1 Công thức nguyên hàm cơ bản thường gặp nhất2 Định nghĩa, công thức Nguyên hàm3 Một số phương pháp tìm nguyên hàm3.1 Phương pháp đổi biến3.3 Hướng Dẫn Giải Bài Tập Toán Đại 12: Chương Nguyên Hàm Chọn Lọc3.6 Kiến thức bổ sung:3.9 Giải bài tập toán đại 12 nâng cao

Công thức nguyên hàm cơ bản thường gặp nhất

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Đăng bởi: THPT Sóc Trăng