Luân hồi (pali: saṃsâra, nguyên nghĩa Phạn ngữ là “lang thang, trôi nổi” theo ngữ căn sam-√s, có lúc được gọi là Hữu luân (chữ Hán), vòng sinh tử, hoặc giản 1-1 là Sinh tử (chữ Hán). Thuật ngữ này chỉ những đời sống tiếp nối nhau, trạng thái bị luân chuyển của một loài Hữu tình khi chưa đạt giải thoát, chứng ngộ Niết-bàn. Nguyên nhân trói buộc vào luân hồi là các pháp Bất thiện (sankrit: akuśala), gồm có tham ái (sankrit: tṛṣṇâ), sảnh (sankrit dveśa) và mê mệt (sankrit: moha) hoặc Vô minh, (sankrit: avidyâ).

Bạn đang xem: Luân hồi là gì

*

Nghiệp (sankrit: karma) là động cơ tác động lên cơ chế của sự tái sinh. Trong Đại thừa, luân hồi được xem là thế giới của hiện tượng và thể tính của nó chính là thể tính của Niết-bàn.

Cội nguồn của luân hồi từ đâu, loài hữu tình có từ bao giờ…, những câu hỏi này đã được nhiều người đặt ra nhưng Phật tuyệt đối không trả lời những sự thắc mắc vô bổ này, chưa phải Phật không biết mà là vì theo Phật, chúng chẳng giúp ích gì cho bọn họ trên nhỏ đường tu tập. Gồm lần Đức Phật vẫn nói với những đệ tử rằng những gì ngài thuyết giảng chỉ như gắng lá cầm trong lòng bàn tay, những gì Phật giác ngộ biết được rất nhiều – như lá làm việc trong khu rừng vậy. 

Niết-bàn, sự giải thoát khỏi luân hồi chỉ có thể thực hiện vào kiếp làm người; trong tất cả con đường tái sinh khác chúng sinh không thể đạt Bồ-đề vì không có đủ khả năng nhận thức được yếu tố chính của luân hồi, đó là tham, sảnh và vô minh. Muốn thoát khỏi luân hồi thì cần phải tu tập theo con phố Giới Định Tuệ.

*

Vòng luân hồi, một biểu tượng của phật giáo Tây Tạng.

Luân hồi là một vòng luân chuyển của sinh ra, sống bên trên đời, chết, tái sinh không chỉ trong Đạo Phật, mà cũng theo những tôn giáo khác như Đạo Ấn, Đạo Bön, Đạo Kỳ Na, Đạo Sikh, và những tôn giáo, tín ngưỡng khác của Ấn Độ và trên vậy giới. Vào ngôn ngữ hiện đại, luân hồi liên hệ đến một nơi chốn, một tập hợp những đối tượng và sở hữu, nhưng mà nguyên thủy, từ ngữ này liên hệ đến một tiến trình của việc theo đuổi tương tục giỏi dòng chảy của sự sống. Theo nguyên nghĩa, từ ngữ này liên hệ đến một dòng suối tương tục của trung tâm thức, tốt sự tương tục tuy vậy nhưng bị lôi cuốn vô trật tự của đam mê, tham dục, cảm xúc, và gớm nghiệm.

Xem thêm: Phụ Lục Bảng Lương Bậc Lương Cán Bộ Công Chức Loại A1 Là Gì, Công Chức Loại A1 Là Gì

Theo quả đât quan Phật giáo, các chúng sinh sẽ luân hồi một trong 6 cõi tùy thuộc vào nghiệp của mình: cõi người, cõi A-tu-la, cõi trời, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Để thoát ra khỏi vòng luân hồi thì phải tu tập thức tỉnh thành Phật, A-la-hán.

bản thứ 10 pháp giới

Thẻ: tư tưởng cốt lõikiếp luân hồiLuân Hồiluân hồi đầu thailuân hồi là gìluân hồi nhân quảluân hồi quả báoluân hồi phục tửluân hồi tái sinhthế làm sao là luân hồivòng luân hồi