Cho các polime sau: amilopectin, poli(metyl metacrylat), poli(vinyl clorua), tơ nilon-6,6. Số polime có cấu trúc mạch không phân nhánh là
Bạn đang xem: Hỗn hợp m gồm al al2o3 fe3o4 cuo fe và cu

Lên men m gam glucozơ để tạo thành thành ancol etylic (hiệu suất làm phản ứng bởi 50%). Hấp thụ trọn vẹn lượng khí CO2 sinh ra vào dung dịch Ca(OH)2 dư, nhận được 15,0 gam kết tủa. Cực hiếm của m là


Cho thong thả dung dịch HCl vào dung dịch tất cả chứa a mol NaHCO3 cùng b mol Na2CO3. Số mol khí CO2 thu được dựa vào vào số mol HCl được biểu diễn trên đồ gia dụng thị sau: tỉ lệ của a : b bằng

*


Dẫn khí teo dư qua hỗn hợp bột có MgO, CuO, Al2O3 và Fe3O4, nung nóng. Sau khi các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được tất cả hổn hợp rắn Y. Số oxit sắt kẽm kim loại có trong Y là


Cho công việc ở thể nghiệm sau:

(1) bé dại vài giọt anilin vào ống nghiệm đựng 10 ml nước cất, rung lắc đều, kế tiếp để yên.

(2) bé dại tiếp dung dịch HCl đặc vào ống nghiệm.

(3) cho tiếp dung dịch NaOH loãng (dùng dư), đun nóng.

Phát biểu nào sau đó là sai?


X cùng Y là nhì cacbohiđrat. X là hóa học rắn, sinh hoạt dạng bột vô định hình, color trắng, ko tan nội địa lạnh. Y là một số loại đường phổ cập nhất, có trong nhiều loài thực vật, có rất nhiều nhất trong cây mía, của cải mặt đường và hoa thốt nốt. Tên gọi của X cùng Y theo lần lượt là


Hấp thụ trọn vẹn V lít CO2 (đktc) vào dung dịch đựng đồng thời 0,100 mol Ba(OH)2; 0,255 mol KOH với 0,200 mol NaOH. Sau khoản thời gian các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp X với kết tủa Y. Nhỏ từ từ cho đến khi kết thúc dung dịch X vào dung dịch chứa 0,35 mol HCl, hiện ra 0,25 mol CO2. Giá trị của V là


Cho các chất sau: amoniac (1), metylamin (2), anilin (3), đimetylamin (4). Tính bazơ tăng cao theo lắp thêm tự là:


Hỗn thích hợp X chứa C3H8, C3H6, C3H4 và H2 gồm tỉ khối so với H2 bằng 15,35. Nung nóng hỗn hợp X xuất hiện Ni có tác dụng xúc tác một thời gian thu được hỗn hợp Y. Dẫn cục bộ Y qua bình đựng dung dịch Br2 dư thấy khối lượng bình tăng 2,5 gam; đồng thời cân nặng Br2 phản bội ứng là a gam. Khí thoát thoát ra khỏi bình có thể tích 6,048 lít (đktc) và khối lượng 9,78 gam. Khía cạnh khác, đốt cháy hoàn toàn Y thu được 19,8 gam nước. Cực hiếm của a là


X là este mạch hở được tạo vị axit cacboxylic nhị chức với một ancol 1-1 chức. Y, Z là nhị ancol solo chức, mạch hở, đồng đẳng kế tiếp nhau. Đốt cháy trọn vẹn 5,70 gam hỗn hợp E đựng X, Y, Z đề xuất dùng 7,728 lít O2 (đktc), sau làm phản ứng chiếm được 4,86 gam nước. Mặt khác, đun nóng 5,70 gam các thành phần hỗn hợp E trên cần dùng 200 ml hỗn hợp NaOH 0,2M, cô cạn dung dịch sau phản nghịch ứng chiếm được phần hơi chứa hai ancol Y, Z có cân nặng 4,10 gam. Phần trăm trọng lượng X bao gồm trong E là


Hợp chất X tan trong nước chế tạo ra dung dịch ko màu. Dung dịch này không tạo kết tủa với hỗn hợp BaCl2; lúc phản ứng với NaOH tạo thành khí hương thơm khai; khi phản ứng với hỗn hợp HCl tạo nên khí làm cho đục nước vôi vào và làm mất màu dung dịch thuốc tím. Chất X là
Xem thêm: 1 Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 8 Bao Nhiêu Tiền, Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 8

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam