“Thông thường xuyên khi lấy bill Surrender sản phẩm xuất, gồm một vài thương hiệu tàu yêu cầu phải cam đoan nhìn vô là hoa mắt như bên dưới đây:The undersigned party claiming right khổng lồ delivery is advised that you heretofore issued a negotiable bill or bills of lading covering the above-referenced shipment, và the goods have been discharged at the above-named place of delivery và are being held. The undersigned desires and requests that the goods be delivered lớn the undersigned buổi tiệc nhỏ claiming the right to lớn delivery but is presently unable to lớn produce and surrender the bill or bills of lading. Our requests will be addressed khổng lồ you via fax or email and will reference this letter of undertaking.To induce you khổng lồ deliver the goods without the prior production và endorsement of the original of such negotiable bill or bills of lading, properly endorsed, and in consideration thereof, we vị hereby represent and warrant, with the knowledge and intention that such delivery be made in reliance thereof, as follows:(1) The undersigned các buổi party claiming the right lớn delivery is entitled to lớn the possession of the goods và to the delivery thereof; (2) the undersigned will use its best efforts to locate & produce such bill or bills of lading and thereupon will promptly deliver and surrender the same to you; and, ( 3 ) the undersigned has a financial interest in having the goods delivered as requested. The person executing this undertaking on behalf of the undersigned buổi tiệc ngọt has full power and authority to vày so.The undersigned further undertakes và agrees as follows:1. Khổng lồ indemnify you, your servants & agents và to hold all of you harmless in respect of any liability, loss, damage or expense of whatsoever nature which you may sustain by reason of delivering the cargo in accordance with our request….Vấn đề là dù mong dù không, Shipper vẫn thường yêu cầu ký điều này thì hãng tàu mới release bill, trong những khi nội dung theo mình thấy siêu nguy hiểm.

Bạn đang xem: Letter of indemnity là gìXem thêm: Sửa Lỗi Nhấn Nút “Chơi” Không Vào Trò Chơi Được Fo4 Và Cách Sửa

Chúng ta có hiểu biết gì về LOI này xin cho chính mình thêm vài thông tin hoặc mình cùng đàm đạo về việc này nhé.”

*
*
*
*

Vận đối kháng xuất trình có ưu điểm không thể không đồng ý là ko tốn túi tiền gửi thư, thời hạn consignee dấn được bệnh từ, nhanh chóng và không ngại bị mất vận đơn.

Tuy nhiên vấn đề đó lại khiến cho hãng tàu chạm mặt rủi ro vì bất cứ ai nhận được Telex Release và tất cả Surrender Bill là hoàn toàn có thể nhận được hàng. Bởi vì vậy, thường thì họ đang yêu cầu shipper ký kết LOI với những nội dung miễn trọng trách cho họ nếu như có bất kể tổn thất, mất đuối về hàng xảy ra do shipper yêu ước họ gây ra vận solo xuất trình thay bởi vì vận 1-1 gốc.

Để không phải ký Thư bồi hoàn – LOI với các nội dung khá nguy hại cho shipper, shipper rất có thể yêu mong hãng tàu kiến tạo vận solo gốc và trao đổi để rút ngắn thời gian gửi vận 1-1 gốc cũng như giảm thiểu các thủ tục mang đến consignee.