Như các bạn đã biết, hàm VLOOKUP với hàm IF trong Excel là nhì hàm có giá trị không giống nhau. Hàm VLOOKUP là một hàm dùng làm tra cứu hiệu quả trả về theo sản phẩm dọc. Vậy, làm thế nào để hàm IF kết hợp với hàm VLOOKUPchuẩn? nội dung bài viết này sẽ vấn đáp cho các bạn và góp bạnhọc Excelhiệu trái hơn.

Bạn đang xem: Kết hợp hàm if và vlookup

1. Hàm IF vào Excel là gì?

Hàm IF vào excel hay được thực hiện với mục đích kiếm những giá trị thỏa mãn nhu cầu điều kiện được đến trước trong chuỗi. Trong trường phù hợp nếu thỏa mãn nhu cầu điều khiếu nại thì hàm trả về giá trị TRUE không hàm trả về giá trị FALSE

Cú pháp hàm IF trong excel:

=IF(logical_test, , )

Trong đó:

- logical_test: đk được đưa ra

- value_if_true: nếu thỏa mãn nhu cầu điều khiếu nại sẽ chỉ ra giá trị này

- value_if_false: không thỏa mãn nhu cầu điều kiện sẽ chỉ ra giá trị này

Bạn cũng hoàn toàn có thể hiểu như sau:

=IF (điều kiện, quý giá 1, giá trị 2)

Nếu như vừa lòng “điều kiện” thì kết quả hàm trả về là “giá trị 1”, trái lại trả về “giá trị 2.

Ví dụ:

*

Cách sử dụng hàm If

Trong đó: C2 là địa chỉ ô của điểm cần xét, trường hợp điểm to hơn 8 thì sẽ hiện cực hiếm “Giỏi”, còn lại là “Khá”. Chú ý vì giỏi, khá là chữ bởi vì vậy cần được cho vào ngoặc kép trường hợp không sẽ bị báo lỗi.

*

Kết quả khi sử dụng hàm If

2. Hàm Vlookup trong Excel

Hàn vloolup mang tên gọi là hàm dò tìm giá trị, được thực hiện trong trường vừa lòng 2 bảng,bảng 1 đề xuất dò tìm giá chỉ trị, bảng 2 là bảng đựng giá trị chuẩn. Xem xét hàm Vlookup là hàm dò tìm kiếm theo cột không giống với Hlookup là dò tìm giá trị theo hàng.

Cú pháp

=Vlookup(lookup_value, table_array, col_index_num,

Trong đó:

-lookup_value: giá chỉ trị dùng làm dò tìm

-table_array: Bảng quý hiếm dò

-col_index_num: Là sản phẩm công nghệ tự cột yêu cầu lấy dữ liệu trên bảng giá trị dò.

-range_lookup: Là phạm vi tra cứu kiếm giá chỉ trị. TRUE tương tự với số 1 (dò tìm tương đối), FALSE tương đương với 0 (dò tìm tuyệt đối).

Ví dụ: Bảng điểm thi đh của các học viên thuộc các khối thi khác nhau. Bảng một là danh sách các học viên và điểm thi, bảng 2 là điểm chuẩn. Yêu cầu dò tìm cực hiếm từ bảng 2 để điền tin tức vào bảng 1 những học viên đỗ.

=> Cú pháp:=VLOOKUP(D6,$D$17:$E$20,2,0)

Trong đó:

- D6: ô đựng giá trị yêu cầu tìm sinh sống bảng 1(ô trước tiên ở bảng 1 cất giá trị tương đương với quý hiếm ô thứ nhất ở bảng 2).

-$D$17:$E$20: phạm vi ô cất bảng 2

- 2: máy tự cột bước đầu cần rước ở bảng 1 nhằm dò

- 0: dò tìm xuất xắc đối

*

Hàm Vlookup

*

Kết trái khi áp dụng hàm Vlookup

3. Công thức hàm IF kết hợp với hàmVLOOKUP

Hàm VLOOKUP trong EXcel là một trong hàm có tác dụng tra cứu theo mặt hàng dọc cho tới khi tìm thấy tác dụng tra cứu vớt khớp. Còn hàm IF triển khai kiểm tra lô ghích và trả về một giá trị cho công dụng TRUE và quý giá khác cho kết quả FALSE.

Cú pháp:

=If(Vlookup(lookuo_value, table_array, col, index_num, )

Trong đó:

- Lookup value: Giá trị này đề cập mang lại giá trị ô hoặc văn phiên bản mà chúng ta đang search kiếm.

- Table_ array: xác định phạm vi ô hoặc vùng tài liệu mà họ muốn tra cứu kiếm giá bán trị.

- Col_index_number: số cột mà bọn họ muốn trả về giá bán trị.

- Range_lookup: tham số này là True hoặc False, nhận hiệu quả khớp đúng mực hoặc dữ liệu tương tự.

4. Những trường hợpsử dụng hàm IF kết hợp với hàmVLOOKUP

Hàm VLOOKUP kết phù hợp với hàm IF tất cả 3 trường hợp bắt buộc chú ý, rõ ràng như sau:

+ Trường đúng theo 1: dùng làm so sánh hiệu quả VLOOKUP,

+ Trường vừa lòng 2: xử lý lỗi

+ Trường hợp 3: góp tra cứu dựa vào hai giá chỉ trị.

Lưu ý: Để sử dụng các hàm IF và VLOOKUP cùng nhau, bạn nên lồng hàm VLOOKUP phía bên trong hàm IF.

5. Chế tạo cú pháp mang lại hàm VLOOKUP

- xác minh giá trị bạn muốn tra cứu

- xác định dải ô cất giá trị bạn muốn tra cứu. ( lưu lại ý: giá trị tra cứu luôn luôn nằm sinh sống cột đầu tiên của dải ô để hàm VLOOKUP mới trả về giá bán trị đúng chuẩn )

- Số cột chứa giá trị trả về vào dải ô. Hoặc hoàn toàn có thể chỉ định TRUE nếu kết quả khớp tương đối hoặc FALSE với cùng 1 kết quả chính xác ở quý hiếm trả về. Tuy vậy nếu không chỉ định bất kể giá trị như thế nào thì Excel đã mặc định là TRUE hoặc hiệu quả trả về tương đối

Sau khi xác định được các giá trị ta tổng hòa hợp lại theo công thức hàm VLOOKUP như sau:

= VLOOKUP (giá trị tra cứu, dải ô cất giá trị tra cứu, số cột vào dải ô cất giá trị trả về, hiệu quả khớp dao động (TRUE) hoặc kết quả khớp đúng mực (FALSE)).

6. Ví dụ về sự phối kết hợp của IF kết hợp với hàmVLOOKUP

Ví dụ 1: Hàm VLOOKUP kết phù hợp với hàm IF để đối chiếu giá trị

Có lấy ví dụ như sau: thực hiện hàm VLOOKUP kết hợp với hàm IF

Mô tả: phụ thuộc vào cột dữ liệu có trong số ô A1: B6, hãy mày mò xem thương hiệu được kể trong ô D2 tất cả phần thưởng dựa vào doanh số lớn hơn 2500$ giỏi không?

Các bước thực hiện:

- bước 1: Kích loài chuột vào showroom ô E2

- bước 2: Áp dụng vào hàm ta nhấn đượccông thức tính:=IF(VLOOKUP(D2,A2:B6,2,FALSE)>2500,“Yes”,“No”)

- bước 3: dìm Enter được công dụng trả về như hình phía bên dưới

*
Hàm VLOOKUP kết hợp với hàm IF để so sánh giá trị

Ví dụ 2: Hàm VLOOKUP kết hợp với hàm IF để xử lý lỗi

Yêu cầu: thực hiện hàm VLOOKUP kết phù hợp với hàm IF để tìm ra những lỗi

Mô tả:

- cách 1: Gán cực hiếm Jason Williams cho ô D2.

- bước 2: Để tra cứu doanh số, hãy gán công thức: =VLOOKUP(D2,A2:B6,2,FALSE) cho ô E2.

Khi thực hiện ngừng sẽ trả về lỗi #N/A. Có nghĩa là tên Jason Williams không tồn tại trong các ô A2:A6.

Vì vậy, để cách xử lý lỗi này, ta thực hiện bằng cách lồng hàm VLOOKUP với ISNA vào phía bên trong hàm IF.

- bước 1: Kích loài chuột vào ô E2

- bước 2: Nhập công thức: =IF(ISNA(VLOOKUP(D2,A2:B6,2,FALSE)), “Name not found”, VLOOKUP(D2,A2:B6,2,FALSE)) vào ô E2.

- cách 3: thừa nhận Enter được công dụng trả về như hình dưới

*
Hàm VLOOKUP kết phù hợp với hàm IF để giải pháp xử lý lỗi

Cách làm cho này đã trả lại tên không tìm thấy. Sử dụng hàm ISNA để giúp kiểm tra xem kết quả của VLOOKUP bao gồm phải bị lỗi #N/A hay là không và triển khai điều khiếu nại IF tương ứng. Bạn có thể đặt tin nhắn văn bản khác hoặc thậm chí là một 0 hoặc trống ( “” ) như đầu ra.

Ví dụ 3: Hàm VLOOKUP kết phù hợp với hàm IF để tra cứu giúp hai giá trị

Xét ví dụ, các ô A1:A6 đựng giá trị mang lại các sản phẩm ở nhì hàng khác nhau.

Để tìm giá trị của thành phầm trong ô E2, bạn triển khai như sau:

- bước 1: Kích loài chuột vào ô E2.

- cách 2: Trong ô G2 nhập công thức sau: =IF(F2= “Shop 1”,VLOOKUP(E2,A2:C6,2,FALSE),VLOOKUP(E2,A2:C6,3,FALSE))

- cách 3: Ấn Enter được hiệu quả như hình dưới.

*

Hàm VLOOKUP kết hợp với hàm IF nhằm tra cứu vớt hai giá trị

Khi tiến hành cách này vẫn trả lại $ 3,50. Hàm IF kiểm soát xem quý hiếm trong ô F2 là cửa hàng 1 tuyệt 2. Theo đk này, VLOOKUP tiếp đến trả về giá tương ứng cho sản phẩm.

Ví dụ 4: Hàm Vlookup kết phù hợp với hàm IF để trả về quý hiếm TRUE/FALSE hoặc 1 với 0

Quan tiếp giáp bảng dữ liệu dau, dựa vào số lượng dánh sách hàng hóa trong kho và số lượng các loại sản phẩm & hàng hóa này, trường hợp coi con số 0 là hết hàng, to hơn 0 là còn sản phẩm thì chúng ta cũng có thể áp dụng phương pháp như sau:

= IF(VLOOKUP(E1,A2:B6,2,FLASE)>0,"Còn hàng","Hết hàng")

Công thức trên dùng để tra cứu con số của sản phẩn NHO, ví như số lượng lớn hơn 0 thì có nghĩa là "còn hàng", giả dụ không hiệu quả sẽ là "hết hàng".

*

Hàm Vlookup kết phù hợp với hàm IF để trả về quý hiếm TRUE/FALSE hoặc 1 cùng 0

7. Một số xem xét khi sử dụng hàm IF kết phù hợp với Vlookup

- Để hàm Vlookup hiển thị đúng kết quả, quý giá Lookup luôn phải bên trong cột phía bên ngoài cùng bên trái của bảng dữ liệu khi chúng ta nhập bí quyết Vlookup.

- chúng ta có thể sử dụng hàm Vlookup kết phù hợp với hàm IF nhằm sửa những lỗi trong Excel.

Xem thêm: T Trường Thcs Trần Quang Khải Quận 12, Thcs Trần Quang Khải

Trên đây, mình đã hướng dẫn chúng ta cách áp dụng hàm IF kết phù hợp với hàmVLOOKUP chuẩn chỉnh một cách cụ thể qua những ví dụ. Hi vọng rằng với lấy một ví dụ minh hoạ và lời giải cụ thể về hàm VLOOKUP chắc chắn đã giúp cho bạn hiểu được tính năng cũng như áp dụng hàm VLOOKUP tác dụng nhất.