1. Dãy chuyển động hóa học của kim loại là gì?

- Dãy hoạt động hóa học tập của kim loại được biết đến là dãy các kim một số loại được thu xếp theo chiều bớt dần nút độ hoạt động hóa học của chúng.

Bạn đang xem: Kim loại đứng trước h

- Dãy hoạt động của một số kim loại:

*

2. Phương pháp học thuộc lòng dãy hoạt động hóa học kim loại


Một số mẹo dùng để học thuộc dãy hoạt động chất hóa học của sắt kẽm kim loại lớp 9

K, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, (H), Cu, Hg, Ag, Pt, Au

- khi cần chị em may áo liền kề sắt ghi nhớ sang phố hỏi cửa ngõ hàng Á Phi Âu

- Khi các bạn may áo gần kề sắt ghi nhớ sang phố hàn đồng hiệu Á Phi Âu

Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Ni, Sn, Pb, (H), Cu, Hg, Ag, Pt, Au

- Lúc nặng nề bà cần bạn nữ may áo color giáp bao gồm sắt lưu giữ sang phố hàn đồng hiệu Á Phi Âu

3. Ý nghĩa của dãy chuyển động hóa học của kim loại

Dãy vận động hóa học tập của kim loại cho họ biết:

a) nút độ vận động hóa học tập của kim loại giảm dần từ trái qua phải.

Độ hoạt động hay có cách gọi khác là khả năng phản ứng của các kim loại giảm dần tự K tới Au.

Đặc trưng tuyệt nhất là phản ứng với nước. Khi 5 kim loại đầu tiên đều chức năng dễ dàng với nước ở điều kiện hay thì những kim nhiều loại từ Mg trở đi cạnh tranh phản ứng (như Fe yêu cầu tác dụng ở nhiệt độ cao) hoặc không phản ứng như Au, Sn, Pb…v..v

b) sắt kẽm kim loại đứng trước Mg (Li, K, Ba, Ca, Na) phản nghịch ứng cùng với nước sinh sống đk thường tạo thành thành kiềm và khí H2.

2K + 2H2O → 2KOH + H2 ↑

Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2 ↑

c) kim loại đứng trước H bội nghịch ứng với một số trong những dd axit (HCl, H2SO4 loãng …) giải phóng khí H2.

Tác dụng với axit thông thường giải phóng ra hiđro: K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, (H)

Không tác dụng: Cu, Ag, Hg, Pt, Au

Các kim loại trong dãy phản ứng với axit tạo ra muối và khí hidro phải vừa lòng hai điều kiện:

- Kim loại đứng trước nhân tố hidro trong hàng hoạt động hóa học

- hỗn hợp axit phản ứng buộc phải là axit loãng

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 ↑

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2 ↑

Cu + HCl → ko phản ứng

d) Kim không tan nội địa (từ Mg về bên sau) đẩy sắt kẽm kim loại đứng sau thoát ra khỏi dung dịch muối.

- Kim loại của đơn hóa học phải đứng trước sắt kẽm kim loại của hợp hóa học (xét trong vị trí của dãy hoạt động hóa học)

- Kim loại của đơn chất phải bắt đầu từ Mg trở trong tương lai (tức là: Mg, Al, Zn…)

Mg + FeCl2 → MgCl2 + sắt ↓

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag ↓

4. Giải bài xích tập về dãy vận động hóa học tập của kim loại

Câu 1. Dãy những kim một số loại nào tiếp sau đây được thu xếp đúng theo chiều HĐHH tăng vọt ?

a) K, Mg, Cu, Al, Zn, Fe

b) Fe, Cu, K, Mg, Al, Zn

c) Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K

d) Zn, K, Mg, Cu, Al, Fe

e) Mg, K, Cu, Al, Fe

Bài làm:

Đáp án đúng: C

Câu 2. Viết các PTHH:

a) Điều chế CuSO4 tự Cu.

b) Điều chế MgCl2 từ mỗi hóa học sau: Mg, MgSO4, MgO, MgCO3.

(Các hoá chất quan trọng coi như bao gồm đủ).

Bài làm:

a) Điều chế CuSO4 từ Cu:

2Cu + O2 (t°) → 2CuO

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

Cu + 2H2SO4 đặc, nóng → CuSO4 + SO2 ↑ + 2H2O

b) Điều chế MgCl2

Từ Mg:

Mg + 2НСl → MgCl2 + H2 ↑

Mg + FeCl2 → MgCl2 + Fe

Từ MgSO4:

MgSO4 + BaCl2 → MgCl2 + BaSO4 ↓

Từ MgO:

MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O

Từ MgCO3:

MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2 ↑ + H2O

Câu 3. Hãy cho biết thêm hiện tượng xẩy ra khi cho

a) Kẽm vào dd đồng clorua

b) Đồng vào dd bạc nitrat

c) Kẽm vào dd magie clorua

d) Nhôm vào dd đồng clorua

Viết những PTHH xảy ra, nếu như có

Bài làm:

a) Kẽm vào dd đồng clorua: tất cả chất rắn red color bám vào mặt phẳng Zn, đồng thời màu xanh của dd CuSO4 nhạt dần.

Zn+ CuCl2 → ZnCl2 + Cu

b) Đồng vào dd bạc tình nitrat: có chất răn màu xám dính vào bề mặt Cu, hỗn hợp từ ko màu chuyển sang màu xanh và đậm dần.

Cu + 2AgNO3 → Cu( NO3)2 + 2Ag ↓

c) Kẽm vào dd magie clorua: không tồn tại hiện tượng vì kẽm lép vế Mg trong hàng HDDHH của kim loại nên không đẩy được Mg ra khỏi dd muối.

d) Nhôm vào dd đồng clorua: bao gồm chất rắn red color bám ngoài mặt phẳng Al, greed color của dd nhạt dần.

2Al + 3CuCl2 → 2AlCl3 + 3Cu

Câu 4.

Xem thêm: Dựa Vào Bài Thơ Bếp Lửa Hay Đóng Vai Người Cháu Kể Lại Câu Chuyện Về Bà

 Cho 10,5 gam hỗn hợp 2 kim loại Cu, Zn vào dd H2SO4 loãng dư, tín đồ ta chiếm được 2,24 lít khí (ở đktc).