Mẫu report thành tích cá nhân, chủng loại đề nghị khuyến mãi ngay giấy khen, đề nghị tặng kèm bằng khen bắt đầu nhất. Mua về mẫu báo cáo thành tích cá nhân, hướng dẫn lập mẫu mã tờ trình xin kiến nghị xét tặng giấy khen, bởi khen.

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo thành tích


Như chúng ta đã biết, câu hỏi một công ty, doanh nghiệp dành được những kết quả kinh doanh xuất sắc ở bên cạnh nhờ vào các nhân tố như tiềm lực tài chính, tài chính thị trường, vận dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn… thì tất yêu không nhắc đến một yếu đuối tố quan trọng đặc biệt góp phần tạo nên những kết quả kinh doanh xuất nhan sắc ấy, đó chính là đội ngũ nhân sự.

*
*

Luật sư tư vấn điều khoản hành chính trực tuyến qua năng lượng điện thoại: 1900.6568

Ngoài số đông kỹ năng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững rubi để đem về hiệu quả quá trình tốt duy nhất thì chính sách đãi ngộ, tán dương của công ty, doanh nghiệp đối với những cá nhân có thành tựu xuất nhan sắc cũng đặc trưng không kém, đóng góp thêm phần không bé dại khích lệ tinh thần làm việc, tạo nên sự tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh công bằng với cả nhân viên. Bởi vì vậy, tiếp sau đây Luật Dương Gia cung cấp cho chúng ta mẫu báo cáo thành tích cá nhân, chủng loại đề nghị tặng kèm giấy khen tương tự như cách soạn report thành tích cá thể sao cho hợp lệ.


Mục lục bài viết


1. Mẫu báo cáo thành tích cá nhân:

Tải về báo cáo thành tích cá nhân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

Tỉnh (thành phố), ngày….tháng….năm…

MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH

 I- sơ lược lý lịch:

– Họ và tên:….Bí danh (nếu có):…. Nam, nữ:……

– Ngày, tháng, năm sinh:….

– Quê quán (3):….

– vị trí thường trú:…

– Đơn vị công tác:….

– chức vụ hiện nay:….

– trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:….

– Ngày vào Đảng xác định (hoặc ngày tham tối ưu tác những đoàn thể):….

– quá trình công tác :….

– số đông khó khăn, dễ dàng trong việc triển khai nhiệm vụ:….

II. Các kết quả đạt được:

1. Sơ lược các thành tích của đơn vị chức năng :…

2. Thành tích có được của cá nhân:

– Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:….

– các thành tích đạt được:…..

Người báo cáo thành tích

(ký, ghi rõ họ với tên)

Thủ trưởng đơn vị chức năng xác nhận, đề nghị

(ký, đóng dấu)

Xác thừa nhận của cấp cho trình khen

(ký, đóng dấu)

2. Mẫu mã đề nghị tặng kèm giấy khen:

Tải về mẫu mã đề nghị tặng ngay giấy khen

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – tự do thoải mái – niềm hạnh phúc —————

BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

– bọn họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, ko viết tắt): …

– Sinh ngày, tháng, năm: ….. Giới tính:…

– Quê quán:…

– Trú quán: ….

– Đơn vị công tác: …

– chuyên dụng cho (Đảng, chủ yếu quyền, đoàn thể): …

– trình độ chuyên môn chuyên môn, nghiệp vụ: …

– học tập hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: …

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận: ….

Thành tích dành được của cá nhân: …

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

Danh hiệu thi đua: (Liệt kê)

Hình thức khen thưởng: (Liệt kê)

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH (Ký, ghi rõ họ với tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ (Ký, đóng góp dấu)

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG (Ký, đóng dấu)

3. Mẫu báo cáo thành tích và kiến nghị khen thưởng cá nhân theo Nghị định 91/2017/NĐ-CP:

Tải về: Mẫu báo cáo thành tích theo Nghị định 91/2017/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập – tự do – niềm hạnh phúc —————

Tỉnh (thành phố), ngày…… tháng ……. năm……

 BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG……. 2

(Mẫu report này áp dụng đối với cá nhân)

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

– bọn họ tên (Ghi không thiếu thốn bằng chữ in thường, không viết tắt): …

– Sinh ngày, tháng, năm: … Giới tính:…

– Quê tiệm 3:…

– Trú quán: …

– Đơn vị công tác: …

– chuyên dụng cho (Đảng, chính quyền, đoàn thể): …

– trình độ chuyên môn chuyên môn, nghiệp vụ: …

– học tập hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: …

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, trách nhiệm được giao hoặc đảm nhận: …

2. Thành tích giành được của cá thể 4: …

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG 5

1. Danh hiệu thi đua

Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của ra quyết định công nhận thương hiệu thi đua; cơ quan phát hành quyết định

2. Hiệ tượng khen thưởng

Năm Hình thc khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của đưa ra quyết định khen thưởng; cơ quan phát hành quyết định

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ (Ký, đóng góp dấu)

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH (Ký, ghi rõ họ với tên)

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG (Ký, đóng góp dấu)

4. Khuyên bảo viết báo cáo thành tích ý kiến đề nghị khen thưởng đối với cá nhân:

1 Báo cáo các kết quả 10 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, 05 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động; 05 năm so với Bằng khen của Thủ tướng thiết yếu phủ, 06 năm đối với danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quốc, 03 năm đối với danh hiệu đồng chí thi đua cấp bộ, cấp cho tỉnh; 02 năm đối với Bằng khen cung cấp bộ, cấp tỉnh; 01 năm đối với Chiến sĩ thi đua cửa hàng và Giấy khen.

2 Ghi rõ vẻ ngoài đề nghị khen thưởng.

3 Đơn vị hành chính: xã (phường, thị trấn); thị trấn (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); thức giấc (thành phố trực trực thuộc trung ương).

4 Nêu thành tích cá thể trong việc triển khai nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được về năng suất, chất lượng, công dụng thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp, phương án công tác trong việc thay đổi công tác quản lý, những ý tưởng kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc thay đổi công nghệ, áp dụng khoa học, chuyên môn vào thực tiễn; việc triển khai chủ trương, con đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật trong phòng nước; công tác bồi dưỡng, học tập tập cải thiện trình độ siêng môn, phẩm chất đạo đức; chăm sóc đời sống cán bộ, nhân viên; phương châm của cá thể trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác làm việc tham gia các vận động xã hội, từ bỏ thiện…).

– Đối với cán bộ làm công tác làm chủ nêu tóm tắt thành tựu của đơn vị, riêng thủ trưởng đơn vị kinh doanh lập bảng thống kê lại so sánh các tiêu chí: quý hiếm tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, chi tiêu tái sản xuất, các khoản thu nhập bình quân; những sáng kiến cách tân kỹ thuật, vận dụng khoa học tập (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện cơ chế bảo hiểm so với người lao động… việc tiến hành nghĩa vụ nộp giá thành nhà nước; bảo đảm môi trường, an ninh vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh hoa màu (có trích lục với nội dung xác thực của phòng ban nhà nước tất cả thẩm quyền).

– Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và tác dụng học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp cho huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cung cấp tỉnh (thành phố ở trong Trung ương), cung cấp quốc gia; số giáo viên xuất sắc các cấp; số đề tài nghiên cứu,…

– Đối với dịch viện: Lập bảng thống kê lại so sánh những tiêu chí: Tổng số fan khám, chữa trị bệnh; tổng số fan được chữa bệnh nội, nước ngoài trú; tổng cộng giường dịch đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài phân tích khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về gớm tế, làng mạc hội…).

– Đối với các hội đoàn thể, lấy kết quả thực hiện những nhiệm vụ công tác giữa trung tâm và các chương trình công tác của trung ương hội, đoàn thể giao.

– Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu trong quản lý nhà nước, thực hiện nhiệm vụ trình độ chuyên môn và công tác tham mưu cho chỉ đạo trong cải cách và phát triển đơn vị, ngành, địa phương…

5 Nêu các vẻ ngoài khen thưởng đã được Đảng, công ty nước, bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khuyến mãi hoặc phong tặng ngay (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm cam kết quyết định).

– Ghi rõ số đưa ra quyết định công nhận thương hiệu thi đua vào 05 thời gian trước thời điểm đề nghị so với Huân chương Lao động, bằng khen của Thủ tướng chính phủ v.v…

– Đối với ý kiến đề xuất phong tặng kèm danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”:

+ Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định của 02 lần liên tục được khuyến mãi danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cho Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc trung ương” và 06 lần đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” trước thời khắc đề nghị;

+ Ghi rõ nội dung các sáng kiến khiếp nghiệm, phương án hữu ích trong quản lý, công tác làm việc hoặc đề tài nghiên cứu (tham gia là member hoặc chủ nhiệm chủ đề khoa học), tất cả ý kiến chứng thực của Hội đồng sáng kiến, khoa học cung cấp bộ, cấp tỉnh (ghi rõ văn bản, ngày, tháng, năm) hoặc phải tất cả giấy ghi nhận của Hội đồng kèm theo hồ sơ.

Xem thêm: Giải Hóa 8 Bài 20: Tỉ Khối Của Chất Khí Là Gì? Công Thức Tính Tỉ Khối

– Đối với báo cáo đề nghị phong tặng kèm danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, tp thuộc Trung ương” ghi rõ thời hạn 03 lần liên tiếp được tặng ngay danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cung cấp cơ sở” trước thời khắc đề nghị; các sáng kiến được cấp tất cả thẩm quyền công nhận.