một bể kính nuôi cá bề ngoài hộp chữ nhật cóchiều nhiều năm 1,2m,chiều rộng lớn 60cm,chiều cao 80cm.Bạn đang xem: Một bể kính nuôi cá ngoài mặt hộp chữ nhật

a> tính diện tích kính sử dụng làm bể cá đó.

Bạn đang xem: Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1 m chiều rộng 50 cm chiều cao 60 cm

b> tínhthể tích bể cá đó.

c> mực nước vào bể bởi 3/4c chiều cao của bể.tính thể tích nước vào bể đó


*

a) Đổi 1,2 m = 120 cm

Diện tích bao quanh của dòng bể cá chính là :

( 120 + 60 ) x 2 x 80 = 28 800 ( m2)

Diện tích kính dùng làm bể cá chính là :

28 800 + ( 120 x 60 ) = 36 000 ( m2)

b) Thể tích của bể cá sẽ là :

120 x 60 x 80 = 576 000 ( cm3)

c) Thể tích nước trong bể chính là :

576 000x(frac34)= 432 000( cm3)

Đáp số : a) 36 000 m2

b) 576 000 cm3

c) 432 000 cm3

Tham khảo nha !

Chúc các bạn học xuất sắc !

^^


*

Đổi 1,2 m = 120 cm

a ) diện tích s xung xung quanh của bể cá đó là :

( 120 + 60 ) x 2 x 80 = 38800 ( cm2)

Điện tích lòng bể cá là :

120 x 60 = 7200 ( cm2)

Diện tích kính sử dụng làm bể cá đó là :

38800 + 7200 = 46000 ( cm2)

b ) Thể tích của bể cá chính là :

120 x 60 x 80 = 576000 ( cm3)

c ) Thể tích nước trong bể cá đó là :

576000 x(frac34)= 432000 ( cm3)

Đáp số : . . .

Đổi: 1,2m = 120 cm

a. Chiều nhiều năm mặt mặt của bể cá hình vỏ hộp chữ nhật:

(120 + 60) x 2 = 360 (cm)

Diện tích bao bọc bể cá hình hộp chữ nhật là:

360 x 80 = 28800 (cm2)

Diện tích dưới đáy của bể cá hình vỏ hộp chữ nhật là:

120 x 60 =7200 (cm2)

Vậy, số diện tích kính cần để gia công bể cá hình hộp chữ nhật là:

28800 + 7200 = 36000 (cm2)

b. Thể tích của bể cá hình vỏ hộp chữ nhật là:

V = 120 x 60 x 80 = 576000 (cm3)

c. Thể tích nước trong bể kia là:

V = (576000 : 4) x 3 = 432000 (cm3)

Đáp số: a.36000cm2

b.576000cm3

c.432000cm3

Đúng 1 bình luận (0)

Đổi : 1,2 m = 120 cm

a) diện tích xung uanh của bể là :

( 120 + 60 ) . 2 . 80 = 28800 ( cm2 )

Diện tích kính làm bể là :

28800 + 120 . 60 = 36000 ( cm2 )

b) Thể tích của bể cá là :

120 . 60 . 80 = 576000 ( cm3 )

c) Thể tích nước trong bể là :

576000 :4 . 3 = 432000 ( cm3 )

Đáp số : a) 36000 cm2

b) 576000 cm3

c) 432000 cm3

mọi fan k cho bạn nha !

Đúng 1
comment (0) Các thắc mắc tương tự một bể kính nuôi cá hình dáng hộp chữ nhật gồm chiều dài bởi 1,2m,chiều rộng 60cm, chiều cao 80cm.a.tính diện tích kính dùng làm bể cá độ bể cá không có nắp đậy .b.tính thể tích bể cá đó.c.mực nước trong bể cá bằng 3phan4 độ cao của bể.tính thể tích nước vào bể đó độ dày kính không đáng kể Lớp 5 Toán 0 0

một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật tất cả chiều dài bởi 1,2m,chiều rộng lớn 60cm, độ cao 80cm.

a.tính diện tích kính cần sử dụng làm bể cá độ (bể cá không có nắp).

b.tính thể tích bể cá đó.

c.mực nước vào bể cá bởi 3phan4 chiều cao của bể.tính thể tích nước vào bể đó (độ dày kính không xứng đáng kể)

Lớp 5 Toán 15 0

Một bể kính nuôi cá có ngoài mặt hộp chữ nhật có chiều nhiều năm 1m, chiều rộng 50cm, độ cao 60cm. Tính:

a) diện tích s kính dùng làm bể cá đó (không tất cả nắp)

b) Thể tích bể cá đó

c) Mực nước trong bể cao bởi 3 4d cao bể. Tính thể tích nước vào bể đó (độ dày kính không xứng đáng kể)


*

Lớp 5 Toán 1 0

a) Tính diện tích kính sử dụng làm bể cá đó (bể cá không có nắp đậy ).

b) Tính thể tích bể cá đó.

c) mức nước trong bể bằng 3/4 chiều cao của bể. Tính thể tích nước vào bể kia ( độ dày kính không đáng chú ý ).

Lớp 5 Toán 3 0

Một bể kính nuôi cá ngoại hình hộp chữ nhật tất cả chiều dài 1,2m chiều rộng 60cm, chiều cao 80cm.

a. Tính diện tích kính dùng để gia công bể cá kia (bể cá không tồn tại nắp)

b. Tính thể tích bể cá đó

c. Mực nước trong bể bằng3/4chiều cao của bể. Tính thể tích nước vào bể đó (độ dày kính không xứng đáng kể).

giup mk nhe

Lớp 5 Toán 1 0

Một bể kính nuôi cá có làm nên hộp chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 1m, chiều rộng 50cm, chiều cao 60cm.

Xem thêm: So Sánh Galaxy A31 Và Galaxy A12 Hay A31 Là Gì, Black Rouge A32 Và A12

a) Tính diện tích s kính sử dụng làm bể cá đó ( bể không có nắp)

b) Mực nước vào bể cao bởi 3/4 độ cao của bể. Tính thể tích nước vào bể kia (độ dày kính không xứng đáng kể)

Lớp 5 Toán 8 0

một bể kính nuôi cá những thiết kế hộp chữ nhật có chiều dài 1,2m chiều rộng 60cm, độ cao 80cma)Tính diện tích s kính dùng làm bể cá đó(bể cá không có nắp)B)Tính thể tích bể cá đó.c)Mức nước vào bể cá bởi 3 phần 4 chiều cao của bể. Tính thể tích nước vào bể đó (độ dài kính không xứng đáng kể)

Lớp 5 Toán 5 0

Một bể nuôi cá ngoài mặt hộp chữ nhật gồm chiều nhiều năm 1,2m, chiều rộng lớn 60cm, chiều cao 80cm.

a) Tính diện tích s kính làm bể cá đó (bể không có nắp)

b) Tính thể tích bể cá đó

c) nút nước vào bể bằng 3/4 chiều cao của bể. Tính thể tích nước trong bể kia ( độ dày kính không đáng kể)

Lớp 5 Toán 17 0

1 bể kính nuôi cá hình dáng hộp chữ nhật gồm chiều nhiều năm 1,2m chiều rộng lớn 60cm chiều cao80cm a tính S kính dùng làm bể cá kia (bể cá ko gồm nắp) b tính thể tích bể cá đó mức nước vào bể = 3/4 độ cao của bể tính thể tích nước trong bể kia ( dộ dày kính không đáng kể

Lớp 5 Toán 0 0

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)