Download mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ mới nhất ✓ Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ✓ Theo cách thức trực tiếp và phương pháp gián tiếp


Mục đích việc lập report lưu chuyển tiền tệ?

Báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ theo phương thức trực tiếp hay report lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ theo phương pháp gián tiếp được lập cùng với mục đích:

Báo cáo lưu chuyển khoản tệ còn cho bọn họ thấy được mối quan hệ giữa lợi nhuận và dòng tiền thuần. Roi được xác minh bằng chênh lệch giữa lệch giá và chi phí, dòng tiền thuần trong report lưu chuyển khoản tệ lại đề đạt chênh lệch giữa dòng vốn vào và dòng tiền ra.Ngoài ra, report lưu chuyển khoản tệ còn làm chủ doanh nghiệp review được kĩ năng trả nợ đúng hạn cũng như dự báo loại tiền sau này để hoàn toàn có thể đánh giá bán được công dụng của các chuyển động kinh doanh và bài bản phát triển phù hợp cho doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp excel

Vậy, lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ như thế nào là đầy đủ và chính xác nhất? nếu như doanh nghiệp của công ty đang áp dụng chính sách kế toán theo thông tư 200, mẫu report lưu giao dịch chuyển tiền tệ sau đây sẽ giúp bạn triển khai được báo cáo nhanh dễ dàng. Sở hữu ngay file Excel mẫu soạn sẵn văn bản chuẩn, tiên tiến nhất theo thông tứ 200 trọn vẹn miễn phí tại romanhords.com.


*
Bấm nhằm tải: Mẫu báo cáo lưu chuyển khoản tệ theo thông bốn 200 file Excel
Mẫu sổ sách kế toán theo thông tứ 200
Mẫu chứng từ kế toán tài chính thông tư 200

Báo cáo lưu chuyển khoản tệ theo thông tứ 200 hay còn gọi là report dòng tiền mặt là loại báo cáo dòng tiền ra, dòng vốn vào của những đơn vị hoạt động sản xuất khiếp doanh, tổ chức doanh nghiệp. Bao gồm 02 phương thức để lập báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ đó là: phương thức lập report lưu giao dịch chuyển tiền tệ thẳng và phương thức lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ loại gián tiếp.

Báo cáo lưu chuyển khoản tệ đề đạt được bắt đầu dòng tiền của một doanh nghiệp, trải qua đó, nhà quản trị có thể thấy được vào kỳ report doanh nghiệp đã mang tiền chỗ nào và đã chi tiêu, thực hiện tiền vào vấn đề gì. Dòng tiền trong report lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ thường có có:

+ dòng tài chính vào:

Các khoản thanh toán của người tiêu dùng cho việc buôn bán hàng hóa, dịch vụLãi từ tiền nhờ cất hộ ngân hàngLãi tiết kiệm và cống phẩm đầu tưĐầu bốn của cổ đông

+ dòng tài chính ra:

Chi thiết lập cổ phiếu, nguyên nhiên vật tư thô, sản phẩm & hàng hóa để kinh doanh hoặc những công cụChi trả lương, tiền thuê với các giá thành hoạt động hàng ngàyChi mua gia sản cố định, thiết bị móc, đồ vật văn phòng,…Chi trả lợi tứcChi trả thuế thu nhập, thuế doanh nghiệp, thuế giá bán trị ngày càng tăng và những loại thuế, chi tiêu khác

Cách lập báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ theo thông tư 200?


Sau đây là cách lập báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ theo thông tư 200 theo phương pháp trực tiếp.

MÃ SỐNỘI DUNGCÁCH GHI
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG kinh DOANH
01Tiền thu từ phân phối hàng, cung ứng dịch vụ và lệch giá khác

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này được lấy từ sổ kế toán những tài khoản 111, thông tin tài khoản 112, sổ kế toán các tài khoản bắt buộc thu, sau thời điểm đối chiếu cùng với sổ kế toán những tài khoản 511, 131 hoặc các tài khoản 515, 121 cụ thể số tiền thu tự bán kinh doanh chứng khoán kinh doanh.

Lấy số liệu từ những tài khoản đối ứng như sau: Nợ tài khoản 111, 112; có tài khoản 511, 3331, 131, 121

02Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá, dịch vụ

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này được mang từ sổ kế toán các tài khoản 111, 112, sổ kế toán các tài khoản đề nghị thu với đi vay sau thời điểm đối chiếu cùng với sổ kế toán các tài khoản 331, các TK sản phẩm tồn kho. Tiêu chí này được ghi thông qua số âm (…)

Doanh nghiệp rước số liệu từ các tài khoản đối ứng như sau: tài giỏi khoản 111, 112; Nợ tài khoản 331, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158.

03Tiền bỏ ra trả cho tất cả những người lao động

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này được đem từ sổ kế toán những tài khoản 111, 112 sau thời điểm đối chiếu cùng với sổ kế toán thông tin tài khoản 334. Tiêu chí này được ghi bằng số âm (…).

Lấy số liệu từ những tài khoản đối ứng như sau: tài năng khoản 111,112; Nợ tài khoản 334.

04Tiền lãi vay sẽ trả

Số liệu để ghi vào tiêu chí này được đem từ sổ kế toán các tài khoản 111, 112, 113, sổ kế toán các tài khoản phải thu đối ứng cùng với sổ kế toán tài khoản 335, 635, 242 và những tài khoản liên quan khác.

Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới bề ngoài ghi trong ngoặc 1-1 (…).

Lấy số liệu từ những tài khoản đối ứng như sau: có tài khoản 111, 112, 113; Nợ tài khoản 335, tài khoản 635, 242 với TK tương quan khác.

05Thuế TNDN đang nộp

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được mang từ sổ kế toán những tài khoản 111, 112, 113 đối ứng với sổ kế toán tài khoản 3334. Chỉ tiêu này được ghi thông qua số âm dưới vẻ ngoài ghi vào ngoặc 1-1 ( …).

Lấy số liệu từ những tài khoản đối ứng như sau: có tài khoản 111, 112, 113; Nợ tài khoản 3334.

06Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này mang từ sổ kế toán những tài khoản 111, thông tin tài khoản 112 sau khoản thời gian đối chiếu với sổ kế toán những tài khoản 711, tài khoản 133, 141, thông tin tài khoản 244 với sổ kế toán các tài khoản không giống có liên quan trong kỳ báo cáo.

Lấy số liệu từ các tài khoản đối ứng như sau: Nợ thông tin tài khoản 111, 112; có tài khoản 711, tài khoản 133, thông tin tài khoản 141, thông tin tài khoản 244 và các TK tương quan khác.

07Tiền bỏ ra khác cho hoạt động kinh doanh

Số liệu để ghi vào tiêu chí này rước từ sổ kế toán các tài khoản 111, 112, 113 vào kỳ báo cáo, sau khoản thời gian đối chiếu cùng với sổ kế toán những tài khoản 811, 161, 244, 333, 338, 344, 352, 353, 356 và những tài khoản liên quan khác. Tiêu chuẩn này được ghi thông qua số âm dưới bề ngoài ghi trong ngoặc đối chọi (…)

Lấy số liệu từ các tài khoản đối ứng như sau: tài năng khoản 111, 112, 113; Nợ tài khoản 811, 161, 244 333, 338, 344, 352, 353, 356 và các tài khoản liên quan khác.

20Lưu chuyển tiền thuần từ chuyển động kinh doanh

Mã số 20 = Mã số 01 + Mã số 02 + Mã số 03 + Mã số 04 + Mã số 05 + Mã số 06 + Mã số 07

Nếu số liệu chỉ tiêu này là số âm thì ghi vào ngoặc solo (…).

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
21Tiền bỏ ra mua sắm, thi công TSCĐ và những tài sản lâu năm khác

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này mang từ sổ kế toán những tài khoản 111, 112, 113, sổ kế toán các tài khoản đề xuất thu, sổ kế toán tài khoản 3411, sổ kế toán thông tin tài khoản 331 đối ứng với sổ kế toán những tài khoản 211, 213, 217, 241 vào kỳ báo cáo.

Doanh nghiệp rước số liệu từ các tài khoản đối ứng như sau: có tài năng khoản 111, 112, 113; Nợ thông tin tài khoản 211, thông tin tài khoản 213, thông tin tài khoản 217, 241, thông tin tài khoản 331, 3411.

Chỉ tiêu này được ghi thông qua số âm dưới hiệ tượng ghi vào ngoặc đối chọi (…).

22Tiền thu từ bỏ thanh lý, nhượng cung cấp TSCĐ và các tài sản lâu dài khác

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là chênh lệch thân số tiền thu và số tiền chi cho việc thanh lý, nhượng cung cấp TSCĐ, BĐSĐT và những tài sản lâu dài khác.

Số chi phí thu được mang từ sổ kế toán các tài khoản 111, 112, 113 đối ứng với sổ kế toán những tài khoản 711, 5117, 131.

Lấy số liệu từ những tài khoản đối ứng như sau: Nợ thông tin tài khoản 111, 112, 113; có tài khoản 711, 5117, 131

Số tiền bỏ ra được lấy từ sổ kế toán những tài khoản 111, 112, 113 đối ứng với sổ kế toán những tài khoản 632, 811.

Lấy số liệu từ các tài khoản đối ứng như sau: tài giỏi khoản 111, 112, 113; Nợ tài khoản 632, 811.

Chỉ tiêu này được ghi ngay số âm dưới hình thức ghi vào ngoặc đối chọi (…) giả dụ số chi phí thực thu nhỏ hơn số chi phí thực đưa ra và ghi bằng số dương nếu số tiền thực thu to hơn thực chi.

23Tiền chi giải ngân cho vay và mua những công cầm cố nợ của đơn vị chức năng khác

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này đem từ sổ kế toán các tài khoản 111, 112, 113 đối ứng cùng với sổ kế toán thông tin tài khoản 128, thông tin tài khoản 171 vào kỳ báo cáo.

Lấy số liệu từ những tài khoản đối ứng như sau: tài năng khoản 111, 112, 113; Nợ thông tin tài khoản 128, tài khoản 171.

Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc solo (…).

24Tiền thu hồi cho vay, cung cấp lại cách thức nợ của đơn vị khác

Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này mang từ sổ kế toán các TK 111, 112, 113, sau thời điểm đối chiếu cùng với sổ kế toán thông tin tài khoản 128 , 171 vào kỳ báo cáo.

Lấy số liệu từ các tài khoản đối ứng như sau: Nợ TK 111, 112, 113; gồm TK 128, 171.

25Tiền chi chi tiêu góp vốn vào đơn vị chức năng khác

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này mang từ sổ kế toán các tài khoản 111, 112, 113, sau thời điểm đối chiếu với sổ kế toán các tài khoản 221, 222, 2281, 331 vào kỳ báo cáo.

Doanh nghiệp mang số liệu từ những tài khoản đối ứng như sau: có tài khoản 111, 112, 113; Nợ tài khoản 221, 222, 2281, 331.

Số liệu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc solo (…).

26Tiền thu hồi chi tiêu vốn vào đơn vị khácSố liệu nhằm ghi vào tiêu chí này lấy từ sổ kế toán những tài khoản 111, 112, 113, đối ứng với sổ kế toán các tài khoản 221, 222, 2281, 131 vào kỳ báo cáo.
27Thu lãi tiền cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chiaSố liệu để ghi vào tiêu chí này lấy từ sổ kế toán những tài khoản 111, 112 đối ứng cùng với sổ kế toán tài khoản 515.
30Lưu chuyển khoản thuần từ hoạt động đầu tưMã số 30 = Mã số 21 + Mã số 22 + Mã số 23 + Mã số 24 + Mã số 25 + Mã số 26 + Mã số 27
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
31Tiền thu từ thiết kế cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu

Số liệu để ghi vào tiêu chí này rước từ sổ kế toán các tài khoản 111, 112, thông tin tài khoản 113 sau thời điểm đối chiếu với sổ kế toán tài khoản 411 vào kỳ báo cáo.

Doanh nghiệp đem số liệu từ các tài khoản đối ứng như sau: Nợ tài khoản 111, 112, 113; tài năng khoản 411.

32Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đang phát hành

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này lấy từ sổ kế toán các tài khoản 111, 112, 113, sau thời điểm đối chiếu với sổ kế toán những tài khoản 411, 419 trong kỳ báo cáo.

Lấy số liệu từ những tài khoản đối ứng như sau: có tài năng khoản 111, 112, 113; Nợ thông tin tài khoản 411, tài khoản 419

Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi vào ngoặc đối chọi (…).

33Tiền thu trường đoản cú đi vay

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này mang từ sổ kế toán các tài khoản 111, 112, 113, những tài khoản phải trả sau thời điểm đối chiếu cùng với sổ kế toán những tài khoản 171, tài khoản 3411, tài khoản 3431, thông tin tài khoản 3432, thông tin tài khoản 41112 và những tài khoản khác có liên quan trong kỳ báo cáo.

Lấy số liệu từ các tài khoản đối ứng như sau: Nợ thông tin tài khoản 111, 112, 113; có tài năng khoản 3411, tài khoản 3431, tài khoản 3432, tài khoản 41112 và các tài khoản liên quan khác.

34Tiền trả nợ gốc vay

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các tài khoản 111, 112, sổ kế toán các tài khoản buộc phải thu đối ứng với sổ kế toán tài khoản 171, 3411, 3431, 3432, 41112 trong kỳ báo cáo.

Lấy số liệu từ những tài khoản đối ứng như sau: có tài năng khoản 111, 112, 113; Nợ thông tin tài khoản 3411, thông tin tài khoản 3431, tài khoản 3432, tài khoản 41112 và các tài khoản tương quan khác.

Chỉ tiêu này được ghi thông qua số âm dưới vẻ ngoài ghi vào ngoặc 1-1 (…).

35Tiền trả nợ gốc thuê tài chính

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này lấy từ sổ kế toán những tài khoản 111, 112, 113, sổ kế toán các tài khoản phải thu đối ứng cùng với sổ kế toán thông tin tài khoản 3412 trong kỳ báo cáo.

Lấy số liệu từ những tài khoản đối ứng như sau: tài năng khoản 111, 112, 113; Nợ thông tin tài khoản 3412.

Chỉ tiêu này được ghi ngay số âm dưới vẻ ngoài ghi trong ngoặc đối chọi (…).

36Cổ tức, lợi nhuận đã trả đến chủ sở hữu

Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này mang từ sổ kế toán những tài khoản 111, 112, 113 đối ứng cùng với sổ kế toán các tài khoản 421, 338.

Lấy số liệu từ các tài khoản đối ứng như sau: có tài năng khoản 111, 112, 113; Nợ tài khoản 421, 338.

Chỉ tiêu này được ghi thông qua số âm dưới hiệ tượng ghi vào ngoặc solo (…).

40Lưu giao dịch chuyển tiền thuần từ chuyển động tài chínhMã số 40 = Mã số 31 + Mã số 32 + Mã số 33 + Mã số 34 + Mã số 35 + Mã số 36
TỔNG HỢP CÁC LUỒNG TIỀN trong KỲ
50Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần vào kỳ

Mã số 50 = Mã số đôi mươi + Mã số 30 + Mã số 40

Nếu số liệu chỉ tiêu này là số âm thì ghi vào ngoặc 1-1 (…).

60Tiền và tương tự tiền đầu kỳChỉ tiêu này được lập căn cứ vào số liệu tiêu chuẩn “Tiền và tương đương tiền” đầu kỳ báo cáo (Mã số 110, cột “Số đầu kỳ” bên trên bảng bằng phẳng kế toán).
61Ảnh hưởng trọn của chuyển đổi tỷ giá ân hận đoái quy thay đổi ngoại tệ

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này được lấy từ sổ kế toán các tài khoản 111, 112, 113, 128 và các tài khoản tương quan (chi tiết những khoản thoả mãn quan niệm là tương đương tiền đối ứng với sổ kế toán cụ thể tài khoản 4131 vào kỳ báo cáo).

Chỉ tiêu này được ghi ngay số dương nếu bao gồm lãi tỷ giá với được ghi bằng số âm dưới vẻ ngoài ghi trong ngoặc đối chọi (…) nếu phát sinh lỗ tỷ giá.

Xem thêm: Glotech Repairs - Softtouch 18 1/4 To 28 Expandable Heavy

70Tiền và tương tự tiền cuối kỳ

Mã số 70 = Mã số 50 + Mã số 60 + Mã số 61

Chỉ tiêu này đề nghị khớp với tiêu chí “Tiền và tương tự tiền” cuối kỳ báo cáo (Mã số 110, cột “Số cuối kỳ” bên trên bảng bằng vận kế toán).