Khử hoàn toàn m gam oxit MxOy buộc phải vừa đủ 17,92 lít khí co (đktc), chiếm được a gam sắt kẽm kim loại M. Hoà tan hết a gam M bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư), thu được 20,16 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, làm việc đktc). Oxit MxOy là


+) nO = nCO

+) quan sát vào đáp án thấy số oxi hóa cao nhất của Fe, Cr là +3

Bảo toàn e => nM

$ o dfracn_Mn_O$ → CTPT


nO = nCO = 0,8 mol ; $n_SO_2 = 0,9,mol$

Nhìn vào đáp án thấy số oxi hóa tối đa của Fe, Cr là +3


*

→ $n_M, = dfrac0,9.23 = 0,6,mol$

$ o dfracn_Mn_O = dfrac0,60,8 = dfrac34$ →MxOy là Fe3O4


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho phương trình hóa học của phản nghịch ứng: 2Cr + 3Sn2+ $xrightarrow$ 2Cr3+ + 3Sn↓.

Bạn đang xem: Khử hoàn toàn m gam oxit mxoy cần vừa đủ 17 92

Nhận xét nào tiếp sau đây về bội nghịch ứng trên là đúng?


Cho biết các phản ứng xẩy ra sau :

2FeBr2 + Br2 $xrightarrow$ 2FeBr3

2NaBr + Cl2 $xrightarrow$ 2NaCl + Br2

Phát biểu đúng là:


Cho các cặp lão hóa - khử được bố trí theo đồ vật tự tăng cao tính oxi hóa của những ion kim loại: Al3+/Al; Fe2+/Fe; Sn2+/Sn; Cu2+/Cu. Tiến hành các thử nghiệm sau:

(a) mang lại sắt vào dung dịch đồng(II) sunfat.

(b) mang đến đồng vào dung dịch nhôm sunfat.

(c) cho thiếc vào hỗn hợp đồng(II) sunfat.

(d) cho thiếc vào hỗn hợp sắt(II) sunfat.

Trong các thí nghiệm trên, mọi thí nghiệm có xảy ra phản ứng là


X là kim loại phản ứng được với hỗn hợp H2SO4 loãng, Y là kim loại công dụng được với hỗn hợp Fe(NO3)3. Hai kim loại X, Y theo thứ tự là (biết đồ vật tự trong dãy vắt điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag


Dãy gồm những kim một số loại đều tác dụng được với dung dịch HCl tuy nhiên không công dụng với dung dịch HNO3 đặc, nguội là:


Cho bột sắt vào dung dịch gồm AgNO3 và Cu(NO3)2. Sau thời điểm các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X tất cả hai muối bột và hóa học rắn Y có hai kim loại. Nhị muối vào X và hai kim loại trong Y theo thứ tự là:


Cho lếu hợp bao gồm Fe và Mg vào hỗn hợp AgNO3, khi các phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được hỗn hợp X (gồm nhị muối) và hóa học rắn Y (gồm hai kim loại). Hai muối vào X là


Kim nhiều loại M làm phản ứng được với: hỗn hợp HCl, hỗn hợp Cu(NO3)2, dung dịch HNO3 (đặc, nguội). Kim loại M là


Cho hỗn hợp bột Al, fe vào dung dịch chứa Cu(NO3)2 cùng AgNO3. Sau khoản thời gian các phản bội ứng xảy ra hoàn toàn, thu được tất cả hổn hợp rắn gồm ba kim loại là:


Cho sắt kẽm kim loại M bội phản ứng với Cl2, thu được muối X. đến M tác dụng với dung dịch HCl, thu được muối Y. đến Cl2 chức năng với hỗn hợp muối Y thu được muối X. Sắt kẽm kim loại M là


Cho khí co (dư) đi vào ống sứ nung lạnh đựng tất cả hổn hợp X bao gồm Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu được chất rắn Y. đến Y vào dung dịch NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy sót lại phần ko tan Z. Mang sử các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Phần ko tan Z gồm


Dãy gồm những kim các loại được pha trộn trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng tan của chúng là:


Cho sơ đồ gia dụng phản ứng: Al2(SO4)3 → X → Y→ Al.

Trong sơ vật dụng trên, mỗi mũi tên là 1 trong những phản ứng, các chất X, Y thứu tự là đa số chất nào sau đây?


Có 4 hỗn hợp riêng biệt: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3. Nhúng vào mỗi hỗn hợp một thanh Ni. Số ngôi trường hợp lộ diện ăn mòn năng lượng điện hoá là


Đốt cháy trọn vẹn 7,2 gam kim loại M (có hoá trị hai không đổi trong hòa hợp chất) trong hỗn hợp khí Cl2 cùng O2. Sau làm phản ứng nhận được 23,0 gam chất rắn cùng thể tích hỗn hợp khí đã phản ứng là 5,6 lít (ở đktc). Sắt kẽm kim loại M là


Cho 7,84 lít các thành phần hỗn hợp khí X (đktc) có Cl2 và O2 làm phản ứng toàn vẹn với 11,1 gam hỗn hợp Y tất cả Mg với Al, thu được 30,1 gam các thành phần hỗn hợp Z. Phần trăm cân nặng của Al vào Y là


Hòa tan tất cả hổn hợp X bao gồm 11,2 gam Fe và 2,4 gam Mg bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được dung dịch Y. Mang lại dung dịch NaOH dư vào Y thu được kết tủa Z. Nung Z trong bầu không khí đến cân nặng không đổi, thu được m gam hóa học rắn. Biết những phản ứng đều xẩy ra hoàn toàn. Quý giá của m là


Cho 12 gam hợp kim của bạc bẽo vào hỗn hợp HNO3 loãng (dư), đun nóng mang đến phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch gồm 8,5 gam AgNO3. Phần trăm khối lượng của tệ bạc trong mẫu kim loại tổng hợp là


Cho 2,8 gam tất cả hổn hợp X tất cả Cu và Ag phản bội ứng trọn vẹn với hỗn hợp HNO3 dư, nhận được 0,04 mol NO2 (sản phẩm khử nhất của N+5 ) với dung dịch cất m gam muối. Quý giá của m là


Hoà tan trọn vẹn 12,42 gam Al bởi dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch X cùng 1,344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y có 2 khí là N2O cùng N2. Tỉ khối của tất cả hổn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Cô cạn hỗn hợp X, nhận được m gam chất rắn khan. Quý hiếm của m là


Cho 2,24 gam bột fe vào 200 ml dung dịch đựng hỗn hợp có AgNO3 0,1M cùng Cu(NO3)2 0,5M. Sau thời điểm các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X với m gam chất rắn Y. Quý hiếm của m là


Cho một lượng bột Zn vào hỗn hợp X gồm FeCl2 và CuCl2. Cân nặng chất rắn sau khoản thời gian các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn nhỏ tuổi hơn trọng lượng bột Zn ban đầu là 0,5 gam. Cô cạn phần dung dịch sau bội nghịch ứng nhận được 13,6 gam muối khan. Tổng trọng lượng các muối bột trong X là


Cho m gam bột Cu vào 400 ml hỗn hợp AgNO3 0,2M, sau một thời gian phản ứng nhận được 7,76 gam tất cả hổn hợp chất rắn X với dung dịch Y. Lọc bóc tách X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 10,53 gam hóa học rắn Z. Cực hiếm của m là


Cho V lít tất cả hổn hợp khí (ở đktc) bao gồm CO cùng H2 bội nghịch ứng với cùng một lượng dư hỗn hợp rắn bao gồm CuO và Fe3O4 nung nóng. Sau khoản thời gian các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn hòa hợp rắn bớt 0,32 gam. Quý hiếm của V là


Khử trọn vẹn m gam oxit MxOy đề nghị vừa đầy đủ 17,92 lít khí co (đktc), chiếm được a gam sắt kẽm kim loại M. Hoà tan hết a gam M bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư), thu được 20,16 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, nghỉ ngơi đktc). Oxit MxOy là


Cho khá nước trải qua than rét đỏ, nhận được 15,68 lít tất cả hổn hợp khí X (đktc) bao gồm CO, CO2 cùng H2. Cho cục bộ X tính năng hết cùng với CuO (dư) nung nóng, thu được hỗn hợp chất rắn Y. Hoà tan toàn bộ Y bằng dung dịch HNO3 (loãng, dư) được 8,96 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, ngơi nghỉ đktc). Xác suất thể tích khí co trong X là


Cho 6 sắt kẽm kim loại sau: Na, Ba, Fe, Ag, Mg, Al theo thứ tự vào dung dịch CuSO4 dư. Số trường hợp thu được chất thành phầm là kết tủa sau phản bội ứng là


Sự ăn uống mòn sắt kẽm kim loại là sự phá hủy kim một số loại hoặc kim loại tổng hợp do chức năng của những chất trong môi trường thiên nhiên xung quanh. Đó là một quá trình hóa học tập hoặc quy trình điện hóa trong đó kim các loại bị oxi hóa thành ion dương.

M → Mn+ + ne

Có hai dạng ăn uống mòn kim loại là ăn mòn hóa học và bào mòn điện hóa học:

- Ăn mòn hóa học là quá trình oxi hóa - khử, trong các số ấy các electron của kim loại được đưa trực tiếp đến các chất trong môi trường.

- Ăn mòn năng lượng điện hóa học là quá trình oxi hóa - khử, trong những số đó kim các loại bị bào mòn do tác dụng của dung dịch hóa học điện li và làm cho dòng electron chuyển dịch từ rất âm mang đến cực dương.

Thí nghiệm 1: triển khai thí nghiệm theo các bước sau:

cách 1: Rót dung dịch H2SO4 loãng vào cốc thủy tinh.

cách 2: Nhúng thanh kẽm với thanh đồng (không tiếp xúc nhau) vào cốc đựng dung dịch H2SO4 loãng.

bước 3: Nối thanh kẽm với thanh đồng bởi dây dẫn (có mắc tiếp liền với một điện kế).

Thí nghiệm 2: Để 3 thanh phù hợp kim: Cu-Fe (1); Fe-C (2); Fe-Zn (3) trong không gian ẩm.

Xem thêm: Bộ Tài Liệu Bồi Dưỡng Thường Xuyên Cán Bộ Quản Lý Cơ Sở, Bộ Tài Liệu Bồi Dưỡng Thường Xuyên Giáo Viên


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực tuyến số 240/GP – BTTTT vày Bộ tin tức và Truyền thông.