Nguyên tử của nhân tố X có cấu hình electron lớp bên ngoài cùng là ns2np4. Trong hợp chất khí của nhân tố X cùng với hiđro, X chiếm 94,12% khối lượng. Phần trăm khối lượng của nguyên tố X vào oxit tối đa là
Bạn đang xem: Nguyên tử của nguyên tố x có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2np4

+) Từ cấu hình e phần bên ngoài cùng => X thuộc nhóm nào

=> CT hợp chất khí của X với H

+) từ bỏ phần trăm khối lượng của X trong phương pháp với H

=> X

=> CT oxit tối đa của X

=> %X trong cách làm trong oxit cao nhất


X có thông số kỹ thuật electron lớp bên ngoài cùng là ns2np4 

=> X thuộc nhóm IVA

=> hợp chất khí của X cùng với H là XH2

Trong XH2, X chiếm phần 94,12% về khối lượng nên ta tất cả :

$dfracXX + 2 cdot 100\% = 94,12\% o X = 32$ 

=> X là lưu giữ huỳnh

Oxit tối đa của S là SO3

=>$\% m_S = dfrac3280 cdot 100\% = 40\% $


*
*
*
*
*
*
*
*

Anion $X^ - $ cùng cation Y2+ các có thông số kỹ thuật electron lớp bên ngoài cùng là 3s23p6. Vị trí của những nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là:


Cấu hình electron của ion X3+ là 1s22s22p63s23p63d5. Vào bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, yếu tố X thuộc


Nguyên tử của yếu tố X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 52. Trong phân tử nhân nguyên tử X gồm số phân tử không sở hữu điện nhiều hơn thế số hạt có điện là 1. Vị trí (chu kỳ, nhóm) của X vào bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học là


Các kim loại X, Y, Z có thông số kỹ thuật electron nguyên tử theo lần lượt là: 1s22s22p6 3s1; 1s22s22p63s2; 1s22s22p63s23p1. Hàng gồm những kim một số loại xếp theo chiều tăng dần đều tính khử tự trái sang đề xuất là:


Nguyên tử của yếu tố X có electron ở tại mức năng lượng cao nhất là 3p. Nguyên tử của thành phần Y cũng có electron nghỉ ngơi mức năng lượng 3p và có một electron ở lớp ngoài cùng. Nguyên tử X với Y có số electron hơn nhát nhau là 2. Nguyên tố X, Y theo thứ tự là


Cho các nguyên tố M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 9) và R (Z = 19). Độ âm điện của những nguyên tố tăng cao theo lắp thêm tự


Cho những nguyên tố: K (Z = 19), N (Z = 7), si (Z = 14), Mg (Z = 12). Hàng gồm những nguyên tố được bố trí theo chiều sút dần nửa đường kính nguyên tử từ trái sang đề nghị là:


X với Y là hai nguyên tố thuộc cùng một chu kỳ, hai team A liên tiếp. Số proton của nguyên tử Y nhiều hơn thế nữa số proton của nguyên tử X. Tổng số hạt proton trong nguyên tử X với Y là 33. Dìm xét nào dưới đây về X, Y là đúng?


Hai yếu tố X với Y và một chu kì trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, X thuộc team IIA, Y thuộc team IIIA (ZX + ZY = 51). Phát biểu nào sau đây đúng?


Công thức phân tử của hợp hóa học khí tạo bởi vì nguyên tố R với hiđro là RH3. Vào oxit nhưng mà R tất cả hóa trị cao nhất thì oxi chiếm phần 74,07% về khối lượng. Nguyên tố R là:


Nguyên tử của thành phần X có thông số kỹ thuật electron phần ngoài cùng là ns2np4. Vào hợp chất khí của nguyên tố X với hiđro, X chiếm phần 94,12% khối lượng. Phần trăm khối lượng của yếu tắc X trong oxit tối đa là


Phần trăm khối lượng của thành phần R vào hợp chất khí với hiđro với trong oxit cao nhất tương ứng là a% và b%, cùng với a : b = 11 : 4. Phát biểu như thế nào sau đó là đúng?


Nguyên tố Y là phi kim thuộc chu kỳ 3, có công thức oxit tối đa là YO3. Yếu tắc Y chế tạo ra với kim loại M phù hợp chất gồm công thức MY, trong số đó M chiếm phần 63,64% về khối lượng. Kim loại M là


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Faithful Là Gì ?, Từ Điển Tiếng Anh Từ Điển Anh Việt Faithful

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực tuyến số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ thông tin và Truyền thông.