Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt đụng trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

*

(HClO ightarrow H^++ClO^-)

(KNO_3 ightarrow K^++NO_3^-)

(left(NH_4 ight)_2SO_4 ightarrow2NH_4^++SO_4^2-)

(NaHCO_3 ightarrow Na^++HCO^-_3left(HCO_3^-leftrightarrow H^++CO_3^2- ight))

(Na_3PO_4 ightarrow3Na^++PO_4^3-)


*

Viết phương trình năng lượng điện li của các chất sau: c. Ba(NO3)2; K2CO3; KClO3 ; K2S; MgSO4, Na3PO4; BaCl2; Fe2(SO4)3; NaHS; (NH4)2SO4; KHCO3; (CH3COO)2Ba


*

Cho những chất sau : HBr,Na2s,KOH,CH3COOH,H2SO4,Ba(OH)2,Mg(OH)2AlCl3a)Phân nhiều loại chất điện li mạnh,yếub)Viết phương trình điện li của các chất


viết phương trình năng lượng điện ly của không ít chất sau :

a) các chất điện ly mạnh : Ba(NO3)2  0,10M , HNO3  0,020M , KOH 0,010M . Tính mật độ mol của từng ion trong các dung dịch bên trên .

Bạn đang xem: Na3po4 là chất điện li mạnh hay yếu

b) những chất năng lượng điện ly yếu : HClO , HNO2 


Bài 1. Viết biểu thức hằng số phân li axit Ka hoặc hằng số phân li bazơ Kb cho các trường hợp sau :

NH

*
, NO
*
, HClO , CH3COO- , S2- , H2CO3 .

Bài 2. Viết công thức của những chất cơ mà khi điện li tạo nên các ion sau :

a) K+ với PO

*
b) Al3+ cùng NO
*
c) Fe3+ cùng SO d) K+ và MnO

e) Na+ cùng CrO f) Cu2+ cùng SO g) Rb+ v à Cl- h) CH3COO- và Na+.


;Bài 1 Trong số những muối sau, muối như thế nào là muối hạt axit ? muối như thế nào là muối trung hoà ?

(NH4)2SO4 , K2SO4 , NaHCO3 , CH3COONa , Na2HPO4 , NaHSO4 , Na2HPO3 , Na3PO4 ,NaHS, NaClO.

Bài 2. có bốn dung dịch : Kali clorua, rượu etylic, axit axetic, kali sunfat, đều sở hữu nồng độ 0,01 mol/l. Hãy so sánh năng lực dẫn điện của các dung dịch đó. Giải thích ngắn gọn.


Bài 1. các dung dịch axit như HCl, bazơ như NaOH và muối như NaCl dẫn điện được, còn các dung dịch như ancol etylic, saccarozơ, glixerol ko dẫn điện là do lý do gì?

Bài 2.

Sự điện li, hóa học điện li là gì ?

Những các loại chất nào là hóa học điện li ? Thế như thế nào là hóa học điện li mạnh, chất điện li yếu đuối ?

Lấy thí dụ cùng viết phương trình điện li của chúng.

Bài 3.

Viết phương trình điện li của các chất sau:

a) các chất điện li mạnh: Ba(NO3)2 0,10M; HNO3 0,020M ; KOH 0,010M.

Tính độ đậm đặc mol của từng ion trong những dung dịch trên.

b) những chất điện li yếu: HClO, HNO2.

Bài 4.

Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây:

Dung dịch chất điện li dẫn điện được là do

A. Sự chuyển dịch của các electron.

B. Sự gửi dịch của những cation.

C. Sự gửi dịch của những phân tử hòa tan.

D. Sự vận động và di chuyển của cả cation và anion.

Bài 5.

Chất nào sau đây không dẫn năng lượng điện được ?

A. KCl rắn, khan.

B. CaCl2 nóng chảy.

C. NaOH lạnh chảy.

D. HBr hòa tan trong nước.

Bài 6.

Viết phương trình điện li của các chất sau :

a) những axit yếu ớt : H2S, H2CO3.

b) Bazơ bạo gan : LiOH.

c) các muối: K2CO3, NaCIO, NaHS.

d) Hiđroxit lưỡng tính : Sn(OH)2.

Bài 7.

Theo thuyết A-rê-ni-ut, tóm lại nào sau đó là đúng ?

1) Một hợp chất trong thành phẩn phân tử tất cả hiđro là axit.

2) Một hợp chất trong nguyên tố phân tử bao gồm nhóm OH là bazơ.

3) Một hợp chất có tác dụng phân li ra cation H+trong nước là axit.

4) Một bazơ không tuyệt nhất thiết phải gồm nhóm OH trong yếu tắc phân tử.

Bài 8.

Đối với hỗn hợp axit yếu hèn CH3COOH 0,10M, nếu bỏ lỡ sự năng lượng điện li của nước thì reviews nào về nồng độ mol ion sau đó là đúng ?

1) = 0,10M

2) –>

3) >

4) Bài 9.

Đối với dung dịch axit mạnh dạn HNO3 0,10M, nếu làm lơ sự điện li của nước thì review nào về độ đậm đặc mol ion sau đó là đúng ?

= 0,10M 3–> > Bài 10.

Tích số ion của nước là gì và bằng bao nhiêu ngơi nghỉ 25oC?

Bài 11.

Phát biểu các định nghĩa môi trường xung quanh axit, trung tính với kiềm theo mật độ H+ và pH.

Bài 12.

Chất chỉ thị axit – bazơ là gì? Hãy cho thấy màu của quỳ với phenolphtalein trong hỗn hợp ở các khoảng pH không giống nhau.

Bài 13.

Một dung dịch có = 1,5.10-5. Môi trường thiên nhiên của dung chất dịch này làA. Axit B. Trung tínhC. Kiềm D. Không xác định được

Bài 14.

Tính mật độ H+, OH– và pH của hỗn hợp HCl 0,10 M và dung dịch NaOH 0,010 M.

Bài 15.

Trong hỗn hợp HCl 0,010M tích số ion của nước là:A. . > 1,0.10-14 B. . = 1,0.10-14C. .

Xem thêm: Giải Bài Tập Tin Học 10 Bài Toán Và Thuật Toán Và Thuật Toán

-14 D. Không xác minh được.