Khi học tập về đặc điểm của một chất khí làm sao đó, thắc mắc được đặt ra là làm nuốm nào để biết được chất khí đó nặng hay khối lượng nhẹ hơn khí Oxi O2 , khí Hidro H2 , hay là không khí.Bạn vẫn xem: cân nặng mol của ko khí

Vậy tỉ khối của hóa học khí là gì? công thức tỉ khối của hóa học khí như thế nào? làm sao tính được tỉ khối của khí, các thành phần hỗn hợp khí so với Hidro (H2) tuyệt so cùng với Oxi (O2), Heli (He) với không khí, toàn bộ sẽ được câu trả lời qua bài viết này.

Bạn đang xem: Khối lượng mol không khí

I. Tỉ khối của hóa học khí là gì?

 Khái niệm tỉ khối của chất khí: 

- Tỉ khối là quan niệm chỉ áp dụng cho hóa học khí.

- Để biết khí A nặng trĩu hay nhẹ nhàng hơn khí B bao nhiêu lần, ta so sánh cân nặng mol của khí A (MA) với khối lượng mol của khí B (MB).

• Công thức tính tỉ khối của hóa học khí:

- vào đó: 

*

: tỉ khối của khí A đối với khí B

 MA: trọng lượng mol của khí A

 MB: cân nặng mol của khí B

- Tỉ khối là công thức khẳng định phân tử khối của chất khí A so với hóa học khí B xem chất A nặng trĩu hay khối lượng nhẹ hơn chất B từng nào lần.

II. Khí A nặng nề hay nhẹ hơn khí B?

• Để biết khí A nặng nề hay nhẹ nhàng hơn khí B bao nhiêu lần, ta so sánh khối lượng mol của khí A với cân nặng mol của khí B.

 - bí quyết tính tỉ khối của khí A đối với khí B: 

• Hoặc ngược lại, để biết khí B nặng trĩu hay nhẹ hơn A từng nào lần, ta so sánh cân nặng mol của khí B đối với khí A:

 - phương pháp tính tỉ khối của khí B so với khí A:

*

• Ví dụ: Muốn biết khí Oxi O2 nặng hay nhẹ hơn Hidro H2 bao nhiêu lần?

- Ta tính tỉ khối của Oxi (O2) so với Hidro (H2) : 

*

⇒ Vậy khí oxi nặng rộng khí hidro 16 lần.

III. Khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?

• Thực tế, trong bầu không khí là hỗn hợp nhiều khí, mặc dù nhiên, để đơn giản ta xem đựng 80% khí nito với 20% khí oxi. Khối lượng mol của không khí (tức là một trong những mol ko khí) được xem bằng khối lượng của 0,8 mol khí nito + 0,2 mol khí oxi:

 Mkk = (28 x 0,8) + (32 x 0,2) ≈ 29 (g/mol).

• Vậy để tìm hiểu khí A nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần ta so sánh trọng lượng mol của khí A với cân nặng mol của không khí (=29g/mol)

 - Công thức tính tỉ khối của khí A so với ko khí:

*

• Ví dụ: Khí hidro dịu hay nhẹ hơn không khí từng nào lần?

- Ta tính tỉ khối của Hidro (H2) so với không khí:


*

⇒ Vậy khí hidro khối lượng nhẹ hơn không khí 0,069 lần (hay không khí nặng hơn khí hidro 14,49 lần).

IV. Cách tính tỉ khối của hóa học khí

1. Cách tính tỉ khối so với Hidro (H2).

- Tỉ khối của khí A so với Hidro (H2) tính theo công thức: 

2. Phương pháp tính tỉ khối đối với Heli (He).

- Tỉ khối của khí A đối với Heli (He) tính theo công thức:

3. Phương pháp tính tỉ khối đối với Oxi (O2).

- Tỉ khối của khí A so với Oxi (O2) tính theo công thức:

- Tỉ khối của khí A so với không khí tính theo công thức:

5. Phương pháp tính tỉ khối của hỗn hợp khí

- Tỉ khối của HỖN HỢP khí A so với KHÍ B tính theo công thức:

V. Bài bác tập áp dụng cách tính tỉ khối của chất khí

Bài 1 trang 69 SGK hoá 8: Có đa số khí sau: N2 , O2 ,Cl2 , teo , SO2.

Hãy đến biết:

a) Những khí nào nặng hay nhẹ nhàng hơn khí hiđro bao nhiêu lần?

b) Những khí nào nặng rộng hay nhẹ nhàng hơn không khí từng nào lần?

* giải mã bài 1 trang 69 SGK hoá 8:

a) Nhận xét : trong số các khí thì khí hiđro là nhẹ nhất mH2= 2g vì vậy toàn bộ các khí hồ hết nặng hơn khí hiđro. Ta có:

 dN2/H2 = 28 : 2 = 14 lần.

 dO2/H2 = 32 : 2 = 16 lần.

 dCl2/H2 = 71 : 2 = 35,5 lần.

 dCO/H2 = 28 : 2 = 14 lần.

 dSO2/H2 = 64 : 2 = 32 lần.

b) dN2/kk = 28/29 ≈ 0,965 (Nitơ nhẹ hơn không khí và bằng 0,965 lần ko khí)

 dO2/kk = 32/29 ≈ 1,10 (Oxi nặng rộng không khí 1,103 lần)

 dCl2/kk = 71/29 ≈ 2,448 (clo nặng rộng không khí 2,448 lần)

 dCO/kk = 28/29 ≈ 0,965 (CO nhẹ nhàng hơn không khí và bởi 0,965 lần ko khí)

 dSO2/kk = 64/29 ≈ 2, 207 (SO2 nặng rộng không khí 2,207 lần).

Bài 2 trang 69 SGK hoá 8: Hãy tìm khối lượng mol của rất nhiều khí:

a) Có tỉ khối đối với oxi là: 1,375 ; 0,0625.

b) Có tỉ khối so với không khí là: 2,207; 1,172.

* giải thuật bài 2 trang 69 SGK hoá 8:

- khối lượng mol của không ít khí cho:

a) 
 ⇒ Mx = 1,375.32 = 44(g/mol)

 
 ⇒ MY = 0,0625.32= 2(g/mol)

b) 

a) Đặt bình ngửa (miệng bình hướng lên trời) thu được đều khí có tỉ khối so với không khí to hơn 1

- Khí clo nặng rộng không khí 2,45 lần

- Khí cacbon đioxit nặng hơn không khí 1,52 lần

b) Đặt úp bình (miệng bình phía xuống đất) thu được hồ hết khí còn sót lại có tỉ khối so với không khí nhỏ dại hơn 1:

- Khí hiđro nhẹ nhàng hơn không khí và bằng 0,07 lần ko khí

- Khí metan CH4 nhẹ hơn không khí và bởi 0,55 lần ko khí.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Co File Nghe Violet

Hy vọng với nội dung bài viết về tỉ khối khí, công thức và cách tính tỉ khối của hóa học khí, các thành phần hỗn hợp khí so với Oxi, Hidro ở trên giúp ích cho các em. đa số góp ý và thắc mắc các em phấn kích để lại bình phương pháp dưới nội dung bài viết để Hay học Hỏi ghi nhận với hỗ trợ, chúc các em học hành tốt.