A. \(\int {{7^x}{\rm{d}}x} = {7^x}\ln 7 + C.\) B. \(\int {{7^x}{\rm{d}}x} = \frac{{{7^x}}}{{\ln 7}} + C.\) C. \(\int {{7^x}{\rm{d}}x} = {7^{x + 1}} + C.\) D. \(\int {{7^x}{\rm{d}}x} = \frac{{{7^{x + 1}}}}{{x + 1}} + C.\)


Bạn đang xem: Nguyên hàm 7 x

Đăng bởi: romanhords.com

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Tìm nguyên hàm của \(f\left( x \right) = {7^x}\)


*
romanhords.com Send an email 1 tuần trước
Facebook Twitter LinkedIn Tumblr Pinterest Reddit Messenger Messenger Share via Email Print
*

*

Tristearin là chất nào dưới đây?


*

Thói quen nói chuyện vòng vo tam quốc”, luôn đắn đo cân nhắc kỹ càng khi nói phản ánh đặc điểm gì trong văn hóa giao tiếp của người Việt ?


*

Cà độc dược có bộ NST 2n = 24. Theo lí thuyết, số nhóm gen liên kết của loài này là


*

Dòng điện trong chất điện phân là dòng


*

Tìm tất cả các nghiệm của phương trình ({4^{{x^2} – 3x + 2}} + {4^{{x^2} + 6x + 5}} = {4^{2{x^2} + 3x + 7}} + 1).


*

Cho phép quay ({Q_{left( {O,;varphi } ight)}}) biến điểm A thành điểm A và biến điểm M thành điểm M.
Xem thêm: Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Bằng Tiếng Anh Cho Học Sinh

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.