Lý thuyết và bài xích tập về các phép toán tập hòa hợp toán lớp 10: như phép giao, phép hợp, phép hiệu, phép mang phần bù. Đây là các dạng toán đặc biệt quan trọng nhất của chương mệnh đề - tập hợp.

Bạn đang xem: Ký hiệu a giao b


A. Kim chỉ nan về những phép toán tập hợp.

Tóm tắt kiến thức

1. Phép giao

Giao của hai tập thích hợp A với B, kí hiệu A ∩ B là tập hợp tất cả các phần tử thuộc B

A ∩ B = x/ x ∈ A với x ∈ B.

*

*

B}.

4. Phần bù

Nếu B ⊂ A thì AB được gọi là phần bù của B trong A, kí hiệu là CAB

B. Bài tập về các phép toán tập hòa hợp Toán lớp 10

Bài 1 trang 15 sgk đại số 10

Bài 1. Kí hiệu A là tập hợp những chữ chiếc trong câu "CÓ CHÍ THÌ NÊN", B là tập hợp những chữ cái trong câu "CÓ CÔNG MÀI SẮT CÓ NGÀY NÊN KIM".

Hãy xác minh A ∩ B, A ∪ B, AB, BA

Hướng dẫn giải:

A= C, Ê, H, I, N, O, T

B = A, Ă, C, Ê, K, I, G, O, Ô, M, N, S, T, Y

AB = C, Ê, I, N, O, T

AB = A, Ă, C, E, Ê, G, H, I, K, M, N, O, Ô, S, T, Y.

AB = H.

BA = (A,Ă,G,Ô,M,S,Y,K)

Bài 2. Vẽ lại và gạch chéo các tập phù hợp A ∩ B, A ∪ B, AB (h.9) trong các trường phù hợp sau.

Bài 3 trang 15 sgk đại số 10

Bài 3. vào 45 học viên của lớp 10A có 15 bạn được xếp một số loại học lực giỏi, đôi mươi bạn được xếp nhiều loại hạnh kiểm tốt, trong những số ấy có 10 các bạn vừa học lực giỏi, vừa tất cả hạnh kiểm tốt. Hỏi

a) Lớp 10A có bao nhiêu chúng ta được khen thưởng, biết rằng hy vọng được khen thưởng chúng ta đó phải bao gồm học lực xuất sắc hoặc hạnh kiểm giỏi ?

b) Lớp 10A gồm bao nhiêu bạn không được xếp nhiều loại học lực xuất sắc và chưa có hạnh kiểm giỏi ?

Hướng dẫn giải:

a) call A là tập hợp học sinh giỏi, B là tập hợp học sinh được hạnh kiểm tốt của lớp 10A, thì A ∩ B là tập đúng theo các học viên vừa giỏi, vừa gồm hạnh kiểm tốt.

Tập hợp học sinh được tán dương là A ∪ B. Số phân tử của A ∪ B bằng só phân tử của A cộng với số phân tử của B ít hơn số phân tử của A ∩ B (vì được tính hai lần).

Xem thêm: Mẹo Thì Bắn Súng Ak - 5185 Mọi Người Ơi! Cho Tớ Lời Khuyên

- Vậy số học sinh lớp 10A được tán dương là:

15 + đôi mươi - 10 = 25 người.

b) Số các bạn lớp 10A chưa học tốt và chưa có hạnh kiểm tốt là số học viên lớp 10A chưa được khên thưởng bằng: