Liên kết cùng hóa trị là liên kết được hình thành giữa 2 nguyên tử bởi 1 hay các cặp electron sử dụng chung, link cộng hóa trị tất cả 2 các loại là có cực hoặc ko cực.

Bạn đang xem: Liên kết cho nhận là liên kết gì


Vậy links cộng hóa trị bao gồm cực cùng không cực khác nhau thế nào? chúng được hình thành trong phân tử đối chọi chất cùng hợp chất như thế nào? Và làm thế nào để phân loại liên kết hóa học theo độ âm điện, bọn họ cùng tìm hiểu qua bài này.


I. Sự hình thành liên kết cộng hóa trị

1. Liên kết cộng hóa trị xuất hiện giữa những nguyên tử tương tự nhau

* Sự hình thành solo chất.

a) Sự hình thành phân tử Hidro (H2).

- Hidro (H): 1s1 và Heli (He): 1s2

- Nguyên tử H (Z=1) có cấu hình electron là 1s1, hai nguyên tử H liên kết cùng với nhau bằng phương pháp mỗi nguyên tử H góp 1 electron chế tạo ra thành một cặp electron phổ biến trong phân tử H2. Như thế trong phân tử H2, mỗi phân tử tất cả 2 electron, giống thông số kỹ thuật electron chắc chắn của khí hãn hữu heli:

 

*

- mỗi chấm bên kí hiệu nguyên tố biểu diễn một electron ở phần ngoài cùng.

- ký kết hiệu H:H là bí quyết electron; H-H là phương pháp cấu tạo.

- thân 2 nguyên tử Hidro có một cặp electron liên kết biểu thị bằng (-) đó là liên kết đơn.

b) Sự ra đời phân tử Nito (N2).

- Nito (N): 1s22s22p3 và Neon (Ne): 1s22s22p6

- thông số kỹ thuật electron nguyên tử của N (Z=7) là 1s22s22p3, gồm 5 electron ở lớp bên ngoài cùng. Trong phân tử nitơ N2, nhằm đạt thông số kỹ thuật electron của nguyên tử khí hiếm gần nhất Ne, từng nguyên tử nitơ buộc phải góp thông thường 3 electron.

*

- ký hiệu:NN: là công thức electron; N≡N là phương pháp cấu tạo.

- Hai nguyên tử N links với nhau bởi 3 cặp electron liên kết biểu hiện bằng 3 gạch (≡), kia là links ba, liên kết 3 bền hơn link đôi.

c) links cộng hóa trị là gì?

- liên kết cộng hóa trị là link được tạo cho giữa nhị nguyên tử bởi một hay nhiều cặp electron chung.

- từng cặp electron chung khiến cho 1 link cộng hoá trị, yêu cầu ta có liên kết đơn (trong phân tử H2), links ba (trong phân tử N2).

* link cộng hóa trị ko phân cực:

- Là liên kết tạo nên từ 2 nguyên tử của thuộc 1 thành phần (phân tử H2, N2 có cùng độ âm điện), cho nên vì thế liên kết trong những phân tử đó không phân cực. Đó là links cộng hoá trị ko phân cực.

*

2. Liên kết cùng hóa trị hiện ra giữa những nguyên tử khác nhau

* Sự hiện ra hợp chất

a) Sự sinh ra phân tử hidro clorua HCl

- từng nguyên tử H với Cl góp 1 electron chế tạo thành 1 cặp electron bình thường để chế tác thành 1 link cộng hoá trị.

- Độ âm năng lượng điện của clo là 3,16 lớn hơn độ âm điện của hiđro là 2,20 nên cặp electron link bị lệch về phía clo, liên kết cộng hóa trị này bị phân cực.

 

*

- Công thức kết cấu H-Cl; bí quyết electron H:Cl

* liên kết cộng hóa trị có phân cực:

- Là link cộng hóa trị trong những số đó cặp electron phổ biến bị lệch về phía một nguyên tử được hotline là liên kết cộng hóa trị bao gồm cực hay links cộng hóa trị phân cực.

- Trong cách làm electron của phân tử có cực, tín đồ ta để cặp electron chung lệch về phía nguyên tử bao gồm độ âm điện khủng hơn.

b) Sự có mặt phân tử Cacbon dioxit (Cacbonic) CO2

- Cấu hình electron nguyên tử của C(Z=6) là 1s22s22p2, nguyên tử cacbon có 4 electron ở lớp bên ngoài cùng.

- Cấu hình electron nguyên tử của O(Z=8) là 1s22s22p4, nguyên tử oxi gồm 6 electron ở lớp bên ngoài cùng.

- trong phân tử CO2, nguyên tử C nằm thân 2 nguyên tử O và góp phổ biến với mỗi nguyên tử O hai electron. Mỗi nguyên tử O góp bình thường với nguyên tử C hai electron tạo ra 2 liên kết đôi.

 

- Ta có O::C::O là bí quyết electron ; O=C=O là công thức cấu tạo.

- Như vậy, từng nguyên tử C hay O đều phải có 8 electron ở phần bên ngoài cùng, đạt cấu hình bền vững của khí hiếm.

- Độ âm năng lượng điện của oxi (3,14) to hơn độ âm năng lượng điện của C(2,55) nên cặp electron chung lệch về phía Oxi. Liên kết giữa nhì nguyên tử oxi cùng cacbon là phân cực, tuy vậy phân tử CO2 có kết cấu thẳng buộc phải 2 links đôi phân rất (C=O) triệt tiêu nhau, tác dụng là phân tử CO2 không xẩy ra phân cực.

3. Tính chất của những chất có link cộng hóa trị

- các chất nhưng phân tử chỉ có liên kết cộng hóa trị hoàn toàn có thể là hóa học rắn như đường, lưu giữ huỳnh, iot,... Rất có thể là chất lỏng: nước, ancol,... Hoặc hóa học khí như khí cacbonic, clo, hiđro,...

- những chất có cực như ancol etylic, đường,... Tan các trong dung môi gồm cực như nước. Phần lớn các chất không rất như iot, các chất cơ học không cực tan vào dung môi không cực như benzen, cacbon tetraclorua,...

- Nói chung, các chất chỉ có links cộng hóa trị không cực không dẫn năng lượng điện ở phần đa trạng thái.

II. Độ âm năng lượng điện và links hóa học

1. Quan hệ giữa liên kết cộng hóa trị bao gồm cực, liên kết cộng hóa trị không cực và links ion

- trong phân tử, nếu cặp electron tầm thường ở giữa 2 nguyên tử ta có link cộng hoá trị ko cực.

- nếu như cặp electron thông thường lệch về một phía của nguyên tử (có giá trị độ âm điện lớn hơn) thì đó là links cộng hoá trị gồm cực.

- giả dụ cặp electron tầm thường lệch hẳn về 1 nguyên tử, ta sẽ có được liên kết ion. Như vậy, link ion rất có thể coi là trường đúng theo riêng của links cộng hóa trị.

2. Hiệu độ âm điện và links hóa học

- Để đánh giá loại links trong phân tử vừa lòng chất, tín đồ ta có thể dựa vào hiệu độ âm điện. Cách phân các loại một cách tương đối theo thang độ âm năng lượng điện của Pau - Linh như sau:

 Hiệu độ âm điện Liên kết
 từ 0 mang lại

- vào NaCl ta gồm hiệu độ âm điện: 3,16 – 0,93 = 2,23 > 1,7 links giữa Na và Cl là liên kết ion.

- vào phân tử HCl ta có hiệu độ âm điện: 3,16 – 2,2 = 0,96 ⇒ liên kết giữa H với Cl là links cộng hoá trị có cực.

- trong phân tử H2 ta tất cả hiệu độ âm điện: 2,20 – 2,20 = 0,0 ⇒ liên kết giữa H cùng H là liên kết cộng hoá trị không cực.

III. Bài xích tập áp dụng liên kết cộng hóa trị

* bài 1 trang 64 SGK Hóa 10: Chọn câu đúng nhất về liên kết cộng hóa trị. Liên kết cộng hóa trị là liên kết

A. Giữa những phi kim với nhau.

B. Trong số đó cặp electron tầm thường bị lệch về một nguyên tử.

C. Được hình thành bởi vì sự dùng bình thường electron của 2 nguyên tử khác nhau.

D. Được tạo cho giữa 2 nguyên tử bằng một hay những cặp electron chung.

° giải mã bài 1 trang 64 SGK Hóa 10: 

- Đáp án đúng: D. Được khiến cho giữa 2 nguyên tử bởi một hay những cặp electron chung.

* bài bác 2 trang 64 SGK Hóa 10: Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Trong link cộng hóa trị cặp electron lệch về phía nguyên tử gồm độ âm điện bé dại hơn.

B. Link cộng hóa trị có cực được tạo thành giữa 2 nguyên tử bao gồm hiệu độ âm năng lượng điện từ 0,4 đến nhỏ tuổi hơn 1,7.

C. Links cộng hóa trị không tồn tại cực được khiến cho từ những nguyên tử khác hẳn nhau về đặc thù hóa học.

D. Hiệu độ âm điện giữa 2 nguyên tử lớn thì phân tử phân rất yếu.

° Lời giải bài 2 trang 64 SGK Hóa 10:

- Đáp án đúng: B. Liên kết cùng hóa trị bao gồm cực được sản xuất thành giữa 2 nguyên tử bao gồm hiệu độ âm năng lượng điện từ 0,4 đến nhỏ tuổi hơn 1,7.

* bài bác 3 trang 64 SGK Hóa 10: Độ âm điện của một nguyên tử đặc trưng cho

A. Kĩ năng hút electron của nguyên tử đó khi hình thành links hóa học.

B. Năng lực nhường electron của nguyên tử đó mang đến nguyên tử khác.

C. Năng lực tham gia phản nghịch ứng khỏe mạnh hay yếu của nguyên tử đó.

D. Kĩ năng nhường proton của nguyên tử đó mang đến nguyên tử khác.

Chọn đáp án đúng.

° Lời giải bài xích 3 trang 64 SGK Hóa 10:

- Đáp án đúng: A. Khả năng hút electron của nguyên tử đó khi hình thành liên kết hóa học.

* bài xích 4 trang 64 SGK Hóa 10: Thế làm sao là link ion, link cộng hóa trị ko cực, link cộng hóa trị tất cả cực, link cộng hóa trị tất cả cực. Cho thí dụ minh họa.

° Lời giải bài xích 4 trang 64 SGK Hóa 10:

- liên kết ion là liên kết được hình thành vày lực hút tĩnh điện giữa những ion sở hữu điện trái dấu. Thí dụ : K+ + Cl- → KCl.

- link cộng hóa trị không rất là links được tạo nên giữa nhị nguyên tử bởi những cặp electron chung. Thí dụ: Cl. + .Cl → Cl:Cl

- liên kết cộng hóa trị trong các số đó cặp electron thông thường bị lệch về phía một nguyên tử được điện thoại tư vấn là links cộng hóa trị gồm cực. Thí dụ: H. + .Cl → H :Cl xuất xắc H –Cl.

* bài bác 5 trang 64 SGK Hóa 10: Dựa vào hiệu độ âm điện các nguyên tố, hãy cho biết có loại links nào trong số chất sau đậy: AlCl3, CaCl2, CaS, Al2S3? (Lấy quý giá độ âm điện của các nguyên tố sinh hoạt bảng 6 trang 45).

° Lời giải bài xích 5 trang 64 SGK Hóa 10:

- Hiệu độ âm điện:

 CaCl2: 2,16. Liên kết ion

 AlCl3: 1,55. Links cộng hóa trị có cực

 CaS: 1,58.Liên kết cộng hóa trị tất cả cực.

 Al2S3: 0,97. Liên kết cộng hóa trị bao gồm cực.

* bài 6 trang 64 SGK Hóa 10: Viết bí quyết electron với công thức kết cấu các phân tử sau: Cl2, CH4, C2H2, C2H4,NH4.

Xem thêm: Trình Chuyển File Mp3 Sang Wav Trực Tuyến Miễn Phí, Trình Chuyển Đổi Âm Thanh Trực Tuyến

° Lời giải bài 6 trang 64 SGK Hóa 10:

- Công thức electron với công thức kết cấu các phân tử sau:

*

* bài 7 trang 64 SGK Hóa 10: X, A, Z là hầu như nguyên tố có số năng lượng điện hạt nhân là 9, 19, 8.