Lực kéo về hay có tên gọi khác là lực hồi phục. Lực này xuất hiên khi vật bắt đầu rời ngoài vị trí cân nặng bằng, nó có xu thế đưa vật về vị trí cân bằng.

Bạn đang xem: Lực kéo về cực đại của con lắc đơn

Lực kéo về là nguyên nhân làm cho vật giao động điều hòa.Dấu “-” chỉ lực nhắm tới vị trí cân bằng.
*
lực kéo về con lắc lò xo

Lưu ý:

Với bé lắc lò xo tất cả biểu thức F = – kx.Với con lắc solo thì sức kéo về bao gồm biểu thức F = – mg.sinα, trong đó α là li độ góc.Với bé lắc xoắn ốc nằm ngang thì sức lực kéo về đó là lực bọn hồi.

Xem thêm: Z Là Tập Hợp Số Z Là Gì Trong Toán Học? Z Là Gì Trong Toán Học

Chúng ta với mọi người trong nhà vào phần ví dụ để hhieeur thực chất của khả năng kéo về. Tất cả những lấy ví dụ này được trích trong đề thi ưng thuận của BGD&ĐT.

Câu 1 <ĐỀ THI BGD&ĐT>: Một vật nhỏ có trọng lượng 500 g xê dịch điều hòa dưới tính năng của một lực kéo về gồm biểu thức F = – 0,8cos 4t (N). Dao động của vật bao gồm biên độ làA. 6 cmB. 12 cmC. 8 cmD. 10 cmGiảiTheo đề suy ra: $left eginarraylF_m max = kA = momega ^2.A = 0,8N\omega = 4left( fracrads ight)\m = 0,5kgendarray ight. o A = 0,1m = 10cm$

Câu 2 <ĐỀ THI BGD&ĐT>: Ở một khu vực trên Trái Đất, hai bé ỉắc 1-1 có cùng chiều dài sẽ đao động điều hòa với cùng biên độ. Hotline m1, F$_1$ và m2, F$_2$ thứu tự là khối lượng, độ khủng lực kéo về cực đại của con lắc thứ nhất và của con lắc máy hai. Biết m1 + m2 = 1,2 kg với 2F$_2$ = 3F$_1$ . Quý giá của m1 làA. 720 g.B. 400g.C. 480 g.D. 600 g.GiảiỞ một nơi trên Trái Đất, hai nhỏ ỉắc đối chọi có thuộc chiều nhiều năm →cùng tần số góc$left x ight o fracomega _1omega _2 = 3fracA_2A_1 = 9\F_1max = F_2max o m_1omega _1^2A_1 = m_2omega _2^2A_2 o fracm_2m_1 = fracomega _1^2A_1omega _2^2A_2endarray ight o fracm_2m_1 = left( 9 ight)^2.frac13 = 27$