Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt hễ trải nghiệm, phía nghiệpHoạt rượu cồn trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

*

(HClO ightarrow H^++ClO^-)

(KNO_3 ightarrow K^++NO_3^-)

(left(NH_4 ight)_2SO_4 ightarrow2NH_4^++SO_4^2-)

(NaHCO_3 ightarrow Na^++HCO^-_3left(HCO_3^-leftrightarrow H^++CO_3^2- ight))

(Na_3PO_4 ightarrow3Na^++PO_4^3-)


*

Viết phương trình điện li của những chất sau: c. Ba(NO3)2; K2CO3; KClO3 ; K2S; MgSO4, Na3PO4; BaCl2; Fe2(SO4)3; NaHS; (NH4)2SO4; KHCO3; (CH3COO)2Ba


*

Cho các chất sau : HBr,Na2s,KOH,CH3COOH,H2SO4,Ba(OH)2,Mg(OH)2AlCl3a)Phân nhiều loại chất năng lượng điện li mạnh,yếub)Viết phương trình năng lượng điện li của các chất

viết phương trình điện ly của rất nhiều chất sau :

a) các chất điện ly mạnh mẽ : Ba(NO3)2 0,10M , HNO3 0,020M , KOH 0,010M . Tính độ đậm đặc mol của từng ion vào các dung dịch trên .Bạn đang xem: Kclo3 là hóa học điện li táo tợn hay yếu

b) những chất điện ly yếu hèn : HClO , HNO2 

Bài 1.

Bạn đang xem: Kclo3 là chất điện li mạnh hay yếu

Viết biểu thức hằng số phân li axit Ka hoặc hằng số phân li bazơ Kb cho những trường vừa lòng sau :

NH

*

, NO
, HClO , CH3COO- , S2- , H2CO3 .

Bài 2. Viết công thức của các chất nhưng khi năng lượng điện li tạo thành các ion sau :

a) K+ cùng PO
b) Al3+ và NO
c) Fe3+ với SO d) K+ với MnO

e) Na+ cùng CrO f) Cu2+ và SO g) Rb+ v à Cl- h) CH3COO- với Na+.

;Bài 1 Trong số các muối sau, muối như thế nào là muối bột axit ? muối làm sao là muối trung hoà ?

(NH4)2SO4 , K2SO4 , NaHCO3 , CH3COONa , Na2HPO4 , NaHSO4 , Na2HPO3 , Na3PO4 ,NaHS, NaClO.

Bài 2. tất cả bốn hỗn hợp : Kali clorua, rượu etylic, axit axetic, kali sunfat, đều sở hữu nồng độ 0,01 mol/l. Hãy so sánh năng lực dẫn điện của các dung dịch đó. Lý giải ngắn gọn.

Bài 1. các dung dịch axit như HCl, bazơ như NaOH cùng muối như NaCl dẫn điện được, còn những dung dịch như ancol etylic, saccarozơ, glixerol không dẫn năng lượng điện là do nguyên nhân gì?

Bài 2.

Sự điện li, hóa học điện li là gì ?

Những loại chất nào là hóa học điện li ? Thế làm sao là chất điện li mạnh, chất điện li yếu ớt ?

Lấy thí dụ với viết phương trình năng lượng điện li của chúng.

Bài 3.

Viết phương trình năng lượng điện li của không ít chất sau:

a) những chất năng lượng điện li mạnh: Ba(NO3)2 0,10M; HNO3 0,020M ; KOH 0,010M.

Tính nồng độ mol của từng ion trong các dung dịch trên.

b) những chất năng lượng điện li yếu: HClO, HNO2.

Bài 4.

Chọn câu vấn đáp đúng trong những câu sau đây:

Dung dịch chất điện li dẫn năng lượng điện được là do

A. Sự đưa dịch của những electron.

B. Sự đưa dịch của những cation.

C. Sự đưa dịch của những phân tử hòa tan.

D. Sự vận động và di chuyển của cả cation cùng anion.

Bài 5.

Chất nào tiếp sau đây không dẫn năng lượng điện được ?

A. KCl rắn, khan.

B. CaCl2 nóng chảy.

C. NaOH lạnh chảy.

D. HBr hòa tan trong nước.

Bài 6.

Viết phương trình năng lượng điện li của các chất sau :

a) các axit yếu : H2S, H2CO3.

b) Bazơ khỏe mạnh : LiOH.

c) các muối: K2CO3, NaCIO, NaHS.

d) Hiđroxit lưỡng tính : Sn(OH)2.

Bài 7.

Theo thuyết A-rê-ni-ut, tóm lại nào sau đấy là đúng ?

1) Một hợp chất trong thành phẩn phân tử có hiđro là axit.

2) Một hợp chất trong thành phần phân tử tất cả nhóm OH là bazơ.

3) Một thích hợp chất có khả năng phân li ra cation H+trong nước là axit.

4) Một bazơ không nhất thiết phải có nhóm OH trong thành phần phân tử.

Bài 8.

Đối với dung dịch axit yếu hèn CH3COOH 0,10M, nếu làm lơ sự năng lượng điện li của nước thì đánh giá nào về độ đậm đặc mol ion sau đó là đúng ?

1) = 0,10M

2) –>

3) >

4) Bài 9.

Đối với dung dịch axit khỏe mạnh HNO3 0,10M, nếu bỏ qua mất sự năng lượng điện li của nước thì reviews nào về mật độ mol ion sau đó là đúng ?

= 0,10M 3–> > Bài 10.

Tích số ion của nước là gì và bằng bao nhiêu nghỉ ngơi 25oC?

Bài 11.

Phát biểu các định nghĩa môi trường axit, trung tính với kiềm theo mật độ H+ với pH.

Bài 12.

Chất chỉ thị axit – bazơ là gì? Hãy cho thấy màu của quỳ và phenolphtalein trong dung dịch ở những khoảng pH không giống nhau.

Bài 13.

Một dung dịch bao gồm = 1,5.10-5. Môi trường của dung dịch này làA. Axit B. Trung tínhC. Kiềm D. Không xác định được

Bài 14.

Tính mật độ H+, OH– cùng pH của dung dịch HCl 0,10 M cùng dung dịch NaOH 0,010 M.

Xem thêm: Chu Vi Hình Vuông Toán Lớp 3, Giải Toán Lớp 3 Trang 88: Chu Vi Hình Vuông

Bài 15.