STTTên người nộp lệ phí hoặc tên địa điểm kinh doanhĐịa chỉ(Ghi rõ add quận/huyện, tỉnh/thành phố)Mã số thuế fan nộp lệ chi phí hoặc mã số địa điểm kinh doanhVốn điều lệ hoặc vốn đầu tưMức lệ giá thành môn bàiSố chi phí lệ giá tiền môn bài bác phải nộpSố tiền lệ tầm giá môn bài được miễnTrường phù hợp miễn lệ phí tổn môn bài(Ghi trường hợp được miễn theo quy định)
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)=(6)-(8)(8)(9)
1Người nộp lệ chi phí môn bài
2Địa điểm khiếp doanh(ghi rõ tên)
.........

Bạn đang xem: Mức đóng thuế môn bài

Tổng cộng các địa điểm kinh doanh:
Tổng cộng
Tôi cam kết số liệu khai bên trên là đúng và chịu trách nhiệm trước điều khoản về số liệu sẽ khai./.

..., ngày....... Tháng....... Năm.......NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ(Chữ ký, ghi rõ bọn họ tên; chuyên dụng cho và đóng lốt (nếu có)/Ký năng lượng điện tử)

Chỉ tiêu <01>: Kê khai năm tính lệ tầm giá môn bài.Chỉ tiêu <02>: Chỉ tích chọn so với lần đầu kê khai.Chỉ tiêu <03>: Chỉ tích chọn đối với trường hợp người nộp lệ giá thành (sau đây gọi tầm thường là NNT cùng viết tắt là NNT) đã nộp tờ khai nhưng sau đó phát hiện có biến đổi thông tin về nhiệm vụ kê khai và thực hiện kê khai lại tin tức thuộc kỳ tính lệ phí đã kê khai. Lưu ý, NNT chỉ thực hiện chọn một trong hai tiêu chí <02> với <03>, không chọn đồng thời cả nhị chỉ tiêu.Chỉ tiêu <04> đến tiêu chuẩn <05>: Kê khai tin tức theo đk thuế của NNT.Chỉ tiêu <06> đến tiêu chí <08>: Kê khai tin tức đại lý thuế (nếu có).Chỉ tiêu <09>: Chỉ tích lựa chọn trong trường đúng theo NNT đang kê khai LPMB, sau đó thành lập mới địa điểm kinh doanh.
Các bạn có nhu cầu lấy mẫu tờ khai lệ tổn phí môn bài năm 2022 trên phía trên thì rất có thể để lại mail ngơi nghỉ cuối bài viết hoặc nhờ cất hộ mail vào địa chỉ cửa hàng mail: hoangtrungthat
*

*

Hướng dẫn phương pháp lập giấy nộp chi phí thuế điện tử qua mạng cho những loại thuế: Thuế TNDN, Thuế GTGT, Thuế TNCN và l...
*

Hệ thống mục lục nộp chi phí vào ngân sách chi tiêu nhà nước mới nhất 2021: hạng mục mã chương, mã ngành, khoản mục cùng mã ...

Xem thêm: Các Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Giữ Chữ Tín Câu Hỏi 20002, Câu Ca Dao, Tục Ngữ Về Giữ Chữ Tín


*

Mẫu giấy nộp chi phí vào túi tiền nhà nước tiên tiến nhất 2021 là chủng loại số C1- 02/NS theo Thông tứ 84/2016/TT-BTC phía ...
*