Họ nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight) = dfrac1x^2 - 2x) trên khoảng tầm (left( 2; + infty ight)) là


- so sánh (fleft( x ight)) thành (dfracAx + dfracBx - 2).

Bạn đang xem: Nguyên hàm của x 1 x 2

- sử dụng công thức tính nguyên hàm: (int dfrac1ax + bdx = dfrac1aln left| ax + b ight| + C).

- Sử dụng đk của (x) để phá trị tốt đối.


Xét hàm số: (fleft( x ight) = dfrac1x^2 - 2x) trong (left( 2; + infty ight)) ta có:

( dfrac1x^2 - 2x=dfrac1xleft( x - 2 ight)=dfrac12left( x - 2 ight) - dfrac12x )

Khi đó:

(eginarrayl,,,,int fleft( x ight)dx = int dfrac1x^2 - 2xdx \ = int left( dfrac12left( x - 2 ight) - dfrac12x ight)dx \ = dfrac12ln left| x - 2 ight| - dfrac12ln left| x ight| + C\ = dfrac12left( x ight ight) + C.endarray)

Vì (x in left( 2; + infty ight) Rightarrow left{ eginarraylleft| x - 2 ight| = x - 2\left| x ight| = xendarray ight.)

Do đó (int fleft( x ight)dx = dfracln left( x - 2 ight) - ln x2 + C).


Đáp án buộc phải chọn là: c


Bài tập bao gồm liên quan


Nguyên hàm Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Hàm số (Fleft( x ight)) được gọi là nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight)) nếu:


Cho (fleft( x ight)) là đạo hàm của hàm số (Fleft( x ight)). Chọn mệnh đề đúng:


Chọn mệnh đề đúng:


Hàm số nào không là nguyên hàm của hàm số (y = 3x^4)?


Mệnh đề như thế nào dưới đây là sai?


Hàm số $y = sin x$ là 1 trong những nguyên hàm của hàm số nào trong những hàm số sau?


Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?


Họ toàn bộ các nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight) = sin x + dfrac2x) là:


Chọn mệnh đề đúng:


Chọn mệnh đề đúng:


Chọn mệnh đề sai:


Chọn mệnh đề đúng:


Họ những nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight) = cos ^2x) là:


Cho hàm số $fleft( x ight) = dfrac1sin ^2x$. Ví như $Fleft( x ight)$ là 1 trong những nguyên hàm của hàm số $fleft( x ight)$ và đồ thị hàm số $y = Fleft( x ight)$ trải qua $Mleft( dfracpi 3;0 ight)$ thì là:


Cho hàm số $fleft( x ight) = dfrac1x + 2$. Hãy chọn mệnh đề sai:


Họ nguyên hàm của hàm số $fleft( x ight) = xleft( 2 + 3x^2 ight)$ là


Tìm nguyên hàm của hàm số (f(x) = x^2 + dfrac2x^2.)


Cho hàm số (fleft( x ight) = e^ - 2018x + 2017). Call (Fleft( x ight)) là một nguyên hàm của (fleft( x ight)) nhưng (Fleft( 1 ight) = e). Chọn mệnh đề đúng:


Cho hàm số (Fleft( x ight) = x^2) là 1 trong những nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight)e^4 mx), hàm số (fleft( x ight)) bao gồm đạo hàm (f"left( x ight)). Chúng ta nguyên hàm của hàm số (f"left( x ight)e^4 mx) là


Giả sử (Fleft( x ight) = left( ax^2 + bx + c ight)e^x) là 1 nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight) = x^2e^x). Tính tích (P = abc).

Xem thêm: Đề Thi Hóa Lớp 10 Học Kì 2 Trắc Nghiệm Có Đáp Án ), Đề Thi Học Kì 2 Hóa 10 Có Đáp Án


Tìm hàm số $Fleft( x ight)$ biết $F"left( x ight) = 3x^2 + 2x-1$ và đồ thị hàm số $y = Fleft( x ight)$ giảm trục tung tại

điểm gồm tung độ bằng $2$. Tổng các hệ số của (Fleft( x ight)) là:


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) thỏa mãn nhu cầu (fleft( 2 ight) = - dfrac419) và (f"left( x ight) = x^3f^2left( x ight),,forall x in mathbbR). Quý hiếm của (fleft( 1 ight)) bằng:


Họ nguyên hàm của hàm số (y=dfrac2x + 32x^2 - x - 1 ) là:


Hàm số nào tiếp sau đây không là nguyên hàm của hàm số$f(x) = dfracxleft( x + 2 ight)left( x + 1 ight)^2$?


Một đám vi trùng trên ngày sản phẩm (t) có số lượng (Nleft( t ight)), biết rằng (N"left( t ight) = dfrac40001 + 0,5t) và ban đầu đám vi trùng tất cả (250000) con. Hỏi con số vi trùng tại ngày sản phẩm công nghệ $10$ (lấy theo phần nguyên) là bao nhiêu?


Cho hàm số $fleft( x ight)$ xác minh và tiếp tục trên $mathbbR$ và vừa lòng đồng thời những điều khiếu nại sau$fleft( x ight) > 0;mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu f"left( x ight) = dfracx.fleft( x ight)sqrt x^2 + 1 ;mkern 1mu mkern 1mu forall x in mathbbR$ và $fleft( 0 ight) = e.$ giá trị của $fleft( sqrt 3 ight)$ bằng


Cho hàm số (fleft( x ight)) liên tục trên (mathbbR) thỏa mãn nhu cầu các điều kiện: (fleft( 0 ight) = 2sqrt 2 ), (fleft( x ight) > 0,forall x in mathbbR) và (fleft( x ight).f"left( x ight) = left( 2x + 1 ight)sqrt 1 + f^2left( x ight) ,,forall x in mathbbR). Lúc ấy giá trị (fleft( 1 ight)) bằng


Cho hàm số (fleft( x ight)) gồm đạo hàm tiếp tục trên (mathbbR) và (fleft( 0 ight) = 1), (Fleft( x ight) = fleft( x ight) - e^x - x) là 1 trong nguyên hàm của (fleft( x ight)). Họ những nguyên hàm của (fleft( x ight)) là:


Đề thi thpt QG - 2021 - mã 101

Cho hàm số (fleft( x ight) = x^2 + 4). Khẳng định nào dưới đây đúng?


Đề thi thpt QG - 2021 - mã 101

Cho hàm số (fleft( x ight) = e^x + 2). Xác định nào dưới đây đúng?


Tìm họ nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight) = dfracx^2 - 2x + 1x - 2)


*

Một chiếc xe đua (F_1) đạt tới mức vận tốc lớn nhất là (360,,km/h). Đồ thị bên thể hiện vận tốc (v) của xe trong 5 giây đầu tiên kể từ cơ hội xuất phát. Đồ thị vào 2 giây đầu là một phần của một parabol định tại nơi bắt đầu tọa độ (O), giây tiếp sau là đoạn thẳng với sau đúng tía giây thì xe đạt tốc độ lớn nhất. Biết rằng mỗi đơn vị trục hoành thể hiện 1 giây, mỗi đơn vị chức năng trực tung biểu hiện 10 m/s cùng trong 5 giây đầu xe vận động theo mặt đường thẳng. Hỏi trong 5 giây đó xe đã đi được quãng mặt đường là bao nhiêu?

*


Họ nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight) = dfrac1x^2 - 2x) trên khoảng (left( 2; + infty ight)) là


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT vị Bộ thông tin và Truyền thông.