Quá trình điện li xẩy ra khi có sự shop giữa phân tử nước với phân tử những chất năng lượng điện li dẫn tới việc phân li của các chất này trong nước, vì vậy mà lại axit, bazơ hay muối rất có thể dẫn năng lượng điện được.

Bạn đang xem: Naoh là chất điện li mạnh hay yếu


Bài viết này chúng ta cùng tò mò về hiện tượng lạ điện li là gì: khi axit bazo và muối tan trong nước xảy ra hiện tượng gì? làm phản ứng xảy ra trong hỗn hợp nước có điểm lưu ý gì? Phân loại chất năng lượng điện ly mạnh bạo chất năng lượng điện ly yếu bằng cách nào?

A. Kim chỉ nan về sự năng lượng điện li

I. Hiện tượng kỳ lạ điện li

1. Thí nghiệm hiện tượng lạ điện li

- khi nối những đầu dây dẫn điện với 1 nguồn điện, ta chỉ thấy đèn điện ở ly đựng dung dịch NaCl nhảy sáng. Vậy hỗn hợp NaCl dẫn điện, còn nước đựng và dung dịch saccarozơ không dẫn điện.

*

- nếu như làm những thí nghiệm tương tự, người ta thấy: NaCl rắn, khan; NaOH rắn, khan; những dung dịch ancol etylic C2H5OH , glixerol C2H5(OH)3 không dẫn điện.

- Ngược lại, các hỗn hợp axit, bazơ với muối đa số dẫn điện.

2. Tại sao tính dẫn điện của những dung dịch axit, bazơ và muối trong nước

• Ngay từ thời điểm năm 1887, A-rê-ni-ut (S.Arrhenius) đã trả thiết và sau này thực nghiệm đã xác nhận rằng: 

- Tính dẫn điện của các dung dịch axit, bazơ với muối là vì trong dung dịch của chúng có các tiểu phân mang năng lượng điện tích chuyển động tự do thoải mái được gọi là các ion.

- quá trình phân li các chất nội địa ra ion là sự điện li. đa số chất tan trong nước phân li ra ion được gọi là những chất điện li . 

→ Vậy axit, bazơ cùng muối là mọi chất điện li.

• Sự điện li được biểu diễn bằng phương trình năng lượng điện li, ví dụ:

- Muối phân li thành cation sắt kẽm kim loại và anion gốc axit:

NaCl→Na++Cl−"> NaCl → Na+ + Cl−

- Axit phân li thành cation H+">H+ và anion cội axit:

HCl→H++Cl−"> HCl → H+ + Cl−

- Bazơ phân li thành cation kim loại và anion hiđroxit:

NaOH→Na++OH−"> NaOH → Na+ + OH−

3. Định nghĩa sự điện li

- Sự năng lượng điện li là quy trình phân li thành những ion (cation, anion) khi hóa học tan vào nước hoặc lạnh chảy.

- chất điện li là rất nhiều chất khi tan vào nước sản xuất thành dung dịch dẫn năng lượng điện nhờ phân li thành ion.

IIPhân nhiều loại chất điện li mạnh, hóa học điện li yếu

1. Độ năng lượng điện li

- Để bộc lộ mức độ phân li ra ion của những chất điện li, ta cần sử dụng khái niệm độ điện li.

+ Độ điện li α">α (anpha) của một chất điện li là tỉ số thân phân tử phân li thành ion (n) cùng tổng số thành phần hòa rã (n0">n0).

 

*

+ tỉ lệ thành phần phân tử cũng là tỉ lệ cùng với số mol, nên α">αα bằng tỉ số phần nồng độ mol hóa học tan phân li thành Cp">Cp và tổng độ đậm đặc mol của hóa học tan vào dung dịch Ct">Ct:

 

*

• Độ năng lượng điện li α">α phụ ở trong vào:

- Bản chất của hóa học tan.

- bản chất của dung môi.

- sức nóng độ

- Nồng độ chất điện li.

2. Chất năng lượng điện li bạo phổi và chất điện li yếu

a) Chât năng lượng điện li mạnh

• hóa học điện li táo bạo là hóa học khi tung trong nước, các phân tử hoà tan đông đảo phân li ra ion

• gần như chất năng lượng điện li mạnh bạo là:

- các axit táo tợn như: HCl, HNO3,HClO4,H2SO4">HNO3, HClO4, H2SO4, ...

- các bazơ to gan như NaOH, KOH, Ba(OH)2">Ba(OH)2Ba(OH)2,... Và hầu như các muối.

• trong phương trình năng lượng điện li của chất điện li mạnh, tín đồ ta sử dụng một mũi thương hiệu chỉ chiều của quá trình điện li.

 *Ví dụ: Na2SO4→2Na++SO42−">Na2SO4 → 2Na+ + SO42−

Na2SO4→2Na++SO42−">b) hóa học điện li yếu

• Chất năng lượng điện li yếu hèn là chất khi tung trong nước chỉ có một trong những phần số phân tử hoà rã phân li ra ion, phần sót lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch.

• đông đảo chất điện li yếu đuối là:

- những axit yếu đuối như: CH3COOH, HClO, H2S, HF, H2SO3, ...

- những bazơ yếu hèn như: Bi(OH)3,Mg(OH)2">Bi(OH)3, Mg(OH)2, ...

• vào phương trình năng lượng điện li của hóa học điện li yếu, người ta dùng hai mũi tên trái hướng nhau.

 *Ví dụCH3COOH⇄CH3COO−+H+">CH3COOH  CH3COO− + H+

• cân bằng điện li là thăng bằng động. Y hệt như mọi cân bằng hoá học khác, cân đối điện li cũng tuân theo nguyên lí vận động và di chuyển cân bởi Lơ Sa-tơ-li-ê.

B. Bài cộng sự điện li

* bài xích 1 trang 7 sgk hoá 11: Các dung dịch axit như HCl, bazơ như NaOH cùng muối như NaCl dẫn điện được, còn những dung dịch như ancol etylic, saccarozơ, glixerol ko dẫn năng lượng điện được là do vì sao gì?

Xem lời giải

• Đề bài: Các hỗn hợp axit như HCl, bazơ như NaOH và muối như NaCl dẫn năng lượng điện được, còn các dung dịch như ancol etylic, saccarozơ, glixerol ko dẫn điện được là do tại sao gì?

• Lời giải:

- trong dung dịch: các axit, các bazơ, những muối phân li ra các ion dương với ion âm chuyển động tự do cần dung dịch của chúng có công dụng dẫn điện. Ví dụ:

 HCl → H+ + Cl-

 NaOH → Na+ + OH-

 NaCl → Na+ + Cl-


* Bài 2 trang 7 sgk hoá 11: Sự năng lượng điện li, chất điện li là gì? Những các loại chất như thế nào là hóa học điện li? chũm nào là chất điện li mạnh, hóa học điện li yếu? rước thí dụ cùng viết phương trình năng lượng điện li của chúng?

Xem lời giải

• Đề bài: Sự năng lượng điện li, hóa học điện li là gì? Những một số loại chất làm sao là chất điện li? rứa nào là chất điện li mạnh, chất điện li yếu? lấy thí dụ với viết phương trình năng lượng điện li của chúng?

• Lời giải:

- Sự điện li là sự việc phân li thành các cation (ion dương) với anion (ion âm) của phân tử hóa học điện li lúc tan vào nước.

- hóa học điện li là những chất tung trong nước và tạo thành dung dịch dẫn được điện.

- những chất là chất điện li như axit, các bazơ, các muối tan được vào nước.

- chất điện li mạnh bạo là hầu hết chất khi tan trong nước những phân tử hoà tan hầu như phân li ra ion.

 *Ví dụ: H2SO4 → 2H+ + SO42-

 KOH → K+ + OH-

 Na2SO4 → 2Na+ + SO42-

- chất điện li yếu ớt là phần lớn chất lúc tan trong nước chỉ có 1 phần số phân tử hoà tung phân li ra ion, phần còn sót lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch.

*Ví dụ: H2S  H+ + HS-


* Bài 3 trang 7 sgk hóa 11: Viết phương trình điện li của những chất sau:

a.) các chất năng lượng điện li mạnh: Ba(NO3)2 0.10 M; HNO3 0,020 M; KOH 0,010 M. Tính nồng độ mol của từng ion vào dung dịch.

b) các chất điện li yếu hèn HClO; HNO2.

Xem lời giải

• Đề bài: Viết phương trình năng lượng điện li của các chất sau:

a.) các chất năng lượng điện li mạnh: Ba(NO3)2 0.10 M; HNO3 0,020 M; KOH 0,010 M. Tính nồng độ mol của từng ion trong dung dịch.

b) các chất điện li yếu ớt HClO; HNO2.

• Lời giải:

a) những chất điện li mạnh

 Ba(NO3)2 → Ba2+ + 2NO3-

 0,1M 0,1 0,2M

=0,1M; =0,2M; 

 HNO3 → H+ + NO3-

 0,02M 0,02M 0,02M

=0,02M; =0,02M; 

 KOH → K+ + OH-

0,01M 0,01M 0,01M

=0,01M; =0,01M; 

b) các chất năng lượng điện li yếu ớt phân li không hoàn toàn nên phương trình năng lượng điện li như sau:

 HClO H+ + ClO-

 HNO2  H+ + NO2-


* Bài 4 trang 7 sgk hóa 11: Chọn câu trả lới đúng trong các câu sau đây. Dung dịch hóa học điện li dẫn được điện là do:

A. Sự dịch chuyển của các electron.

B. Sự dịch rời của các cation.

C. Sự di chuyển của những phân tử hoà tan.

D. Sự di chuyển của cả cation với anion.

Xem lời giải

• Đề bài: Chọn câu trả lới đúng trong số câu sau đây. Dung dịch hóa học điện li dẫn được điện là do:

A. Sự dịch rời của những electron.

B. Sự dịch rời của các cation.

C. Sự di chuyển của những phân tử hoà tan.

D. Sự di chuyển của cả cation cùng anion.

• Lời giải:

- Đáp án: D. Sự di chuyển của cả cation và anion.

- vày khi hoà rã (trong nước) các phân tử hóa học điện li phân li ra thành những cation cùng anion.


* Bài 5 trang 7 sgk hóa 11: Chất nào tiếp sau đây không dẫn năng lượng điện được?

 A. KCl rắn, khan.

 B. CaCl2 nóng chảy.

 C. NaOH nóng chảy.

 D. HBr hoà rã trong nước.

Xem lời giải

• Đề bài: Chất nào tiếp sau đây không dẫn năng lượng điện được?

 A. KCl rắn, khan.

 B. CaCl2 nóng chảy.

 C. NaOH rét chảy.

 D. HBr hoà tan trong nước.

• Lời giải:

- Đáp án: A. KCl rắn, khan.

- bởi vì KCl rắn, khan tồn tại dưới dạng mạng tinh thể ion, rất bền và đẹp vững. Không phân li ra được ion dương cùng ion âm (di chuyển tự do) buộc phải không có công dụng dẫn điện.

Xem thêm: Blackcurrant Là Quả Gì? Blackcurrant Giá Tốt Tháng 2, 2022


Tóm lại, với nội dung nội dung bài viết về sự điện li những em buộc phải nhớ một vài nội dung chính đó là: biện pháp phân loại chất điện ly dạn dĩ và hóa học điện li yếu; gọi được nguyên nhân dẫn điện của axit, bazơ cùng muối khi tan trong nước.