Bài viết sau đây sẽ trình làng công thức tính thể tích khối lập phương, cách làm tính diện tích hình lập phương, mời chúng ta tham khảo.

Bạn đang xem: Khối lập phương 6 mặt

Bạn đã xem: Lập phương là gì

Công thức của hình lập phương

Công thức tính diện tích hình lập phươngCông thức tính thể tích khối lập phương

Hình lập phương là gì?

Hình lập phương là khối hình có tất cả 8 đỉnh cùng với 6 mặt các là hình vuông bằng nhau, 12 cạnh tất cả chiều dài bởi nhau.

Hình lập phương cũng là hình khối lục diện vuông, hình vỏ hộp chữ nhật có những cạnh bằng nhau, hoặc hình khối phương diện thoi vuông.

Lưu ý:

Đường chéo cánh các mặt bên của khối tất cả độ dài bằng nhau.Đường chéo của hình khối cũng dài bằng nhau.6 khía cạnh phẳng đối xứng bởi nhauCó 12 cạnh bằng nhau

Chúng ta có hình lập phương bao gồm độ dài những cạnh là a như sau:

Công thức tính diện tích hình lập phương

Tính diện tích s toàn phần của hình lập phương

Stp=6.a²

Công thức tính diện tích s xung xung quanh hình lập phương

Sxq = 4. A²

a: các cạnh của hình lập phương.

Trả lời:

Gọi a là chiều dài các cạnh của hình lập phương.

Áp dụng theo phương pháp tính diện tích s hình lập phương, ta có:

Stp = 6a² = 6 x (4)² = 6 x 16 = 96 cm2

Sxq = 4a² = 4 x (4)² = 4 x 16 = 64 cm2

Công thức tính thể tích khối lập phương


*

Công thức tính độ lâu năm đường chéo hình lập phương


*

Công thức tính độ nhiều năm đường chéo cánh các mặt mặt của hình lập phương


*

Công thức tính chu vi hình lập phương

P= 12.a

Trong đó:

S là diện tích hình lập phương.V là thể tích khối lập phương.P là chu vi hình lập phươnga là độ dài các cạnh hình lập phương.D là đường chéo khối lập phương.d là đường chéo các phương diện bên.

Bài toán về tính thể tích khối lập phương: 

Bài 1: 

Một hình lập phương A có diện tích s toàn phần là 384 cm². Hỏi hình lập phương đó hoàn toàn có thể tích bao nhiêu?

Bài giải:

Diện tích một khía cạnh của hình lập phương là: 384 : 6 = 64 cm²

Độ nhiều năm cạnh của hình lập phương là 8cm bởi 64 = 8 x 8.

Xem thêm: Sách Giáo Khoa Toán Lớp 4 Trang 75 Luyện Tập Chung, Bài 1, 2, 3, 4, 5 Trang 75 Sgk Toán 4

Vậy, thể tích của hình lập phương là 8 x 8 x 8 = 5126 cm³

Bài 2: 

Giải:

Tổng thể tích của lượng nước gồm trong bể với thể tích khối lập phương là: 250 x 10 = 2500 cm³

Thể tích của khối lập phương là: 10 x 10 x 10 = 1000cm³

Thể tích lượng nước tất cả trong bể là: 2500 – 1000 = 1500cm³

Chiều cao mực nước là: 1500 : 250 = 6cm

Mong rằng bài viết này đang giúp chúng ta biết thêm kỹ năng về hình lập phương. Bookmark bài viết và mở ra khi bạn cần nhé.