Nguyên tử khối vừa đủ của rubiđi là 85,559. Trong tự nhiên rubiđi bao gồm hai đồng vị 85Rb với 87Rb. Tính % số nguyên tử của đồng vị 85Rb?


Áp dụng phương pháp tính nguyên tử khối trung bình:

(overline A_X = A.x + B.y over 100) 

Trong kia đồng vị A gồm x% số nguyên tử, đồng vị B tất cả y% số nguyên tử

Trong đó x+y=100%.

Bạn đang xem: Nguyên tử khối của rb

Giải phương trình tìm được x, y. Từ kia suy ra % số nguyên tử của đồng vị 85Rb.


Gọi % số nguyên tử của đồng vị 85Rb là x%, gọi % số nguyên tử của đồng vị 87Rb là y%.

Nguyên tử khối vừa đủ của rubiđi là:

(overline A_Rb = 85x + 87y over 100 = 85,559) 

Suy ra 85x + 87y = 100.85,559= 8555,9 (1)

Mặt không giống x + y =100 (2)

Giải hệ bên trên ta có x = 72,05 cùng y= 27,95

Vậy % số nguyên tử của đồng vị 85Rb là 72,05%.


*
*
*
*
*
*
*
*

Trong những dãy kí hiệu nguyên tử sau: (_7^14A,,,_9^19B,,,_26^56E,,,_27^56F,,,_8^17G,,,_10^20H,,,_11^23I,,,_10^22M)

Các kí hiệu nào thuộc chỉ thuộc 1 nguyên tố hóa học ?


Biết khối lượng của nguyên tử cacbon 12 vội vàng 11,9059 lần khối lượng của nguyên tử hiđro. Hỏi cân nặng của nguyên tử hiđro bởi bao nhiêu u?


Cho biết khối lượng của nguyên tử cacbon 12 là 19,9265 . 10-27kg; trọng lượng nguyên tử của Be là 9,012u. Cân nặng của Be là từng nào gam?


Agon tách bóc ra từ không gian là tất cả hổn hợp của 3 đồng vị: 99,6%40Ar, 0,063%38Ar, 0,337%36Ar. Tính thể tích của 10 gam Ar ở điều kiện tiêu chuẩn.

Xem thêm: Education In Vietnam Education System : An Overview, Education In Vietnam


Đồng tất cả 2 đồng vị (_29^63Cu)và (_29^65Cu). Nguyên tử khối vừa phải của đồng là 63,54. Thành phần tỷ lệ số nguyên tử của từng đồng vị là


Khối lượng nguyên tử mức độ vừa phải của bo (B) là 10,812. Số nguyên tử (_5^11B) khi có 94 nguyên tử (_5^10B) là


Hai đồng vị tất cả số khối vừa phải 40,08 đvC. Nhì đồng vị này còn có số nơtron hơn nhát nhau là 2. Đồng vị bao gồm số khối bé dại chiếm 96%. Số khối mỗi đồng vị là


Hiđro tất cả nguyên tử khối là 1,008. Hỏi có bao nhiêu nguyên tử của đồng vị (_1^2H)trong 1 ml nước (cho rằng nội địa chỉ tất cả 2 đồng vị (_1^2H,,,_1^1H)), mang đến M = 18, cân nặng riêng của nước là một trong những g/ml ?


Nguyên tử khối của B là 10,81. B gồm 2 đồng vị 10B với 11B. Tỷ lệ đồng vị 11B vào H3BO3 (biết MH = 1 cùng MO = 16) là


Một lếu hợp tất cả hai đồng vị có số khối trung bình 31,1 và gồm tỉ lệ phần trăm các đồng vị là 90% với 10%. Tổng số hạt trong nhị đồng vị là 93 và tổng số phân tử không sở hữu điện bởi 0,55 lần toàn bô hạt có điện. Số nơtron của đồng vị bao gồm số khối to hơn là


Nguyên tố X có 3 đồng vị là X1 chiếm 92,23%, X2 chiếm phần 4,67% và X3 chỉ chiếm 3,1%. Tổng thể khối của 3 đồng vị bằng 87. Số nơtron vào X2 nhiều hơn thế nữa X1 1 hạt. Nguyên tử khối trung bình của X là 28,0855. Số khối của X3 là


Trong từ nhiên, yếu tắc Clo gồm 2 đồng vị 35Cl với 37Cl có phần trăm số lượng tương ứng là 75% và 25%. Yếu tố Cu tất cả 2 đồng vị trong những số ấy 63Cu chỉ chiếm 73% số lượng. Biết Cu cùng Cl tạo được hợp chất CuCl2 trong đó Cu chỉ chiếm 47,228% khối lượng. Đồng vị sót lại của Cu là


Cacbon có 2 đồng vị: 12C cùng 13C. Oxi có 3 đồng vị: 16O, 17O, 18O. Số phân tử CO khác nhau được khiến cho từ những đồng vị trên là


Trong tự nhiên brom tất cả hai đồng vị là (_35^79 extBr) và (_35^81 extBr), nguyên tử khối mức độ vừa phải của brom là 79,986. Giả dụ nguyên tử khối từng đồng vị có giá trị ngay số khối thì tỉ lệ % số nguyên tử đồng vị (_35^79 extBr) là


Nguyên tử khối vừa phải của Cu là 63,546. Đồng lâu dài trong tự nhiên và thoải mái với 2 nhiều loại đồng vị là (_29^65Cu) và (_29^63Cu). Thành phần xác suất về nguyên tử của (_29^63Cu) là:


Cabon trong thoải mái và tự nhiên là tất cả hổn hợp của nhì đồng vị 12C và 13C, trong các số đó đồng vị 12C chiếm phần 98,89%. Biết rằng đồng vị cacbon 13C gồm nguyên tử khối bởi 12,991. Nguyên tử khối vừa phải của cacbon là


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực con đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ tin tức và Truyền thông.