Câu 223282: Lớp 11B bao gồm 25 sum vầy trong đó 10 nam cùng 15 nữ. Chọn đột nhiên 3 sum họp trong lớp để dự hội trại ngày 26 mon 3. Tính tỷ lệ để 3 sum họp được chọn có 2 nam và 1 nữ.

Bạn đang xem: Lớp 11b có 25 đoàn viên

A. (frac7920)

B. (frac2792)

C. (frac3115)

D.

Xem thêm: Giải Bài Tập Sgk Toán 11 Chương 4 Bài 1 1 Phần Đại Số, Giải Bài Tập Sgk Toán 11 Phần Đại Số

(frac992)


Giải đưa ra tiết:

Chọn 3 đoàn viên trong 25 đoàn tụ nên (n_Omega = C_25^3 = 2300.)

Gọi đổi mới cố A: “Chọn 3 sum vầy trong đó gồm 2 nam và 1 nữ”.

Khi đó ta có: (n_A = C_15^1.C_10^2 = 675.)

Vậy phần trăm cần tìm là: (Pleft( A ight) = fracn_An_Omega = frac6752300 = frac2792.)


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát