tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Loại gió thổi liên tục ở khu vực đới lạnh là:

A. Gió Tây ôn đới.

B. Gió mùa.

C. Tín phong.

D. Gió Đông cực.

Bạn đang xem: Loại gió thổi thường xuyên ở khu vực đới lạnh là


*

*

Câu 1Loại gió thổi thường xuyên trong quanh vùng đới lạnh là:

 A. Tín phong.

B. gió Đông cực.

C. gió Tây ôn đới.

D. gió phơn tây nam.

Câu 2Các mùa trong thời hạn thể hiện rất rõ là điểm sáng của đới khí hậu nào?

A. Nhiệt đới.

B. Ôn đới.

 C. Hàn đới.

D. Cận nhiệt đới.

Câu 3Loại gió thổi thường xuyên ở khu vực đới lạnh lẽo là:

 A. gió Tây ôn đới.

 B. gió mùa.

 C. Tín phong.

 D. gió Đông cực.


Câu 1. Loại gió thổi tiếp tục ở đới rét (nhiệt đới) là:

A. Gió Đông cực. B. Gió Tây ôn đới

C. Gió Mậu dịch C. Gió mùa

Câu 2. Trên Trái Đất tất cả bao nhiêu đới khí hậu?

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 3. Nhiệt độ trung bình của đới nóng (nhiệt đới) là:

A. Bên dưới 100C B. Bên dưới 200C

C. Trên 100C D.Trên 200C

Câu 4. Lượng mưa trung bình năm của đới ôn đới:

A. Bên dưới 500mm B. Từ 500 mm- 1000mm

C. 1000 milimet – 1500 milimet D. Tự 1500 mm – 2000 mm.


Chủ đề: phía gió

gió tín phong sống bắc phân phối cầu thổi về phía nào?

gió tín phong ngơi nghỉ nam bán ước thổi về phía nào?

Gió đông rất ở bắc bán cầu thổi về phía nào?

Gió đông rất ở nam cung cấp cầu thổi về hướng nào?

Gió Tây ôn đới ngơi nghỉ nam bán mong thổi về hướng nào?

Gió Tây ôn đới ngơi nghỉ bắc bán ước thổi về phía nào?


Loại gió thổi liên tục ở khoanh vùng đới lạnh là:

A. gió Tây ôn đới.

B. gió mùa.

C. Tín phong.

D. gió Đông cực.


Gió thổi từ vùng áp cao 2 cực về vùng áp tốt 60°B, N được gọi là gió

 A. Tín phong. B. Tây ôn đới. C. Động cực. D. Gió Nam


Câu 19. Gồm cùng phía thổi sinh sống cả nửa mong Bắc với nửa mong Nam là

A. Gió Mậu dịch và gió Tây ôn đới. B. Gió Tây ôn đới cùng gió Đông rất đới.

C. Gió Phơn với gió Mậu dịch. D. Gió Mậu dịch với gió Đông rất đới.


Gió Tây ôn đới là gió thổi thường xuyên từ:

A. Vĩ độ 30o Bắc, nam giới lên khoảng tầm vĩ độ 60o Bắc, Nam.

B. Vĩ độ 60o Bắc, nam giới lên khoảng tầm vĩ độ 90o Bắc, Nam.

C. Cả A cùng B đông đảo đúng.

Xem thêm: Lmfao Là Gì Viết Tắt Của Từ Nào, Ý Nghĩa Của Lmfao Đầy Đủ Nhất

D. Cả A và B phần đa sai.


Loại gió thổi liên tiếp từ đai áp cao cận chí tuyến đường (300Bắc cùng 300Nam) về những đai áp rẻ ôn đới (600Bắc và 600Nam) là: