Các em sẽ biết biểu thức đẳng thức nhân một trong những với một tổng A.(B + C) = A.B + A.C. Nhân đối chọi thức với đa thức cũng tương tự như vậy.

Bạn đang xem: Muốn nhân đơn thức với đơn thức


Vậy bí quyết nhân đơn thức với đa thức (hay hotline là phép tắc nhân đối chọi thức với đa thức) được thực hiện ví dụ như cố kỉnh nào? vướng mắc đó sẽ tiến hành giải đáp trong nội dung nội dung bài viết Nhân solo thức với nhiều thức dưới đây.

I. Kim chỉ nan nhân 1-1 thức với nhiều thức

1. Phép tắc nhân đối chọi thức với nhiều thức

- Muốn nhân một đơn thức cùng với một nhiều thức ta nhân đối kháng thức cùng với từng số hạng của nhiều thức rồi cộng những tích cùng với nhau.

- Tổng quát: mang đến A, B, C, D là các đơn thức, ta có: A(B + C - D) = AB + AC - AD.

* Ví dụ: Thực hiện nay phép tính

 

*

> giữ ý: các công đồ vật lũy thừa yêu cầu nhớ

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

2. Áp dụng luật lệ nhân đối kháng thức nhiều thức

* làm tính nhân: 

- vận dụng quy tắc ta có:

 

*

 

*

> giữ ý: Phép nhân gồm tính giao dịch (A.B = B.A) nên bài xích trên các em rất có thể đưa 6xy3 ra trước biểu thức trong ngoặc đối kháng rồi thực hiện phép tính

II. Bài bác tập Nhân đơn thức với đa thức

* Bài 1 trang 5 SGK Toán 8 Tập 1: Làm tính nhân

 

¤ Lời giải:

*

*

 

*
 

 

*

 

*
 

 

*
 

 

*

* Bài 2 trang 5 SGK Toán 8 Tập 1: Thực hiện phép nhân, rút gọn rồi tính quý giá của biểu thức:

a) x(x – y) + y(x + y) trên x = - 6 với y = 8

b) x(x2 – y) – x2(x+y) + y(x2 – x) tại x = 1/2 và y = –100;

¤ Lời giải:

a) x(x – y) + y(x + y)

= x.x – x.y + y.x + y.y

= x2 – xy + xy + y2

= x2 + y2.

→ tại x = –6 ; y = 8, cực hiếm biểu thức là: (–6)2 + 82 = 36 + 64 = 100.

b) x.(x2 – y) – x2.(x + y) + y.(x2 – x)

= x.x2 – x.y – (x2.x + x2.y) + y.x2 – y.x

= x3 – xy – x3 – x2y + x2y – xy

= (x3 – x3) + (x2y – x2y) – xy – xy

= –2xy

→ Tại x = 1/2 và y = –100, cực hiếm biểu thức là:

*

* Bài 3 trang 5 SGK Toán 8 Tập 1: Tìm x, biết:

a) 3x(12x – 4) – 9x(4x – 3) = 30

b) x(5 – 2x) + 2x(x - 1) = 15

¤ Lời giải:

a) 3x(12x – 4) – 9x(4x – 3) = 30

 3x.12x – 3x.4 – (9x.4x – 9x.3) = 30

 36x2 – 12x – 36x2 + 27x = 30

 (36x2 – 36x2) + (27x – 12x) = 30

 15x = 30 ⇒ x = 2

→ Vậy x = 2.

b) x(5 – 2x) + 2x(x – 1) = 15

 (x.5 – x.2x) + (2x.x – 2x.1) = 15

 5x – 2x2 + 2x2 – 2x = 15

 (2x2 – 2x2) + (5x – 2x) = 15

 3x = 15 ⇒ x = 5.

→ Vậy x = 5.

Xem thêm: Tổng Hợp Kiến Thức, Công Thức Toán Lớp 6 Học Kì 1 Đầy Đủ, Chi Tiết


Tóm lại, với bài viết Nhân đối chọi thức với đa thức em những cần nhớ một vài nội dung chủ yếu đó là nguyên tắc nhân A(B + C - D) = AB + AC - AD. Và yêu cầu ghi nhớ những công thức tính lũy thừa để thực cách nhân solo thức với nhiều thức. Hy vọng bài viết giúp những em hiểu rõ hơn. Giả dụ có thắc mắc hay góp ý các em hãy nhằm lại comment dưới bài bác viết, chúc các em thành công.