C. trong phân tử N2, mỗi nguyên tử Nitơ còn một cặp electron không tham gia chế tạo ra liên kết

D. trong phân tử N2 có link ba bền


Hóa học, một nhánh của công nghệ tự nhiên, là ngành phân tích về thành phần, cấu trúc, tính chất, và sự thay đổi của vật chất.Hóa học nói về các nguyên tố, hợp chất, nguyên tử, phân tử, và những phản ứng hóa học xảy ra trong số những thành phần đó.Hóa học nhiều lúc được điện thoại tư vấn là "khoa học tập trung tâm" bởi vì nó là mong nối các ngành khoa học tự nhiên khác như vật lý học, địa hóa học học với sinh học.

Lớp 11 - Năm đồ vật hai ở cung cấp trung học phổ thông, gần đến năm cuối cấp yêu cầu học tập là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhất. Nghe nhiều đến kim chỉ nan sau này rồi học đại học. Ôi thỉnh thoảng thật là sợ, hoang mang lo lắng nhưng các em hãy từ tin cùng tìm dần dần điều mà mình muốn là sau này nhé!

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi và kiểm traAppCông nghệ thông tinReview sáchGiải tríĐoc truyện onlineRead novel EnglishTổng phù hợp mã sút giá