Bạn sẽ xem bạn dạng rút gọn của tài liệu. Xem và cài đặt ngay phiên bản đầy đủ của tư liệu tại trên đây (106.35 KB, 7 trang )
Bạn đang xem: Ngày xưa quả báo nhãn tiền ngày nay quả báo

Những bài ca dao chủ đề nhân quả Đạo trời báo phúc chẳng lâu dài hơn là thiện ác đáo đầu chẳng không nên => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * xuất xứ: - Đại bọn chúng (Câu số 14562 ) Đời cha ăn mặn, đời bé khát nước => Tương Đương cùng với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * nguồn gốc: - Đại chúng (Câu số 15595 ) Đời cha ăn muối, đời con khát nước Đời phụ vương ăn ớt, đời con bị cay. => Tương Đương cùng với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (Câu số 15596 ) Đời thân phụ trồng cây đời con ăn quả Đời cha bóp méo, đời bé vo tròn => Tương Đương cùng với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * nguồn gốc: - Đại chúng (Câu số 15600 ) Đời trước đắp nấm, đời sau ấm mồ => Tương Đương cùng với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * nguồn gốc: - Đại bọn chúng (Câu số 15819 ) Đời xưa quả báo còn chầy Đời nay quả báo một giây nhãn chi phí => Tương Đương cùng với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * nguồn gốc: - Đại bọn chúng (Câu số 15832 ) Đời xưa trái báo còn thọ Đời ni quả báo bất câu giờ làm sao
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Có bạn dạng khác: trả báo xuất xứ: - Đại chúng (Câu số 15833 ) Ở hậu, chạm chán hậu, Ở ác, chạm chán ác => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * xuất xứ: - Đại bọn chúng (Câu số 26489 ) Ở hiền, rồi lại chạm chán lành, Áo rách tan tành, trời vá lại cho. => Tương Đương cùng với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * nguồn gốc: - Đại chúng (Câu số 26494 ) Ở hiền, thì lại gặp mặt lành, những người dân nhân đức, trời dành riêng phần cho. => Tương Đương cùng với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * xuất xứ: - Đại chúng (Câu số 26495 ) Ở hiền, thì lại gặp lành, (2) Hễ ai sinh hoạt ác, tội dành riêng vào thân. => Tương Đương cùng với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * nguồn gốc: - Đại chúng (Câu số 26496 ) Ác khẩu thọ bỏ ra (thụ chi) => Tương Đương cùng với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Lời ác đề xuất chịu quả ác nguồn gốc: - Đại chúng (Câu số 10407 ) Ác quán noãn danh => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * tội vạ quá lớn rất cần phải trừng phạt bởi ác báo nguồn gốc: - Đại chúng (Câu số 4993 ) Ai ăn uống mặn bạn ấy khát nước => Tương Đương cùng với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * xuất xứ: - Đại bọn chúng (Câu số 5003 ) Ai bảo trời không có mắt => Tương Đương cùng với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * hiện tượng quả báo nhãn chi phí Xuất xứ: - Đại bọn chúng (Câu số 5006 )


Xem thêm: Thơ Bác Là Sự Kết Hợp Hài Hòa Giữa Chất Cổ Điển Và Nét Hiện Đại

Ai bỏ phụ huynh cơ hàn; hôm sau Trời phân phát đứng đàng hành khất => Tương Đương cùng với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * nguồn gốc: - Đại bọn chúng (Câu số 5016 ) tất cả phúc, có phần => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * nguồn gốc: - Đại bọn chúng (Câu số 13862 ) răn dạy ai chớ nhớ tiếc đầu heo tín đồ ta thường nói : vợ theo không bền => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * xuất xứ: - Đại chúng (Câu số 19507 ) có tác dụng quan bao gồm mả thổi lả bao gồm nòi => Tương Đương cùng với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * lý giải Phương Ngữ: làm quan bao gồm mả thổi lả (lửa) bao gồm nòi; Theo quan niệm tử vi ngày xưa, thì vấn đề phát đạt trong có tác dụng ăn, danh vọng là do mả tiền nhân táng dược huyệt khu đất tốt, nghĩa là gồm phúc đức nhân quả mới gặp mặt được như mong muốn ấy. Thổi lả là đem từ câu thổi lả cháy mồm, ám chỉ kẻ hay nạp năng lượng không nói có, đâm so bì thóc chọc tị nạnh gạo. Thổi lả có nòi, tức là kẻ giỏi đơm đặt, xui xiểm vốn phát triển trong một gia đình có truyền thống như thế. Cậu đừng đùa với hắn mà tất cả ngày chạm mặt rắc rối đấy, hắn là người lắm chuyện, thổi lả gồm nòi đấy. Nguồn gốc: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (Câu số 19924 ) Lên yên nặng nề nỗi giục yên ổn Tiền căn báo hậu nhãn chi phí thấy không => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * nguồn gốc: - Đại bọn chúng (Câu số 20579 ) fan trồng cây hạnh, fan chơi, Ta trồng cây đức, nhằm đời về sau. => Tương Đương cùng với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * nguồn gốc: - Đại chúng (Câu số
24568 ) thời xưa quả báo thì chầy thời nay quả báo trước tức thì nhãn chi phí => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * nguồn gốc: - Đại bọn chúng (Câu số 23830 ) cạnh bên nhân, đưa tử, => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * xuất xứ: - Đại chúng (Câu số 27918 ) Tích thiện, phùng thiện, Tích ác, phùng ác => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * xuất xứ: - Đại bọn chúng (Câu số 29970 ) Trồng cây gì thì hưởng quả nấy, Gieo nhân nào, chạm chán quả ấy, => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (Câu số 31652 )