Nguồn điện gồm (r = 0,2Omega ), mắc cùng với (R = 2,4Omega ) thành mạch kín, lúc ấy hiệu điện thay giữa hai đầu R là 12 V. Suất điện đụng của mối cung cấp là


Phương pháp giải:

Vận dụng biểu thức định pháp luật ôm mang đến toàn mạch: (I = dfracER + r)

Lời giải đưa ra tiết:

Ta có: (I = dfracER + r)

Hiệu điện cầm cố giữa nhì đầu R: (U = I.R Leftrightarrow U = dfracER + r.R)

(eginarrayl Leftrightarrow 12 = dfracE2,4 + 0,2.2,4\ Rightarrow E = 13Vendarray)

Chọn C


Chọn câu trả lời C.Suất điện cồn của mối cung cấp là

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Một nguồn điện gồm suất điện rượu cồn 6V cùng điện trở trong 1Ωthì rất có thể cung cung cấp cho mạch ko kể một công suất lớn số 1 là

Một nguồn điện có suất điện rượu cồn 15V, điện trở trong 0,5Ωmắc cùng với mạch ngoài có hai năng lượng điện trở R1=20Ω với R2=30Ω mắc song song. Năng suất của mạch không tính là

Để trang trí tín đồ ta dùng các bóng đèn 12V-6W mắc tiếp nối vào mạng điện gồm hiệu điện rứa 240V. Để những bóng đèn sáng bình thường thì số bóng đèn phải sử dụng là

Hiệu điện thế giữa nhị đầu đoạn mạch điện bao gồm 4 năng lượng điện trở 6Ωmắc tuy vậy song là 12V. Mẫu điện chạy qua mỗi năng lượng điện trở bằng

Một bếp từ có hiệu điện cầm cố và năng suất định nút là 220V cùng 1100W. Điện trở của bếp từ khi hoạt động bình thường là

Một acquy suất điện động 6V năng lượng điện trở vào không đáng kể, mắc với bóng đèn 6V-12W thành mạch kín. Cường độ chiếc điện chạy qua bóng đèn là

Một acquy gồm suất điện hễ 2V, điện trở vào 1Ω. Nối hai rất của acquy với điện trở R=9Ωthì công suất tiêu thụ trên điện trở R là


Một nguồn điện bao gồm suất điện rượu cồn 6V cùng điện trở vào 1Ωthì hoàn toàn có thể tạo ra được một loại điện có cường độ lớn số 1 là

Một bóng đèn khi mắc vào mạng điện có hiệu điện rứa 110V thì cường độ loại điện qua đèn là 0,5A với đèn sáng sủa bình thường. Nếu sử dụng trong mạng điện bao gồm hiệu điện vắt 220V thì cần mắc cùng với đèn một năng lượng điện trở là từng nào để đèn điện sáng bình thường?

trên hiệu điện cầm 220V hiệu suất của một láng đèn bằng 100W. Lúc hiệu điện vắt của mạch giảm xuống còn 110V, dịp đó công suất của bóng đèn bằng

Hiệu điện cầm giữa hai đầu một dây dẫn là 10V thì cường độ dòng điện qua dây dẫn là 2A. Hiệu điện nỗ lực giữa nhị đầu một dây dẫn chính là 15V thì cường độ dòng điện qua dây dẫn kia là

năng suất sản ra trên điện trở 10Ωbằng 90W. Hiệu điện núm trên nhì đầu điện trở bằng

Một điện trở R1mắc tuy vậy song với năng lượng điện trở R2=12Ωrồi mắc vào một nguồn điện tất cả suất điện đụng 24V năng lượng điện trở trong không đáng kể. Cường độ loại điện qua hệ là 3A giá trị của R1là

Điện trở của hai điện trở 10Ωvà 30Ω ghép tuy vậy song là

fan ta cắt một đoạn dây dẫn gồm điện trở R thành 2 nửa đều bằng nhau và ghép các đầu của bọn chúng lại cùng với nhau. Điện trở của đoạn dây đôi này bằng


Một nguồn điện gồm điện trở trong r = 0 , 2 Ω mắc với năng lượng điện trở mạch kế bên R = 2 , 4 Ω thành mạch kín. Khi ấy hiệu điện thay giữa hai rất của nguồn điện áp là 6V. Suất điện rượu cồn của nguồn điện áp là:

A.

Bạn đang xem: Nguồn điện có r 0 2

E = 2 , 5 V

B. E = 5 , 5 V

C. E = 6 , 5 V

D. E = 30 V

Các câu hỏi tương từ bỏ

Mắc một điện trở R = 5 Ω với một mối cung cấp điện tất cả điện trở trong bởi 0 , 1 Ω thành mạch điện kín thì hiệu điện cố kỉnh giữa hai cực của nguồn tích điện là 12 V. Suất điện động của điện áp nguồn bằng

A. 12,24 V


B. 12,48 V

C. 12

D. 12,8V

Một nguồn điện một chiều tất cả điện trở vào r = 0 , 1 Ω ,được mắc với điện trở R = 4 , 8 Ω tạo thành một mạch kín. Bỏ qua mất điện trở của dây nối, lúc đó hiệu điện núm giữa hai cực của điện áp nguồn là 12 V. Suất điện hễ của mối cung cấp là:

A. 12,25 V

B. 25,48 V

C. 24,96 V

D. 12 V

Một nguồn điện gồm suất điện cùng điện trở trong là E = 6 V, r = 1 Ω . Hai điện trở R 1 = 2 Ω , R 2 = 3 Ω mắc nối tiếp với nhau rồi mắc với nguồn điện trên thành mạch kín. Hiệu điện núm hai đầu R 1 bằng

A. 1 V

B. 2 V

C. 6 V

D. 3 V

Một nguồn điện gồm điện trở trong 0,1 Ω được mắc với năng lượng điện trở 4,8 Ω thành mạch kín. Khi ấy hiệu điện nạm giữa hai cực của điện áp nguồn là 12 V. Suất điện cồn của điện áp nguồn là:

A. E = 12,00 V

B. E = 11,75 V

C. E = 14,50 V

D. E = 12,25 V

Một nguồn điện tất cả điện trở trong r = 0 , 2 Ω mắc với điện trở mạch ngoài R = 2 , 4 Ω thành mạch kín. Khi đó hiệu điện nắm giữa hai cực của điện áp nguồn là 6 V .Suất điện hễ của nguồn tích điện là:

A. E = 2 , 5 V

B. E = 5 , 5 V

C. E = 6 , 5 V

D. E = 30 V


Một cỗ nguồn gồm nguồn điện E 1 = 12 V , điện trở trong r 1 = 1 Ω , được mắc nối tiếp với điện áp nguồn E 2 = 4 V , r 2 = 2 Ω rồi mắc nối liền với năng lượng điện trở R thành mạch kín. Lúc đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn tích điện E 2 bởi 0 V. Điện trở R có mức giá trị

A. 4 Ω

B. 8 Ω

C. 5 Ω

D. 2 Ω

Một nguồn điện bao gồm suất điện động E = 12 V với điện trở vào 2 Ω. Nối năng lượng điện trở R vào hai rất của nguồn tích điện thành mạch kín thì công suất tiêu thụ năng lượng điện trên năng lượng điện trở R bởi 16 W. Biết R > 2 Ω, giá chỉ tri của điện trở R bằng

A. 3 Ω.

B. 6 Ω.

C. 5 Ω.

D. 4 Ω.

nguồn điện bao gồm suất điện đụng E = 12 V và có điện trở trong r = 3 Ω. Mạch ngoài bao gồm 3 điện trở : R 1 = R 2 = 30 Ω , R 3 = 7 , 5 Ω . Biết những điện trở được mắc tuy vậy song với nhau. Năng suất của mối cung cấp là

A. 62,5%.

B.94,75%.

C.92,59%.

D.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 6, Top 10 Đề Thi Vào Lớp 6 Môn Tiếng Việt Năm 2021

82,5%.

Một mối cung cấp điện tất cả suất điện cồn e = 6V; điện trở trong r = 0,5W được mắc với một điện trở R = 2,5W tạo nên thành một mạch kín. Cường độ dòng điện qua điện trở R và hiệu điện cầm cố giữa hai rất của mối cung cấp điện khớp ứng là