chỉ chiếm 98,89%. Hiểu được đồng vị cacbon 13C có nguyên tử khối bằng 12,991. Nguyên tử khối trung bình của cacbon là


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ tin tức và Truyền thông.