- Chọn bài xích -Công thức, cách tính số mol lúc biết số nguyên tử, phân tử và ngược lại cực hay, bỏ ra tiếtCông thức, cách tính số mol khi biết khối lượng và ngược lại cực hay, bỏ ra tiếtCông thức, phương pháp tính số mol khi biết thể tích khí ngơi nghỉ đktc và ngược lại cực hay, bỏ ra tiếtCách giải bài xích tập về tỉ khối của hóa học khí rất hay, bỏ ra tiếtCách tính thành phần tỷ lệ theo trọng lượng của những nguyên tố vào hợp chất cực hay, đưa ra tiếtCách xác định công thức hóa học của phù hợp chất khi biết thành phần các nguyên tố cực hayCách giải bài xích tập tính theo phương trình hóa học rất hay, đưa ra tiếtCách giải bài bác tập Hóa gồm chất dư trong phản bội ứng cực hay, chi tiếtCách giải bài tập tính năng suất phản ứng cực hay, bỏ ra tiết

Mục lục


Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: trên đây

A. Lý thuyết & phương pháp giải

Một số lý thuyết cần thay vững:

Khối lượng mol

– cân nặng mol (kí hiệu là M) của một chất là trọng lượng tính bởi gam của N nguyên tử hoặc phân tử hóa học đó.

Bạn đang xem: Khối lượng mol của hcl

– trọng lượng mol nguyên tử tốt phân tử của một chất tất cả cùng số trị cùng với nguyên tử khối hoặc phân tử khối của chất đó.

Ví dụ:

– trọng lượng mol nguyên tử Hiđro là: MH = 1 gam/mol.

– cân nặng mol của phân tử H2 là: MH2 = 1.2 = 2 gam/mol.

– trọng lượng mol phân tử H2O : MH2O = 1.2 + 16 =18 gam/mol.

Công thức:

Công thức tính số mol khi biết trọng lượng chất: n =

*
(mol).

Công thức tính khối lượng chất lúc biết số mol: m = n.M (gam).

Trong đó:

+ n: số mol của chất (đơn vị: mol).

+ m: khối lượng chất (đơn vị: gam)

+ M: trọng lượng mol của chất (đơn vị: gam/mol)

B. Lấy một ví dụ minh họa

Ví dụ 1: đem 1 mol mỗi mẫu những chất sau: H2O, HCl, Fe2O3. Mẫu hóa học có cân nặng lớn duy nhất là hóa học nào?

Hướng dẫn giải:

Vì thuộc lấy 1 mol chất phải chất có cân nặng lớn độc nhất vô nhị cũng là hóa học có trọng lượng mol to nhất

Khối lượng mol của H2O là: MH2O = 2.1 + 16 = 18 g/mol

Khối lượng mol của HCl là: MHCl = 1 + 35,5 = 36,5 g/mol

Khối lượng mol của Fe2O3 là MFe2O3 = 56.2 + 16.3 = 160 g/mol

=> chất có cân nặng mol lớn nhất là Fe2O3.

Vậy khi lấy 1 mol mỗi chủng loại thì Fe2O3 cho trọng lượng lớn nhất.

Xem thêm: Phân Tích Hình Ảnh Người Lái Đò Sông Đà (20 Mẫu), Phân Tích Hình Tượng Người Lái Đò Trong Tùy Bút


Ví dụ 2: Tính cân nặng của 12.1023 nguyên tử nhôm?

Hướng dẫn giải:

Số mol nguyên tử gồm trong 12.1023 nguyên tử nhôm là:

nAl = A/N =

*
= 2 mol

Khối lượng của 12.1023 nguyên tử nhôm là:

mAl = n.MAl = 2.27 = 54 gam.

Ví dụ 3: Tính trọng lượng nước mà trong các số ấy có số phân tử nước thông qua số phân tử NaOH có trong 20g NaOH?