" class="title-header">Mạch rây được cấu tạo từ đa số thành phần làm sao sau đây? A. Các quản bào và ống rây. B. Mạch gỗ và tế bào kèm.
*

Trần Anh


Mạch rây được cấu tạo từ gần như thành phần làm sao sau đây?A. Những quản bào cùng ống rây. B. Mạch gỗ với tế bào kèm.C. Ống rây và mạch gỗ. D. Ống rây với tế bào kèm.
*

Chọn giải đáp DGiải thích:Cấu sản xuất mạch rây: gồm những tế bào sống, còn nguyên chất nguyên sinh, bao gồm 2 một số loại là ống rây với tế bào kèm.