Giải bài xích 2: tương tác giữa lắp thêm tự với phép nhân - Sách VNEN toán 8 tập 2 trang 30. Phần dưới đã hướng dẫn trả lời và đáp án các câu hỏi trong bài bác học. Phương pháp làm bỏ ra tiết, dễ dàng hiểu, hy vọng các em học viên nắm giỏi kiến thức bài bác học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

1. A) triển khai các chuyển động sau

- So sánh: - 2 và 3 ; ( -2).5 cùng 3.5

- Dự đoán công dụng so sánh ( -2).c cùng 5.c, cùng với c > 0

Trả lời:

- So sánh: - 2 0

c) triển khai các vận động sau

- Điền dấu tương thích () vào ô vuông:

*

- đàm đạo để trả lời câu hỏi: "Khi chia cả nhị vế của bất đẳng thức mang lại cùng một trong những dương ta được bất đẳng thức cùng chiều giỏi ngược chiều cùng với bất đẳng thức vẫn cho? vị sao?"

Trả lời:

- Điền dấu thích hợp () vào ô vuông:

 

*

- Khi phân chia cả nhị vế của bất đẳng thức đến cùng một số trong những dương ta được bất đẳng thức cùng chiều với bất đẳng thức vẫn cho

Chứng minh: 

Cho a > b 

Nhân cả hai vế của bất đẳng thức bên trên với số $frac12$ 

Theo tính chất 1 đã có được học: "Khi nhân cả nhì vế của bất đẳng thức mang đến cùng một số dương ta được bất đẳng thức thuộc chiều cùng với bất đẳng thức đang cho" bắt buộc ta có:

a . $frac12$ > b . $frac12$ 

$Leftrightarrow $ $frac12$a > $frac12$b

Hay a : 2 > b : 2

Vậy ta gồm tính chất: khi chia cả hai vế của bất đẳng thức đến cùng một trong những dương ta được bất đẳng thức thuộc chiều cùng với bất đẳng thức sẽ cho

2.

Xem thêm: Top 22 Bài Văn Tả Em Bé Đang Tuổi Tập Đi Tập Nói Tập Đi Hay Tuyển Chọn (30 Mẫu)

A) triển khai các hoạt động sau

- So sánh: (- 2).(- 5) cùng 3.(- 5)

- Dự đoán công dụng so sánh ( -2).c với 3.c, cùng với c Trả lời:

- So sánh: (- 2).(- 5) > 3.(- 5)

- Dự đoán: ( -2).c > 3.c, với c - $frac13$b, hãy đối chiếu a cùng b.

- trả lời câu hỏi: 

"Khi chia cả nhị vế của bất đẳng thức mang đến cùng một vài âm ta được bất đẳng thức thuộc chiều tuyệt ngược chiều với bất đẳng thức đang cho? vày sao?"

Trả lời:

- So sánh:

Ta có: - $frac13$a > - $frac13$b 

Nhân cả nhị vế của bất đẳng thức trên với số (- 3) ta được:

- $frac13$a . (- 3) b 

Nhân cả nhị vế của bất đẳng thức trên với số - $frac12$ 

Theo đặc thù 1 đã làm được học: "Khi nhân cả hai vế của bất đẳng thức đến cùng một trong những âm ta được bất đẳng thức trái chiều với bất đẳng thức vẫn cho" yêu cầu ta có: