Khi viết số ta viết các chữ số từ trái sang trọng phải, hay viết từ hàng cao tới sản phẩm thấp.

Bạn đang xem: Luyện tập chung trang 178 lớp 4

Lời giải bỏ ra tiết:

a) (365; 847) ; b) (16 ;530 ;464) ; c) (105; 072; 009).


Viết số thích hợp vào địa điểm chấm: 

*

Phương pháp giải:

 Dựa vào bảng đơn vị chức năng đo khối lượng:

*

Lời giải bỏ ra tiết:

*


Tính:

a) ( displaystyle2 over 5 + 1 over 2 + 7 over 10) ; b) ( displaystyle4 over 9 + 11 over 8 - 5 over 6)

c) ( displaystyle9 over 20 - 8 over 15 imes 5 over 12); d) ( displaystyle2 over 3:4 over 5:7 over 12)

Phương pháp giải:

Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện phép tính nhân, chia trước, tiến hành phép tính cộng, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

a) ( displaystyle2 over 5 + 1 over 2 + 7 over 10 = 4 over 10 + 5 over 10 + 7 over 10)( displaystyle = 9 over 10+7 over 10 = 16 over 10 = 8 over 5)

 b) ( displaystyle4 over 9 + 11 over 8 - 5 over 6 = 32 over 72 + 99 over 72 - 60 over 72 )( displaystyle= 131 over 72 -60 over 72 = 71 over 72)

c) ( displaystyle9 over 20 - 8 over 15 imes 5 over 12 = 9 over 20 - 40 over 180)( displaystyle = 81 over 180 - 40 over 180 = 41 over 180) 

 d) ( displaystyle2 over 3:4 over 5:7 over 12 = 2 over 3 imes 5 over 4 imes 12 over 7 ) ( displaystyle = 2 imes 5 imes 12 over 3 imes 4 imes 7 )( displaystyle= 2 imes 5 imes 3 imes 4 over 3 imes 4 imes 7 = 10 over 7)


Bài 4


Video gợi ý giải


Một lớp học gồm (35) học tập sinh, trong số ấy số học viên trai bằng ( displaystyle 3 over 4) số học viên gái. Hỏi lớp học tập đó có bao nhiêu học sinh gái ?

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ: coi số học viên trai (đóng vai trò số bé) gồm 3 phần bằng nhau thì số học viên gái (đóng sứ mệnh số lớn) gồm 4 phần như thế.

2. Search tổng số phần bởi nhau.

3. Tìm quý hiếm của một trong những phần bằng bí quyết lấy tổng hai số phân chia cho tổng số phần bởi nhau.

4. Tìm số khủng (lấy giá chỉ trị một trong những phần nhân với số phần của số bé).

Chú ý: cách 3 và cách 4 có thể gộp lại thành một bước.

Lời giải chi tiết:

Ta bao gồm sơ đồ:

*

Theo sơ đồ, tổng cộng phần đều nhau là: 

(3 + 4 = 7) (phần) 

Số học viên gái của lớp học đó là:

(35 : 7 imes 4 = 20) (học sinh)

Đáp số: (20) học sinh gái.


Bài 5


Video gợi ý giải


a) hình vuông vắn và hình chữ nhật cùng tất cả những điểm lưu ý gì ?

b) Hình chữ nhật cùng hình bình hành cùng tất cả những điểm lưu ý gì ?

Phương pháp giải:

- phụ thuộc tính chất của các hình.

- Vẽ hình ra nháp để quan ngay cạnh lại.

Lời giải đưa ra tiết:

a) hình vuông và hình chữ nhật cùng có những đặc điểm sau:

- có 4 góc vuông.

- Có những cặp cạnh đối diện tuy nhiên song và bằng nhau.

- Có các cạnh thường xuyên vuông góc cùng với nhau.

Có thể nhận xét: hình vuông là hình chữ nhật đặc biệt có chiều dài bởi chiều rộng.

b) Hình chữ nhật với hình bình hành cũng có những điểm sáng sau: Có những cặp cạnh đối diện tuy nhiên song và bằng nhau.

Xem thêm: Daesang Là Gì - Daesang Bao Gồm Những Phần Thưởng Nào

Có thể nhấn xét: Hình chữ nhật có thể coi là hình bình hành quan trọng (có 4 góc vuông).