Mol là một trong bảy đối kháng vị tính toán cơ bản của hệ thống đo lường và thống kê quốc tế SI, được sử dụng rộng thoải mái trên toàn cầm giới. Mol là thuật ngữ được nhắc những trong nghành nghề hóa học. Vậy hãy cùng cửa hàng chúng tôi tìm đọc Mol là gì? trọng lượng mol là gì? Đơn vị, công thức tính khối lượng mol thế nào trong nội dung bài viết sau:

Mol là gì?

Mol tuyệt còn được viết là Mole là 1 đơn vị thống kê giám sát được sử dụng trong nghành Hóa học sử dụng cho các hạt vi mô, mol sử dụng để diễn đạt lượng chất gồm chứa 6.02214129(27)×1023 số hạt đơn vị của nguyên tử hoặc phân tử hóa học nào đó đó.

Số 6.02214129(27)× 1023 còn được gọi là hằng số Avogadro (ký hiệu N