*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Metyl amin tác dụng với chất nào

Khi cho metylamin với anilin lần lượt tính năng với HBr cùng dung dịch FeCl2 vẫn thu được công dụng nào tiếp sau đây ?


Bốn ống nghiệm đựng các hỗn vừa lòng sau: (1) benzen + phenol ; (2) anilin + dd HCl dư ; (3) anilin + dd NaOH; (4) anilin + H2O. Ống nghiệm nào bao gồm sự bóc tách lớp các chất lỏng ?


Cho hỗn hợp metylamin cho đến dư theo lần lượt vào từng ống thử đựng những dung dịch AlCl3, FeCl3, Zn(NO3)2, Cu(NO3)2, HCl. Số chất kết tủa còn lại là :


Mùi tanh của cá tạo ra bởi lếu hợp các amin và một vài tạp hóa học khác. Để làm bay mùi tanh của cá, trước lúc nấu nên


Cho anilin công dụng vừa đủ với hỗn hợp HCl chiếm được 38,85 gam muối. Trọng lượng anilin vẫn phản ứng là


Amin bậc nhất, 1-1 chức X tính năng vừa đủ với lượng HCl gồm trong 120 ml hỗn hợp HCl 0,1M nhận được 0,81 gam muối. X là


Cho 15 gam hỗn hợp X gồm những amin: anilin, metylamin, đimetylamin, đietylmetylamin tính năng vừa đủ với 50 ml hỗn hợp HCl 1M. Trọng lượng sản phẩm thu được có giá trị là


Trung hòa trọn vẹn 8,88 gam một amin (bậc một, mạch C không phân nhánh) bởi axit HCl, tạo nên 17,64 gam muối. Amin có công thức là


Cho 0,76 gam hỗn hợp X bao gồm hai amin solo chức, tất cả số mol bằng nhau, bội phản ứng trọn vẹn với hỗn hợp HCl dư, thu được 1,49 gam muối. Trọng lượng của amin tất cả phân tử khối bé dại hơn vào 0,76 gam X là


Cho m gam amin 1-1 chức bậc 1 X tính năng với dung dịch HCl vửa đầy đủ thu được m + 7,3 gam muối. Đốt cháy hoàn toàn m gam X đề nghị 23,52 lít khí O2 (đktc). X có thể là


Hỗn đúng theo X có AlCl3 và CuCl2. Hòa tan các thành phần hỗn hợp X vào nước dư thu được 200 ml hỗn hợp A. Sục khí metylamin cho tới dư vào trong hỗn hợp A thu được 11,7 gam kết tủa. Mặt khác, mang đến từ từ dung dịch NaOH cho tới dư vào dung dịch A thu được 9,8 gam kết tủa. Mật độ mol/l của AlCl3 và CuCl2 trong hỗn hợp A thứu tự là


Để phản bội ứng hết với 400 ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,5M với FeCl3 0,8M cần từng nào gam lếu hợp tất cả metylamin và etylamin gồm tỉ khối so với H2 là 17,25 ?


Hỗn hợp X bao gồm chất A (C5H16O3N2) và hóa học B (C4H12O4N2) công dụng với hỗn hợp NaOH toàn diện đung nóng cho tới khi bội phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi cô cạn chiếm được m gam tất cả hổn hợp Y bao gồm 2 muối D với E (MD E) với 4,48 lit khí (dktc) các thành phần hỗn hợp Z gồm 2 amin no đơn chức đồng đẳng tiếp đến có tỉ khối đối với H2 bằng 18,3. Cân nặng của muối E trong tất cả hổn hợp Y là :


Cho 10 gam amin đối chọi chức X phản ứng trọn vẹn với HCl (dư), chiếm được 15 gam muối. Số đồng phân cấu tạo amin bậc 1 của X là:


Cho 5,2 gam hỗn hợp Y có hai amin đối kháng chức, no, mạch hở tính năng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 8,85 gam muối. Biết trong lếu hợp, số mol hai amin bởi nhau. Công thức phân tử của hai amin là :


Cho 1,52 gam tất cả hổn hợp hai amin no, đối chọi chức (được trộn với số mol bởi nhau) công dụng vừa đủ với 200 ml hỗn hợp HCl, nhận được 2,98 gam muối. Tóm lại nào sau đây không đúng ?


Cho 20 gam lếu hợp có 3 amin no, đối chọi chức, là đồng đẳng tiếp tục của nhau tác dụng vừa đầy đủ với hỗn hợp HCl, cô cạn hỗn hợp thu được 31,68 gam các thành phần hỗn hợp muối. Giả dụ 3 amin bên trên được trộn theo tỉ lệ mol 1 : 10 : 5 với thứ từ bỏ phân tử khối tăng mạnh thì CTPT của 3 amin là ?


Chất X cất (C,H,N). Biết % trọng lượng N trong X là 45,16%. Khi rước X tính năng với HCl chỉ tạo nên muối có dạng RNH3Cl. X là:


Khi đến 13,95 gam anilin tính năng hoàn toàn với 0,2 lít dung dịch HCl 1M thì trọng lượng của muối phenylamoni clorua chiếm được là


Cho 1 dung dịch chứa 6,75 gam một amin no 1-1 chức, bậc I tính năng với dung dịch AlCl3 dư chiếm được 3,9 gam kết tủa. Amin gồm công thức là


Cho 30 gam các thành phần hỗn hợp hai amin đối chọi chức công dụng vừa đủ với V ml hỗn hợp HCl 1,5M, thu được dung dịch đựng 47,52 gam các thành phần hỗn hợp muối. Quý giá của V là


Cho 9,3 gam một ankyl amin X tác dụng với hỗn hợp FeCl3 dư chiếm được 10,7 gam kết tủa. Công thức cấu tạo của X là
Xem thêm: Thi Giữa Kì 1 Môn Toán Lớp 5 Năm 2021, Đề Thi Toán Lớp 5 Giữa Kì 1 Năm 2021

Hỗn đúng theo E gồm bố amin no, đối kháng chức. Đốt cháy hoàn toàn m gam E bởi O2, nhận được CO2, H2O và 0,336 lít khí N2 (đktc). Mặt khác, để công dụng với m gam E phải vừa đủ V ml dung dịch HCl 1M. Quý giá của V là


Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol hỗn hợp X có metylamin, đimetylamin với trimetylamin đề xuất dùng 0,3 mol O2 nhận được CO2, H2O và N­2. Nếu đem 11,4 gam X trên chức năng với dung dịch HNO3 dư, chiếm được lượng muối hạt là