Câu hỏi :

Câu 35. Một đề thi trắc nghiệm gồm 50 câu, mỗi câu có 4 phương án trả lời trong đó chı̉ có 1 phương án đúng, mỗi câu trả lời đúng được 0,2 điểm. Môt sỹ tử làm bài bằng cách chọn ngẫu nhiên 1 trong những 4 phương án ở mỗi câu. Tính xác suất để thí sinh đó được 6 điểm.


*