Đốt cháy hoàn toàn 18,92 gam este X đơn chức, mạch hở đề xuất dùng 0,99 mol O2, nhận được CO­2 và 11,88 gam nước. Còn mặt khác đun rét 18,92 gam X với dung dịch KOH (vừa đủ) nhận được một ancol no, đơn chức Y và m gam muối. Quý giá của m là


Hòa tan hoàn toàn 42,4 gam hỗn hợp gồm CuS, FeS2, Cu2S trong hỗn hợp HNO3 đun nóng. Sau bội nghịch ứng thu được 75,264 lít các thành phần hỗn hợp khí (đktc) tất cả NO2 cùng SO2 tất cả tổng khối lượng là 158,88 gam. Dung dịch sau phản nghịch ứng chỉ đựng 86,56 gam các muối trung hòa. Số mol HNO3 sẽ tham gia phản bội ứng là:


Cho m gam glyxin bội nghịch ứng không còn với hỗn hợp KOH (vừa đủ), nhận được dung dịch đựng 28,25 gam muối. Giá trị của m là:


Cho hỗn hợp Ba(OH)2 1M vào dung dịch X cất a mol H2SO4, b mol MgSO4 và c mol Al2(SO4)3. Phản nghịch ứng được bộc lộ theo sơ thiết bị sau:

Giá trị của a+b+c là?


Cho các phát biểu sau:

(a). Quặng manhetit là các loại quặng chất lượng cao trong cấp dưỡng thép.

Bạn đang xem: Hỗn hợp x có tỉ khối so với h2 là 21 2 gồm propan propen và propin

(b). Thành phần chính của quặng boxit là Al.2H2O.

(c). Kim cương được dùng làm đồ dùng trang sức, sản xuất mũi khoan, dao cắt thủy tinh.

(d). Bố là kim loại nhẹ.

Số phát biểu đúng là:


Cho luồng khí teo dư qua ống sứ đựng 5,36 gam tất cả hổn hợp FeO và Fe2O3 (nung nóng), chiếm được m gam hóa học rắn và hỗn hợp khí X. đến X vào hỗn hợp Ca(OH)2 dư, thu được 9 gam kết tủa. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Quý hiếm của m là


Mô hình thí điểm sau dùng để điều chế chất khí X theo cách thức đẩy nước. Hóa học khí làm sao sau đó là hợp lý với X


Cho 1,42 gam P2O5 công dụng hoàn toàn cùng với 50 ml hỗn hợp KOH 1M, thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được chất rắn khan gồm


Cho các nhóm tác nhân hoá học tập sau:

(1). Ion kim loại nặng như Hg2+, Pb2+.

(2). Những anion NO3-, SO42-, PO43- ở nồng độ cao.

Xem thêm: Giải Đáp Nhanh 1 Acre Bằng Bao Nhiêu Hecta, 1 Acre Bằng Bao Nhiêu Hecta

(3). Thuốc đảm bảo thực vật.

(4). CFC (khí thoát ra từ một vài thiết bị làm lạnh)

Những team tác nhân đa số gây ô nhiễm nguồn nước là


Trong phân tử axit cacboxylic X bao gồm số nguyên tử cacbon thông qua số nhóm chức. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X chiếm được số mol CO2 thông qua số mol H2O. Tên thường gọi của X là


Hỗn hòa hợp E không peptit X mạch hở (tạo vì chưng gly và ala) cùng este (thuần chức) mạch hở (tạo do etylenglicol với một axit solo chức, không no chứa một links C=C). Đun lạnh m gam các thành phần hỗn hợp E với hỗn hợp NaOH đầy đủ thu được 25,32 gam tất cả hổn hợp muối F. Lấy tổng thể F lấy đốt cháy nhận được Na2CO3, N2, 30,8 gam CO2, 10,44 gam H2O. Biết số đôi mắt xích của X nhỏ tuổi hơn 8. Phần trăm cân nặng của este trong E sớm nhất với?


*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam