*
*
*
*
*
*
*
*

Trường phù hợp nào dưới đây cho ta biết khi chịu tính năng của lực thiết bị vừa bị biến dị vừa bị biến hóa chuyển động.

Bạn đang xem: Muốn biểu diễn một vectơ lực


Vật (1) với (2) đang vận động với các vận tốc (v_1) với (v_2) thì chịu các lực chức năng như hình vẽ.


*

Sử dụng cụm từ tương thích để điền vào nơi trống cho đúng ý nghĩa vật lí:

.... là lý do làm chuyển đổi vận tốc của đưa động.


Dùng cụm từ phù hợp nhất nhằm điền vào nơi trống:

Lực là nguyên nhân làm ... Vận tốc của gửi động.


Trên hình mẫu vẽ là lực chức năng lên cha vật theo cùng một tỉ lệ xích như nhau. Trong các sắp xếp theo đồ vật tự giảm dần của lực sau đây, thu xếp nào là đúng?


*

Một thứ đang chuyển động thẳng với gia tốc (v). ý muốn vật vận động theo phương cũ và hoạt động nhanh lên thì ta phải chức năng một lực thế nào vào vật? hãy lựa chọn câu trả lời đúng.

Xem thêm: Nhà Máy Nhiệt Điện Chạy Bằng Than Lớn Nhất Nước Ta Là


Sử dụng hình vẽ bên dưới (minh họa mang lại trường đúng theo kéo gàu nước từ dưới giếng lên.) hãy lựa chọn phát biểu chưa chính xác


*

*

Khi ném một trái bóng lên cao (bỏ qua đông đảo ma sát), hình vẽ nào sau đây biểu đạt đúng các lực tính năng lên quả bóng.