Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Lime là gì

*
*
*

lime
*

lime /laim/ danh từ (thực thứ học) chanh lá cam (thực thiết bị học) (như) linden nhựa mồi nhử chim vôi ngoại rượu cồn từ bẫy chim bởi nhựa bón vôi, rắc vôi nhúng vào nước vôi, ngâm vào nước vôi
chanh cốmchanh lá cammàu tiến thưởng chanhsữa vôilime milk density: nồng độ sữa vôilime milk grit catcher: loại gom sạn sữa vôilime milk tank: thùng cất sữa vôilime stirrer: cánh khuấy sữa vôitinh dầuvôilime milk: sữa vôilime milk density: mật độ sữa vôilime milk grit catcher: mẫu gom sạn sữa vôilime milk tank: thùng chứa sữa vôilime mud filter: trang bị lọc cặn vôilime slacking drum: tang tôi vôilime slacking drum: thứ tôi vôilime slaking apparatus: máy hòa vôilime sludge: cặn vôilime stirrer: cánh khuấy sữa vôilime white: sữa vôidefecation with dry limesự lắng trong khômilk of limesự lắng trong sữa danh từ o vôi - Thuật ngữ mà lại thợ khoan dùng để gọi đá vôi. - Oxit canxi. - Vôi tôi sử dụng để trộn vữa xi măng. động từ o hóa vôi o quét vôi o bón vôi § brown lime : vôi gầy, vôi nghèo § dead lime : vôi chết § detrical lime : đá vôi vụn § hydrated lime : vôi tôi § killed lime : vôi chết (không tôi được) § pay lime : đá vôi sản xuất § quick lime : đá vôi nhiều § slack lime : vôi tôi § slacked lime : vôi tôi § soda lime : đá vôi xút § unslacked lime : vôi chưa tôi, vôi tươi § water lime : vôi nước § lime mud : bùn vôi § lime mudstone : đá bùn vôi § lime producer : giếng sản xuất từ bể đá vôi § lime-based : bùn vôi
*

*

*

lime

Từ điển Collocation

lime noun

ADJ. fresh

QUANT. slice, wedge Serve the dish garnished with wedges of lime.

VERB + LIME squeeze | slice | garnish sth with

LIME + NOUN tree | juice > Special page at FRUIT

Từ điển WordNet


n.

the green acidic fruit of any of various lime trees

v.

cover with lime so as to lớn induce growth

lime the lawn
Xem thêm: Đề Kiểm Tra 1 Tiết Tiếng Anh Lớp 8 Lần 2 Tiếng Anh 8, Tiếng Anh Lớp 8

English Slang Dictionary

1. Hanging around with friends of family2. A casual gathering of friends và family; this lime has no juice: this gathering is dull

English Synonym và Antonym Dictionary

limes|limed|limingsyn.: Citrus aurantifolia basswood birdlime burnt lime calcined lime calcium hydrate calcium hydroxide calcium oxide calx caustic lime fluxing lime hydrated lime lime hydrate lime tree linden linden tree quicklime slaked lime unslaked lime