- những electron nguyên tử ở trạng thái cơ bạn dạng lần lượt chiếm những mức năng lượng từ thấp mang đến cao.

Bạn đang xem: Nguyên lí pauli hóa 10


*

- vật dụng tự sắp xếp mức tích điện (phân mức năng lượng):1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4 chiều 5p …

- trang bị tự các lớp electron: 1s 2s 2p 3s 3p 3 chiều 4s 4p 4d 4f …

2. Nguyên lí Pauli

- trên 1 obitan nguyên tử chứa về tối đa 2 electron và tất cả chiều tự quay không giống chiều nhau bao bọc trục riêng biệt của từng electron.

Ví dụ: Phân lớp s đựng 1AO => Số e buổi tối đa là 2e, được kí hiệu 

*

3. Nguyên tắc Hund

- Trong cùng 1 phân lớp, những electron điền vào các obitan sao cho số electron cô quạnh là mập nhất.

Ví dụ:

+ gồm 3e phân bổ trong 3AO của phân lớp phường như sau:

$uparrow $

$uparrow $

$uparrow $

+ tất cả 5e phân bố trong 3 AO của phân lớp p như sau:

$uparrow downarrow $

$uparrow downarrow $

$uparrow $

+ gồm 5e phân bố trong 5 AO của phân lớp d như sau:

$uparrow $

$uparrow $

$uparrow $

$uparrow $

$uparrow $

II. CẤU HÌNH ELECTRON CỦA NGUYÊN TỬ


1. Thông số kỹ thuật electron của nguyên tử

- thông số kỹ thuật electron của nguyên tử màn biểu diễn sự phân bố electron trên những phân lớp thuộc các lớp khác nhau.

- Quy ước cách viết thông số kỹ thuật e:

 + STT lớp e được ghi bằng văn bản số (1, 2, 3, …)

 + Phân lớp được ghi bằng những chữ mẫu thường s, p, d, f

 + Số e được ghi thông qua số ở phía bên trên bên cần của phân lớp (s2, p6) 

- Một số chú ý khi viết thông số kỹ thuật e:

 + Cần xác định đúng số e của nguyên tử tốt ion (số e = số phường = Z)

 + cầm cố vững những nguyên lí với quy tắc, kí hiệu của lớp với phân lớp

 + nguyên tắc bão hòa và cung cấp bão hòa bên trên d cùng f: thông số kỹ thuật e bền khi các e điền vào phân lớp d và f đạt bão hòa (d10, f14) hoặc chào bán bão hòa (d5, f7)

 - quá trình viết cấu hình e nguyên tử

B1: Điền lần lượt những e vào các phân lớp theo trang bị tự tăng ngày một nhiều mức năng lượng.

B2: sắp xếp lại theo máy tự những lớp cùng phân lớp theo phép tắc từ trong ra ngoài.

Xem thêm: Thư Điện Tử Có Ưu Điểm Của Thư Điện Tử So Với Thư Truyền Thống

B3: xem xét phân lớp nào có tác dụng đạt mang lại bão hòa hoặc buôn bán bão hòa thì gồm sự thu xếp lại các electron ở các phân lớp (chủ yếu đuối là d với f)

Ví dụ: Viết cấu hình e nguyên tử của các nguyên tố sau:

+ H (Z = 1) : 1s1

+ Ne (Z = 10) : 1s22s22p6

+ Cl (Z = 17) : 1s22s22p63s23p5 

Chú ý trường hợp quánh biệt: các nguyên tố có cấu hình nguyên tử chào bán bão hòa:

+ Cr (Z = 24) 1s22s22p63s23p63d44s2 đưa thành 1s22s22p63s23p63d54s1

+ Cu (Z = 29) 1s22s22p63s23p63d94s2 gửi thành 1s22s22p63s23p63d104s1

 - Cách xác minh nguyên tố s, p, d, f:

+ nguyên tố s: gồm electron ở đầu cuối điền vào phân lớp s

+ yếu tố p: bao gồm electron sau cùng điền vào phân lớp p

+ nhân tố d: tất cả electron sau cùng điền vào phân lớp d

+ nhân tố f: tất cả electron ở đầu cuối điền vào phân lớp f


2. Thông số kỹ thuật e nguyên tử của đôi mươi nguyên tố đầu (sgk)


3. Đặc điểm của lớp e quanh đó cùng

- Đối với toàn bộ các nguyên tố, phần bên ngoài cùng có khá nhiều nhất là 8 electron (không tham gia vào các phản ứng hóa học)

- Khí thi thoảng (Trừ He tất cả 2e lớp bên ngoài cùng) có 8e phần bên ngoài cùng

- Kim loại: 1, 2, 3 e phần ngoài cùng

- Phi kim : 5, 6, 7 e phần ngoài cùng

- Nguyên tử bao gồm 4 electron ngoại trừ cùng có thể là nguyên tử của nguyên tố kim một số loại hoặc phi kim.